Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Pagina-ontwerp

Kies voor helder en overzichtelijk.

Hieronder staan ideeën voor pagina-ontwerp, lay-out en typografie die u kunt toepassen om uw inhoud efficiënt en beter leesbaar te maken.

Ontwerpprincipes

 • Houd pagina's strak en overzichtelijk. Gebruik voldoende witruimte tussen alinea's, afbeeldingen en andere pagina-elementen om het paginabeeld overzichtelijk te houden voor lezers.
 • Lijn tekst en koppen links uit. Meestal scannen lezers van online teksten de linkerkant van de pagina. Gecentreerde koppen hebben tot gevolg dat uw lezers harder moeten werken om gefocust te blijven op het materiaal.
 • Gebruik alinea's in blokstijl. Voeg ruimte in na elke alinea en laat de eerste regel niet inspringen.
 • Wees consistent. Creëer voorspelbaarheid door lay-outs te gebruiken waarin ontwerpelementen op elke pagina worden herhaald. Gebruik op elke pagina dezelfde lettertypen, kleuren, pictogrammen en kopstijlen om studenten een vertrouwd gevoel te geven waardoor ze informatie sneller kunnen vinden.
 • Gebruik koppen. Presenteer informatie in blokken en maak pagina's eenvoudiger te scannen. Kies zorgvuldig een kleurenschema en gebruik kleuren die de leesbaarheid maximaliseren. Gebruik bij twijfel zwart op wit.
 • Gebruik tabellen om gegevens te presenteren. Gebruik geen tabellen als u een paginalay-out gaat maken. U kunt codes toevoegen aan tabellen voor gegevens, zodat schermlezers koptekstrijen en celgegevens goed kunnen interpreteren. Als u tabellen gebruikt om de lay-out van de pagina te definiëren, wordt het lastiger voor schermlezers om de informatie op de pagina te interpreteren.
 • Gebruik eenvoudige typografie. Gebruik nooit meer dan drie verschillende lettertypen binnen een cursus. Wees consistent in het gebruiken van de lettertypen. Gebruik bijvoorbeeld Verdana voor de hoofdtekst en Times New Roman voor subkopjes. Gebruik lettertypen die op alle computers standaard aanwezig zijn en die eenvoudig zijn te lezen, zoals Arial, Times New Roman, Trebuchet, Georgia en Verdana.

  Ga naar de Engelstalige site 10 Typography Mistakes that Make You Look Dumb voor goede en slechte voorbeelden. Op de website wordt duidelijk uitgelegd welke principes u moet volgen om tot een goed pagina-ontwerp te komen en wat u juist niet moet doen.

Voorbeelden van lay-out

Klik bij Bestanden op de bestandsnamen om voorbeelden te bekijken in uw browser. Gebruik de knop Terug van uw browser om terug te gaan naar het onderwerp.

Gemakkelijk te scannen kopjes

 • Voeg eenvoudige maar duidelijke pictogrammen toe aan kopjes om gebruikers snel te laten bepalen wat ze willen lezen.
 • Kleurgebruik vestigt de aandacht op elementen van de pagina, zoals "Voorbeeld."
 • Met horizontale scheidingslijnen kunt u de pagina opsplitsen in overzichtelijke onderdelen.
 • Witruimte is prettig en benadrukt en isoleert de inhoud. De lezer wordt op een natuurlijke manier naar het volgende element geleid.

Beelden hoeven geen toelichting

Sommige studenten werken liever met informatie die visueel wordt gepresenteerd. Probeer daarom een mix van beelden en tekst te gebruiken om deze studenten tegemoet te komen.

Stel de volgende vraag: Kan een student door naar een afbeelding te kijken, dus zonder de tekst te lezen, begrijpen wat er wordt bedoeld?

Gebruik pictogrammen op een uniforme manier

U kunt pagina's kort en overzichtelijk houden door via koppelingen te verwijzen naar extra informatie op andere pagina's. Als u bijvoorbeeld wilt dat studenten video's bekijken, gebruik dan altijd hetzelfde pictogram om de koppeling aan te kondigen. 

Uniformiteit zorgt ervoor dat gebruikers vertrouwd raken met het navigeren in de cursus en weten wat ze kunnen verwachten.