Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Groepen maken

U kunt formele groepen met studenten maken die gaan samenwerken aan cursustaken. Groepen kunnen afzonderlijk of in sets worden samengesteld. U kunt groepsleden handmatig selecteren of studenten zich zelf laten inschrijven. Elke groep heeft een eigen homepage, met koppelingen naar tools voor samenwerking tussen de studenten. Alleen u en de groepsleden hebben toegang tot de groepstools.

U kunt op twee manieren groepen maken:

 • Eén groep maken
 • Een groepsset maken

Methoden voor groepsinschrijving

Met Handmatig inschrijven kunt u iedere student in de cursus aan een groep toewijzen. Handmatige inschrijving is een optie die beschikbaar is voor zowel afzonderlijke groepen als sets met groepen.

Willekeurige inschrijving is alleen beschikbaar voor groepssets. Het lidmaatschap wordt dan automatisch verdeeld over groepen op basis van het gewenste aantal studenten per groep of het gewenste aantal groepen. Willekeurige verdeling geldt alleen voor studenten die momenteel zijn ingeschreven voor de cursus. U kunt handmatig andere studenten inschrijven.

Zelfinschrijving betekent dat studenten zich zelf kunnen inschrijven voor een groep door een aanmeldingsblad in te vullen. Zelfinschrijving is een optie die beschikbaar is voor zowel afzonderlijke groepen als sets met groepen.

Studenten kunnen zichzelf niet uitschrijven bij een groep.

Zie Aanbevolen procedure: Groepslidmaatschap voor meer informatie over het bepalen van de inschrijvingsmethode die het best aansluit bij uw doelstellingen.

Groepen weergeven

Ga naar het configuratiescherm, vouw de sectie Gebruikers en groepen uit en klik op Groepen.

-OF-

Klik in een nieuwe cursus op de standaardkoppeling Groepen in het cursusmenu.

-OF-

Open de tool Groepen via de standaardkoppeling Tools in het cursusmenu. Klik op de pagina Tools op Groepen.

Als u wilt weten op welke manieren u groepen kunt toevoegen aan een cursus, ziet u Aanbevolen procedure: Groepen presenteren.

Een groep maken

 1. Open de overzichtspagina Groepen en wijs op de actiebalk de optie Maken aan.
 2. Selecteer Zelfinschrijving of Handmatige inschrijving onder Eén groep.
 3. Typ op de pagina Groep maken een naam en eventueel een beschrijving. Maak de groep zichtbaar voor studenten.
 4. Schakel de selectievakjes in voor de cursustools die u beschikbaar wilt stellen aan de groep.
 5. Selecteer de optie Cijfer geven en vul het veld Mogelijk aantal punten in voor Blogs, Dagboeken en Wiki's als u de bijdragen van studenten wilt beoordelen.
 6. Schakel het selectievakje Gebruikers toestaan om de module aan te passen in als studenten persoonlijke modules mogen toevoegen aan de homepage van de groep. Alleen het groepslid dat de modules heeft toegevoegd, kan de modules bekijken.
 7. Schakel eventueel het selectievakje voor het maken van een slimme weergave voor deze groep in.
 8. Selecteer in het geval van zelfinschrijving de aanmeldingsopties, typ een naam voor het aanmeldingsblad en geef instructies. U kunt bijvoorbeeld instellen dat studenten zichzelf niet kunnen uitschrijven voor een groep. Voer het maximum aantal leden in. Stel eventueel nog andere opties in.

  -OF-

  Gebruik in het geval van handmatige inschrijving het pop-upvenster Gebruikers toevoegen om studenten te zoeken en te selecteren voor het gebied Lidmaatschap.

  De geselecteerde groepsleden worden onderaan weergegeven, met een getal dat het totaal aantal geselecteerde gebruikers aangeeft. Klik op de functie Lijst tonen (voorgesteld door de volledige rechthoek) om het gebied Gebruikers toevoegen weer te geven, met daarin uw selectie. U verwijdert een gebruiker door op de bijbehorende X te klikken.

 9. Klik opVerzenden.

De nieuwe groep wordt weergegeven op de overzichtspagina Groepen.

Een groepsset maken

 1. Open de overzichtspagina Groepen en wijs op de actiebalk de optie Maken aan.
 2. Selecteer Zelfinschrijving of Handmatige inschrijving of Willekeurige inschrijving onder Groepsset.

Volg dezelfde procedure voor het maken van één groep. Afhankelijk van de inschrijvingsoptie die u kiest, gebruikt u hierbij de volgende informatie:

 • Selecteer in het geval van zelfinschrijving de aanmeldingsopties, typ een naam en geef instructies. U kunt bijvoorbeeld instellen dat studenten zichzelf niet kunnen uitschrijven voor een groep. Voer het maximum aantal leden in. Stel eventueel nog andere opties in.

  -OF-

 • Typ in het geval van willekeurige inschrijving in de sectie Lidmaatschap voor een waarde voor Aantal studenten per groep om het gewenste aantal groepen te maken (zoals opgegeven bij Aantal groepen). Geef aan hoe overgebleven studenten (indien van toepassing) moeten worden toegewezen.

  -OF-

 • Typ in het geval van handmatige inschrijving een waarde voor Aantal groepen bij Opties groepsset. Klik op de volgende pagina voor elke groep op Gebruikers toevoegen om een selectie te maken.

  De geselecteerde groepsleden worden onderaan weergegeven, met een getal dat het totaal aantal geselecteerde gebruikers aangeeft. Klik op de functie Lijst tonen (voorgesteld door de volledige rechthoek) om het gebied Gebruikers toevoegen weer te geven, met daarin uw selectie. Wanneer u dit gebied opent, vouwt het vierkant-pictogram samen. U verwijdert een gebruiker door op de bijbehorende X te klikken.