Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Chatten

Via de tool Chat kunt u communiceren met andere gebruikers door tekstberichten in te voeren. Chat is onderdeel van het virtueel klaslokaal. U kunt de tool ook afzonderlijk openen.

Gebruik de tool Chat als u studenten in real-time wilt laten discussiëren. De meeste studenten zijn wel bekend met chatten en zullen geen problemen hebben met deze vorm van communicatie.

De tool Chat is speciaal ontworpen voor omgevingen met een lage bandbreedte, bijvoorbeeld wanneer studenten verbinding maken met de cursus via een inbelverbinding.

De tool Chat openen

U kunt de tool Chat openen via de koppeling Tools in het cursusmenu en via het configuratiescherm. U kunt ook een koppeling toevoegen aan het cursusmenu.

Een koppeling voor de tool Samenwerking toevoegen aan het cursusmenu

U kunt een koppeling toevoegen aan het cursusmenu, zodat studenten met één muisklik toegang hebben tot de tool. U kunt de naam van de koppeling desgewenst aanpassen.

 1. Activeer de bewerkingsmodus (AAN) en wijs het plusteken boven het cursusmenu aan. De vervolgkeuzelijst Menu-item toevoegen verschijnt.
 2. Klik op Toolkoppeling.
 3. Voer een naam in voor de koppeling.
 4. Selecteer Samenwerking in de vervolgkeuzelijst Type.
 5. Schakel het selectievakje Beschikbaar voor gebruikers in.
 6. Klik opVerzenden.

De nieuwe toolkoppeling wordt onder aan het cursusmenu weergegeven. Gebruik de pijlen om de koppeling op de gewenste positie weer te geven. Open het contextmenu van de koppeling om de koppeling te hernoemen, te verbergen of te verwijderen.

Koppelingen naar de tool Chat toevoegen aan een cursusgebied

U kunt handmatig koppelingen naar de chattool toevoegen aan cursusgebieden, zoals een inhoudsgebied of map.

U kunt bijvoorbeeld een inhoudsgebied maken dat alle inhoud en tools bevat die studenten nodig hebben voor de week. Nadat studenten de lezing voor die week hebben doorgenomen, de bijbehorende diapresentatie hebben bekeken en twee opdrachten hebben afgerond, kunnen ze dan snel naar de tool Chat gaan om deel te nemen aan de verplichte, wekelijkse chatsessie. Als die is afgerond, kunnen ze de toets voor die week maken. Op deze manier kunnen al deze taken worden uitgevoerd vanuit hetzelfde inhoudsgebied.

 1. Zorg dat de bewerkingsmodus is ingeschakeld (AAN) en ga dan naar het cursusgebied waar u de koppeling wilt toevoegen.
 2. Wijs op de actiebalk Tools aan en klik op Chat.
 3. Ga op een van de volgende manieren te werk op de pagina Koppeling maken: Chat het type koppeling: U kunt ook een koppeling maken naar een specifieke chatsessie of nu een nieuwe chatsessie maken.
 4. Klik op Volgende.
 5. Geef op de volgende pagina Koppeling maken: Chat waarden op voor Koppelingsgegevens om in te stellen hoe de koppeling wordt weergegeven in het inhoudsgebied. Selecteer de opties als u deze wilt wijzigen.
 6. Klik opVerzenden.

Een chatsessie maken

U kunt chatsessies maken:

 • Voor de duur van de cursus: Studenten kunnen bijeenkomsten plannen en de sessie op ieder moment gebruiken.
 • Op een bepaald tijdstip: Studenten kunnen verplicht worden deze sessies bij te wonen.
 • Voor alleen groepsleden: Studenten in een groep kunnen sessies plannen om projecten te bespreken, taken te verdelen en te brainstormen.

Ga als volgt te werk om een chatsessie te maken:

 1. Klik in het cursusmenu op de koppeling Tools. Klik op de pagina Tools op Samenwerking.

  -OF-

  Ga naar het configuratiescherm, vouw de sectie Cursustools uit en klik op Samenwerking.

 2. Klik op de actiebalk van de pagina Samenwerkingssessies op Samenwerkingssessie maken.
 3. Typ op de pagina Samenwerkingssessie maken een naam voor de sessie.
 4. Schakel de selectievakjes Weergeven vanaf en Weergeven tot in om de datum- en tijdinstellingen in te schakelen. De ingestelde beperkingen hebben geen invloed op de beschikbaarheid, maar bepalen alleen wanneer de sessie wordt weergegeven.
 5. Maak de sessie beschikbaar.
 6. Selecteer Chat in de vervolgkeuzelijst Samenwerkingstool.
 7. Klik opVerzenden.

Deelnemen aan een chatsessie

Klik op de pagina Samenwerkingssessies op de naam van de sessie waaraan u wilt deelnemen.

Er verschijnt een pagina met de mededeling dat de tool Chat wordt gestart. Sluit deze pagina pas als u niet meer wilt chatten. De chatsessie wordt geopend in een nieuw browservenster. Dit kan even duren.

Chat werkt niet als er een functie is ingeschakeld die het weergeven van pop-upvensters blokkeert. Schakel in dat geval die functie uit of voeg de site van de cursus toe als een vertrouwde site.

 1. In de eerste kolom ziet u een lijst met deelnemers en hun rollen.
  • De moderator van de chatsessie wordt aangegeven met een pictogram van een wereldbol. Meestal is de cursusleider de moderator. De moderator kan de rol van deelnemers wijzigen, passieve gebruikers toestemming geven te reageren, gebruikers verwijderen, en de sessie opnemen en beëindigen.
  • Een actieve gebruiker herkent u aan een pictogram met een effen kleur. Actieve gebruikers zijn meestal studenten. Actieve gebruikers kunnen tijdens een chatsessie zo veel berichten versturen als ze willen.
  • Een passieve gebruiker wordt aangegeven met een lichter gekleurd pictogram. Een passieve gebruiker is vaak ook een student, maar het kan ook een gast of waarnemer zijn. Passieve gebruikers kunnen de chatberichten wel lezen, maar moeten hun hand opsteken (klikken op het handje) om toestemming te vragen voor het verzenden van berichten. Als meerdere personen hun hand opsteken, worden er nummers weergegeven bij de pictogrammen van die gebruikers, zodat duidelijk wordt in welke volgorde ze hun hand hebben opgestoken.
 2. De titel van de chatruimte worden boven aan het chatvenster weergegeven.
 3. Alle berichten worden weergegeven in het chatvenster.
 4. Typ uw bericht in het vak Opstellen en klik op Verzenden. U kunt ook op het pictogram Opstellen klikken om een nieuw venster te openen, zodat u meer ruimte hebt om te typen.

Een persoonlijk bericht verzenden

U kunt persoonlijke berichten naar andere gebruikers verzenden als deze functie is ingeschakeld. Persoonlijke berichten worden niet vastgelegd of gearchiveerd.

Persoonlijke berichten kunnen samen met de andere berichten worden weergegeven in het chatvenster of u kunt ze in een apart venster weergeven. Persoonlijke berichten worden altijd voorafgegaan door de tekst “Persoonlijk bericht van”. Klik op Weergave op de actiebalk en geef aan waar persoonlijke berichten moeten worden weergegeven.

Alleen gebruikers met een actieve rol kunnen persoonlijke berichten verzenden.

 1. Selecteer in de lijst Deelnemers een of meer ontvangers voor het persoonlijke bericht.
  • Als u een persoonlijk bericht naar één persoon wilt sturen, dubbelklikt u op de naam van de persoon.
  • Als u in Windows meerdere gebruikers achter elkaar wilt selecteren, houdt u Shift ingedrukt terwijl u op de eerste en de laatste naam klikt. Als u gebruikers wilt selecteren die niet naast elkaar staan, houdt u Ctrl ingedrukt terwijl u op de gewenste namen klikt. Op een Mac gebruikt u de toets Command in plaats van Ctrl.
 2. Klik op Persoonlijk bericht.
 3. Typ het bericht in het venster Persoonlijk bericht opstellen.
 4. Klik op Verzenden.

Rollen van deelnemers aanpassen

Deelnemers zijn standaard actieve gebruikers wanneer ze gaan deelnemen aan een chatsessie. U kunt de rol op elk moment wijzigen in Passief. Passieve gebruikers kunnen de sessie wel volgen, maar kunnen alleen bijdragen als ze hun hand opsteken en toestemming krijgen van de moderator.

U hebt meer controle over chatsessies als de gebruikers passief zijn. Als elke student bijvoorbeeld eerst toestemming moet vragen om iets te zeggen, is de kans groter dat u niet in één keer een heleboel vragen hoeft te beantwoorden. U kunt ook alleen bepaalde gebruikers passief maken, bijvoorbeeld omdat ze de discussie overheersen of op een ongepaste manier reageren.

 1. Klik in de lijst Deelnemers op de naam van de gebruiker.
 2. Klik op een pictogram om de gebruiker wel of geen toestemming te geven om te chatten. Het pictogram van de gebruiker in de lijst Deelnemers wordt aangepast.

Chatsessies beheren

 • Weergave: geef aan waar persoonlijke berichten moeten worden weergegeven.
 • Besturingselementen: bepaal welke functies een rol kan gebruiken. De standaardinstelling is dat alleen actieve gebruikers berichten en persoonlijke berichten kunnen versturen.
 • Wissen: klik hierop om uw eigen chatvenster leeg te maken of het chatvenster van alle deelnemers.
 • Beëindigen: hiermee beëindigt u een sessie. De sessie wordt beëindigd en alle gebruikers worden afgemeld bij de sessie. Als u de sessie opneemt, wordt de opname ook beëindigd. Het is bovendien niet meer mogelijk om bladwijzers toe te voegen aan de opname.