Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Groepsopdrachten maken

Kies voor groepsopdrachten die wederzijdse afhankelijkheid stimuleren.

Positieve wederzijdse afhankelijkheid kan bijdragen aan het realiseren van nuttige relaties, een grotere productiviteit en groei.

handen boven op elkaar

Om er zeker van te zijn dat studenten samenwerken en communiceren, kunt u de tool Groepen en groepsopdrachten gebruiken om een interactieve online omgeving te stimuleren. Een goede vuistregel om te hanteren voordat u groepsactiviteiten gaat toevoegen, is door alleen groepswerk toe te wijzen voor projecten die een individuele student alleen minder goed kan doen en niet binnen de gestelde tijd kan af krijgen.

U kunt een groepsopdracht samenstellen en deze beschikbaar stellen aan een of meer groepen binnen een cursus Elke groep levert één gezamenlijke opdracht in en alle leden van de groep krijgen hetzelfde cijfer. U kunt één opdracht maken en deze aan alle groepen toewijzen of verschillende opdrachten maken en deze aan specifieke groepen toewijzen. Alleen u en de leden van de groep hebben toegang tot de opdracht.

Het eindcijfer voor een opdracht kan op verschillende manieren worden weergegeven aan studenten: als een numerieke waarde, een letter, een percentage, tekst of voltooid/niet voltooid. U kunt de primaire weergave kiezen voor de kolom voor de groepsopdracht die automatisch wordt toegevoegd in Grade Center.

Aanbevolen procedure

Geef studenten waar mogelijk de kans om elkaar te leren kennen of om te werken in groepjes in een activiteit zonder cijfertoekenning die uitsluitend is bedoeld om kennis met elkaar te maken. Hoe beter studenten met elkaar overweg kunnen in een cursus, hoe groter de kans dat ze zonder problemen kunnen werken in kleinere groepen met een specifieke agenda. Eenvoudige groepsopdrachten helpen studenten niet alleen zich prettiger te voelen, maar kunnen ook bijdragen aan het ontwikkelen van vertrouwensrelaties en een meer open communicatie in de online omgeving.

Voordat u begint

 • Er moet al minimaal één cursusgroep zijn gemaakt voordat groepsopdrachten kunnen worden toegewezen.
 • Als studenten deel uitmaken van verschillende groepen en dezelfde opdracht meerdere keren ontvangen, moeten ze meerdere pogingen voor deze opdracht verzenden. In dat geval kan het nodig zijn deze studenten een totaalcijfer te geven voor de opdracht.
 • Studenten die niet zijn ingeschreven op het moment dat er een groepsopdracht is verzonden, hebben geen toegang tot de opdracht, maar zien wel dat er een opdracht is gepubliceerd.
 • Studenten die u verwijdert uit een groep kunnen de groepsopdrachten niet meer zien. Deze studenten kunnen wel vanuit Mijn cijfers toegang krijgen tot hun inzendingen.
 • Als u de opdracht aanpast tussen de aanmaakdatum en de einddatum van de opdracht, bestaat de mogelijkheid dat al het werk van de groep verloren gaat.
 • Als u een groep verwijdert uit de opdracht terwijl de groep al is begonnen met de opdracht maar deze nog niet heeft ingeleverd, hebben de groepsleden geen toegang meer tot de opdracht en gaan de uitgevoerde taken verloren.

Een groepsopdracht maken

 1. Wijs op de actiebalk Beoordelingen aan en klik op Opdracht.
 2. Voer instructies en bestanden in op de pagina Opdracht maken.
 3. Selecteer desgewenst een einddatum.
 4. Typ bij Cijfer geven een waarde voor Mogelijk aantal punten, koppel eventueel een rubriek en selecteer een optie:
  1. Groepsinzending: Selecteer de groep of groepen in het vak Te selecteren items. Klik op de pijl-rechts om de geselecteerde groepen over te brengen naar het vak Geselecteerde Items. Als u in Windows verschillende groepen wilt selecteren die naast elkaar staan, houdt u Shift ingedrukt terwijl u op de gewenste groepen klikt. Als u groepen wilt selecteren die niet naast elkaar staan, houdt u Ctrl ingedrukt terwijl u op de gewenste groepen klikt. Op een Mac gebruikt u de toets Command in plaats van Ctrl. Met de functie Alles selecteren kunt u alle groepen selecteren.
  2. U kunt desgewenst nog anonieme en/of gedelegeerde beoordeling inschakelen en informatie voor Grade Center selecteren. Zie Cijferinstellingen voor opdrachten voor meer informatie. Op de pagina Opdracht uploaden zien studenten een bericht als hun groepsopdracht anoniem zal worden beoordeeld. Ze worden dan ook gevraagd geen persoonsgegevens mee te sturen met de groepsinzending.
 5. Maak de opdracht beschikbaar.
 6. Schakel de selectievakjes Weergeven vanaf en Weergeven tot in om de datum- en tijdinstellingen in te schakelen. De ingestelde beperkingen hebben geen invloed op de beschikbaarheid, maar bepalen alleen wanneer de opdracht wordt weergegeven.
 7. Klik opVerzenden.

Meerdere pogingen

U kunt meerdere pogingen toestaan voor een groepsopdracht. De groep kan voor elke inzending feedback en een cijfer krijgen.

Wanneer u de groepsopdracht maakt, kunt u aangeven welke score moet worden gebruikt in berekeningen in Grade Center, zoals de laatst beoordeelde poging of het gemiddelde. Zie Meerdere opdrachtpogingen voor meer informatie.