Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Virtueel klaslokaal

De omgeving Virtueel klaslokaal bestaat uit een gedeeld whiteboard, een groepsbrowser, een vraag-en-antwoordgebied en een overzicht voor het navigeren binnen de cursus. De sessiemoderator bepaalt welke tools toegankelijk zijn voor gebruikers van het virtuele klaslokaal.

Een virtueel klaslokaal openen

 1. Ga naar het configuratiescherm, vouw de sectie Cursustools uit en klik op Samenwerking.
 2. Open het contextmenu van een virtueel klaslokaal en klik op Deelnemen.

Menubalk van virtueel klaslokaal

 • Weergave: Klik op In hoofdvenster weergeven om persoonlijke berichten weer te geven binnen het chatgebied. Klik op In apart venster weergeven om persoonlijke berichten weer te geven in een afzonderlijk venster.
 • Besturingselementen: Gebruik de selectievakjes om toegang aan passieve en actieve gebruikers te verlenen tot tools. Schakel een selectievakje uit om die tool niet beschikbaar te maken.
 • Wissen: de zichtbare chatberichten wissen. Als u de sessie opneemt, zijn deze berichten gewoon zichtbaar in de opname.
 • Beëindigen: hiermee beëindigt u een sessie. De sessie wordt beëindigd en alle gebruikers worden afgemeld bij de sessie.
 • Parallelsessies: Schakel de selectievakjes in voor de gebruikers die zullen deelnemen aan de parallelsessie. Gebruikers kunnen alleen deelnemen aan een parallelsessie als ze zijn geselecteerd door de maker ervan. Gebruikers die deelnemen aan een parallelsessie zijn nog steeds actief in de hoofdsessie (virtueel-klaslokaalsessie). Wanneer een parallelsessie wordt gesloten, zijn de gebruikers nog steeds actief in de hoofdsessie. Parallelsessies hebben standaard dezelfde instellingen als de hoofdsessie.

Tools voor virtueel klaslokaal

Klik op de naam van een tool om te gaan werken met items op het tabblad Tool.

De volgende tools zijn beschikbaar:

Whitebord

Met de tools van het whitebord kunnen gebruikers afbeeldingen tekenen, tekst typen en vergelijkingen weergeven. De sessiemoderator bepaalt of deze functie wel of niet beschikbaar is voor gebruikers.

In de onderstaande tabel worden de functies beschreven die beschikbaar zijn op het whitebord.

Functies van het whitebord
Aan Klik op
Een item selecteren De tool Pijl. Klik vervolgens op het item dat u wilt selecteren. U kunt de volgende bewerkingen uitvoeren op geselecteerde items:
 • Vergroten: klik op een van de kleine zwarte vierkantjes rond het item en sleep dit tot het item de gewenste grootte heeft.
 • Verplaatsen
 • Knippen
 • Kopiëren
 • Plakken
 • Verwijderen
 • Items groeperen: klik op verschillende items en klik vervolgens op het pictogram Groep.
 • Groepering opheffen: klik op een item in een groep. Klik vervolgens op het pictogram Groepering opheffen.
 • Naar voorgrond
 • Naar achtergrond
 • Alle afbeeldingen op het whitebord selecteren
Uit de vrije hand tekenen De tool Pen. Kies de kleur van de pen in de keuzelijst Penkleur. Kies vervolgens de lijndikte.
Tekst typen met het toetsenbord De tool Tekst (T) en vervolgens op het whitebord. Het vak Tekstinvoer voor whitebord wordt weergegeven. Typ de tekst en klik op Invoegen. Gebruik de opties in het palet Tools om de kleur, het lettertype en de grootte te selecteren.
Een rechte lijn tekenen De tool Lijn.
Een rechthoek of ovaal tekenen De tools Rechthoek en Ovaal. Kies de kleur van de rechthoek in de keuzelijst Opvulkleur om een effen vorm te tekenen. Om alleen de omtrek van de vorm te tekenen, selecteert u Geen als opvulkleur. De omtrek van de vorm krijgt dezelfde kleur als de pen met de geselecteerde lijndikte.
Een vergelijking invoeren Het pictogram voor de tool voor wiskundige en wetenschappelijke notatie. Voer de vergelijking in en klik vervolgens op Vergelijking invoegen.

Groepsbrowser

Gebruik de groepsbrowser om gezamenlijk te zoeken op internet. U kunt een URL openen die zichtbaar is voor alle gebruikers en die wordt weergegeven in opnamen. De sessiemoderator bepaalt of deze functie wel of niet beschikbaar is voor gebruikers.

Klik op Voorbeeld in nieuw venster om een website in een nieuw venster te openen. Het voorbeeldvenster is alleen zichtbaar voor de gebruiker die het heeft geopend.

Cursusoverzicht

Gebruik het cursusoverzicht om het cursusmenu als een groep te bekijken. De sessiemoderator heeft standaard bevoegdheden voor het beheren van het cursusoverzicht. Alleen actieve gebruikers kunnen het cursusoverzicht gebruiken.

Klik op Structuur vernieuwen in de vervolgkeuzelijst om het cursusoverzicht aan te passen aan het cursusmenu.

Klik op Voorbeeld in nieuw venster om het overzicht in een nieuw venster te openen. Het voorbeeldvenster is alleen zichtbaar voor de gebruiker die het heeft geopend.

Vraag stellen

Gebruikers kunnen vragen stellen gedurende een sessie. Wanneer gebruikers vragen verzenden tijdens de sessie, kan de sessiemoderator deze bekijken en beantwoorden. Alleen actieve gebruikers kunnen vragen stellen.

Klik op Opstellen om een vraag te stellen. Typ de vraag en klik op Verzenden.

Postvak IN voor vragen

Gebruikers kunnen vragen verzenden naar het Postvak IN voor vragen.

De sessiemoderator kan het selectievakje Alleen onbeantwoorde vragen weergeven inschakelen om alleen onbeantwoorde vragen weer te geven. Selecteer Persoonlijk om het antwoord alleen te versturen naar de gebruiker die de vraag heeft gesteld.