Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Aanbevolen procedure: Groepslidmaatschap

goudvissen die achter leiders aan zwemmen

Het aantal studenten in uw cursus en de mate waarin u ze kent, kunnen meespelen bij de manier waarop u leden selecteert voor groepswerk en samenwerking.

Over het algemeen moet elke groep uit minimaal vier leden bestaan. Groepen met vier leden kunnen ook aan de slag als iemand afwezig is en de groep kan zich goed ontwikkelen. Dit aantal betekent dat studenten zich niet kunnen verschuilen zonder een bijdrage te leveren en bovendien kunnen taken evenredig worden verdeeld. Vier leden betekent voldoende diversiteit, meningen en leerstijlen voor succesvolle brainstorming en oplossingen.

Als u bepaalde groepsactiviteiten wilt herhalen, is het een idee om af en toe nieuwe groepen te maken. Laat een groep echter lang genoeg bij elkaar om een goede bonding mogelijk te maken en ze productief te laten zijn.

Methoden voor groepsinschrijving

Groepen kunnen per groep of in sets worden aangemaakt. U kunt groepsleden handmatig selecteren, dit laten doen door het systeem terwijl u sets met groepen maakt of studenten zichzelf laten inschrijven.

Handmatige inschrijving

Bij handmatig inschrijven kunt u iedere student in de cursus aan een groep toewijzen. Handmatige inschrijving is een optie die beschikbaar is voor zowel afzonderlijke groepen als sets met groepen.

gloeilamp   Punten van overweging...

Als u iets meer weet over uw studenten, kunt u groepen maken die heterogeen of divers zijn. Groepen met verschillende persoonlijkheden of uiteenlopende vaardigheden kunnen het beste resultaat produceren. Studenten geven aan dat ze liever hebben dat de cursusleider groepen samenstelt dan dat ze dat zelf moeten doen.

Stel groepen samen met individuen met uiteenlopende krachten, kennis en zelfs werkgewoonten. Houd ook rekening met de verdeling van mannen en vrouwen en met culturele verschillen. Heterogene groepen werken vooral goed voor het genereren van nieuwe ideeën en het ontdekken van een project uit verschillende gezichtspunten. De sterkere leden van een groep krijgen een diepere kennis van het onderwerp door anderen te helpen die het even niet zien zitten. De zwakkere studenten profiteren van de kennisoverdracht van de gemotiveerde studenten en steken misschien iets op van de leertechnieken van groepsleden. Het eindresultaat is hopelijk studenten die trots op zichzelf zijn omdat ze anderen hebben geholpen en studenten die gemotiveerd zijn om harder te werken omdat ze dat bij anderen hebben gezien.

Willekeurige inschrijving

Willekeurige inschrijving is alleen beschikbaar voor sets met groepen. Het lidmaatschap wordt dan automatisch verdeeld over groepen op basis van het gewenste aantal studenten per groep of het gewenste aantal groepen. Willekeurige verdeling geldt alleen voor studenten die momenteel zijn ingeschreven voor de cursus. U kunt handmatig andere studenten inschrijven. Als u namen geeft aan een set groepen, wordt aan de naam van elke groep een nummer toegevoegd. Als een groepsset bijvoorbeeld de naam "Research" heeft, krijgen de groepen de naam "Research 1", "Research 2" en "Research 3", afhankelijk van het aantal groepen in de set. De groepsnamen kunnen achteraf worden gewijzigd.

gloeilamp   Punten van overweging...

Willekeurige toewijzing aan groepen werkt mogelijk het best voor cursusleiders die cursussen geven met veel studenten, waarbij het onmogelijk is ze allemaal persoonlijk te kennen. Hoewel willekeurige toewijzing een gemakkelijke optie is voor een cursusleider omdat geen voorbereiding nodig is, kan dit door sommige studenten worden gezien als een gebrek aan betrokkenheid van de cursusleider.

Door studenten toe te wijzen aan groepen, voorkomt u het risico dat studenten die hun eigen partners selecteren te veel tijd besteden aan hun sociale interactie en kliekjes gaan vormen. Er worden dan ook geen studenten uitgesloten, genegeerd of als laatste gekozen. Bovendien zijn er ook cursusleiders die vinden dat een van de doelen van groepswerk is samen te werken met mensen die u niet kent. In dat geval is willekeurige toewijzing ook een geschikte keuze.

Zelfinschrijving

Zelfinschrijving betekent dat studenten zich zelf kunnen inschrijven voor een groep door een aanmeldingsblad in te vullen. U kunt aanmeldingsbladen beschikbaar maken op de overzichtspagina Groepen of door een koppeling toe te voegen aan een cursusgebied, zoals een inhoudsgebied, een leermodule, een lesoverzicht of een map. Als een groep wordt samengesteld door zelfinschrijving, kunt u de groep direct beschikbaar maken of pas wanneer alle studenten zich hebben ingeschreven. Zelfinschrijving is een optie die beschikbaar is voor zowel afzonderlijke groepen als sets met groepen.

gloeilamp   Punten van overweging...

Wanneer studenten zelf een groep mogen kiezen, doen ze dit meestal op basis van eerdere samenwerkingen of kenmerken: vrienden, teamgenoten, mensen van dezelfde organisatie, sociale groepen op de campus, etniciteit of geslacht. Voor studenten die nergens lid van zijn, kan het lastig zijn om lid te worden van een groep die bestaat uit mensen met gemeenschappelijke interesses.

Homogene groepen zijn misschien minder tijd kwijt aan het bondingproces. Er is misschien al sprake van veel vertrouwen en overeenkomt, waardoor deze groepen het best aansluiten bij de beoogde resultaten.

Het is belangrijk mechanismen te bedenken waardoor iedereen lid van een groep kan worden of anders zelfinschrijving alleen gebruiken voor cursussen met studenten die al vaardigheden, interesses en relaties delen. U kunt zelfinschrijving ook gebruiken voor het samenstellen van groepen op basis van interesses, samenwerking zonder cijfertoekenning, extra studiepunten, vrijwilligersprojecten of voor studiegroepen.

Zie Groepen maken voor informatie over het gebruiken van de verschillende inschrijvingsopties.