Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Groepstools

Op de homepage van een groep hebben studenten toegang tot de tools die u beschikbaar hebt gesteld. Alleen u en de groepsleden hebben toegang tot tools die zijn ingeschakeld voor een groep, met uitzondering van de tools Groepsblog en Groeps-wiki. Deze tools zijn toegankelijk voor alle cursusdeelnemers wanneer de tools worden geopend via de pagina Tools van de cursus.

Hieronder worden de beschikbare groepstools beschreven:

  • Groepsblog: Gebruikers binnen een groep kunnen berichten en opmerkingen toevoegen aan het groepsblog om ideeën te delen. U kunt een groepsblog instellen voor cijfertoekenning. Dit kan achteraf niet meer ongedaan worden gemaakt. Als u een cijfer invoert voor een groepsblog, wordt het cijfer automatisch aan alle leden van de groep gegeven.
  • Samenwerkingstools: Gebruikers binnen een groep kunnen real-time chatsessies en virtuele-klaslokaalsessies maken en bijwonen.
  • Discussieruimte voor groep: Gebruikers binnen een groep kunnen communiceren als een groep. Daarnaast kunnen ze hun eigen forums maken en beheren. De discussieruimte voor een groep is alleen toegankelijk voor leden van de groep, niet voor andere studenten. In tegenstelling tot andere groepsactiviteiten met cijferbeoordeling, wordt bij de beoordeling van een groepsdiscussieruimte elk lid onafhankelijk van andere groepsleden beoordeeld.
  • E-mail: De tool E-mail voor een groep maakt efficiënte communicatie mogelijk. De groepsleden worden automatisch geselecteerd voor een nieuwe e-mail en u kunt dan desgewenst bepaalde gebruikers verwijderen. E-mails worden verstuurd naar het externe e-mailadres van leden.
  • Bestandsuitwisseling: U en groepsleden kunnen deze tool gebruiken om documenten te uploaden naar het gebied van de groep en om bestanden te verwijderen, ongeacht wie de eigenaar is van de bestanden. Bestanden worden weergegeven in de volgorde waarin ze zijn geüpload. Geüploade afbeeldingen worden weergegeven in een nieuw browservenster. Deze tool is alleen beschikbaar voor groepen.
  • Groepsdagboek: Gebruikers binnen een groep kunnen deze tool gebruiken om van gedachten te wisselen en om met u te communiceren. De inhoud van het groepsdagboek is toegankelijk voor u en alle groepsleden. U kunt het dagboek van een groep instellen voor cijfertoekenning. Dit kan achteraf niet meer ongedaan worden gemaakt. Als u een cijfer invoert voor een groepsdagboek, wordt het cijfer automatisch aan alle leden van de groep gegeven.
  • Groepstaken: Gebruikers binnen een groep kunnen de toegewezen taken verdelen, waarna het taakoverzicht naar alle leden van de groep wordt verstuurd. Elke taak heeft een status en een einddatum, zodat de groepsleden weten waar ze aan toe zijn. Groepsleden kunnen deze tool gebruiken om te kijken welke taken er aan de groep zijn toegewezen. Dit kan ook in de tool Cursustaken. U en andere cursusdeelnemers zien geen taken voor groepen waarvan ze geen deel uitmaken als ze de tool Cursustaken uitvoeren.
  • Groeps-wiki: Wiki's zijn een manier om een gemeenschappelijke ruimte te creëren waar alle leden van een groep inhoud kunnen bekijken, toevoegen en wijzigen. Groeps-wiki's kunnen standaard worden gelezen door alle cursusleden, maar een gebruiker moet lid zijn van de groep om een opmerking te kunnen toevoegen op de pagina van een groeps-wiki. U kunt de standaardinstelling wijzigen om alleen groepsleden toegang te bieden tot een groeps-wiki. U kunt de wiki's van een groep instellen voor cijfertoekenning. Dit kan achteraf niet meer ongedaan worden gemaakt. Als u een cijfer invoert voor een groeps-wiki, wordt het cijfer automatisch aan alle leden van de groep gegeven.