Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Cursusgebieden maken voor inhoud

U kunt cursusgebieden maken om het materiaal voor een cursus te kunnen presenteren. Cursusgebieden maken het mogelijk om verschillende soorten inhoud op een gestructureerde en interessante manier aan te bieden.

 • De cursusgebieden op het hoogste niveau worden inhoudsgebieden genoemd. Deze gebieden kunt u maken, koppelen en beheren via het cursusmenu. Een cursus bestaat meestal uit verschillende inhoudsgebieden.
 • Het volgende niveau met cursusgebieden bestaat uit mappen, leermodules en lesoverzichten. U kunt deze cursusgebieden maken binnen een bestaand inhoudsgebied of een ander cursusgebied.

Nadat u een cursusgebied hebt gemaakt, kunt u binnen het gebied inhoudsitems maken om het cursusmateriaal te presenteren. U kunt inhoud toevoegen zoals tekst, bestandsbijlagen, koppelingen naar websites, toetsen, opdrachten en multimedia.

Zo kunt u een inhoudsgebied maken met de naam "Eenheden", met daarin leermodules voor Eenheid 1, Eenheid 2, Eenheid 3, enzovoort. De verschillende leermodules bevatten leesmateriaal, opdrachten, toetsen en koppelingen naar tools die studenten kunnen gebruiken om de leerdoelen voor de eenheid te halen.

 1. Inhoudsgebieden vormen het cursusgebied op het hoogste niveau dat de structuur van de cursus bepaalt. Deze gebieden worden alleen in het cursusmenu opgenomen. Inhoudsgebieden bevatten andere cursusgebieden en inhoudsitems.
 2. Mappen zijn containers voor inhoud.
 3. Leermodules zijn containers voor inhoud en kunnen een inhoudsopgave bevatten. Er kan worden ingesteld dat de inhoud van een leermodule in een bepaalde volgorde moet worden doorgenomen.
 4. Lesoverzichten zijn containers voor inhoud en bevatten leerdoelen en andere details die direct boven de lijst met inhoudsitems worden vermeld.
 5. U kunt inhoud maken binnen cursusgebieden door Inhoud bouwen, Beoordelingen of Tools aan te wijzen op de actiebalk. Zie Inhoud maken in een inhoudsgebied, Beoordelingen maken in een inhoudsgebied en Koppelingen naar tools maken in een cursusgebied voor meer informatie.

Een inhoudsgebied maken

Inhoudsgebieden zijn de cursusgebieden op het hoogste niveau. Deze gebieden kunt u maken en beheren via het cursusmenu.

 1. Activeer de bewerkingsmodus (AAN) en wijs het plusteken boven het cursusmenu aan. De vervolgkeuzelijst Menu-item toevoegen verschijnt.
 2. Klik op  Inhoudsgebied.
 3. Voer een naam in voor het nieuwe inhoudsgebied.
 4. Schakel het selectievakje Beschikbaar voor gebruikers in. U kunt vooraf inhoudsgebieden maken, deze instellen als niet beschikbaar en vervolgens op het juiste moment beschikbaar stellen aan gebruikers.
 5. Klik opVerzenden. Er wordt een koppeling naar het nieuwe inhoudsgebied toegevoegd aan het cursusmenu.

Een nieuw inhoudsgebied is niets meer dan een lege container. Klik op de koppeling naar het inhoudsgebied om het gebied weer te geven. Wijs vervolgens een van de functies op de actiebalk aan om inhoud te maken.

Inhoudsgebieden plannen

Koppelingen naar de inhoudsgebieden die u maakt, worden toegevoegd aan het cursusmenu en vormen de algehele structuur van de cursus. Plan daarom vooraf hoe u de cursus vorm wilt geven en bepaal ook hoe het cursusmenu eruit moet zien en moet werken. Drie veelgebruikte methoden zijn chronologisch, op type inhoud en op studiegebied.

Soorten inhoudsgebieden
Chronologisch Op type inhoud Op studiegebied
Elk inhoudsgebied bevat lesstof, opdrachten, aantekeningen en discussieforums voor een bepaalde week. Vergelijkbare typen inhoud worden gegroepeerd in een inhoudsgebied, zoals alle lezingen voor de volledige cursus. Elk inhoudsgebied bevat lesmateriaal en lesstof voor een bepaald onderwerp, inclusief opdrachten, discussieforums en toetsen.

Enkele punten van overweging:

 • Wat is de beste manier om het cursusmateriaal op te splitsen in overzichtelijke secties?
 • Wilt u het cursusmateriaal presenteren in chronologische volgorde, op hoofdstuk van tekstboeken of per studiegebied?
 • Moet elke eenheid in een bepaalde volgorde worden doorlopen? U kunt dus bijvoorbeeld eerst alle leerstof presenteren, gevolgd door een vragenlijst en een afsluitende discussie.
 • Moeten studenten het cursusmateriaal opeenvolgend doorlopen, niet-opeenvolgend of wilt u een combinatie toestaan?

Koppelingen in het cursusmenu beheren

U kunt de koppelingen in het cursusmenu anders rangschikken en hernoemen om studenten te helpen bij het zo efficiënt mogelijk doorlopen van de cursus.

 1. U kunt koppelingen via slepen en neerzetten ordenen in het cursusmenu.
 2. U kunt de rangschikking van de koppelingen ook bepalen met de tool Volgordeaanpassing toegankelijk via toetsenbord.
 3. Open het contextmenu van een koppeling en klik op Naam koppeling wijzigen om de naam van de koppeling aan te passen. Klik op Koppeling verbergen om de koppeling niet beschikbaar te stellen aan studenten. Klik op Koppeling weergeven om de koppeling weer te geven in het cursusmenu. Kies Verwijderen om het inhoudsgebied EN alle bijbehorende inhoudsitems te verwijderen. Deze actie kan niet ongedaan worden gemaakt.
 4. Als de bewerkingsmodus is ingeschakeld (AAN), wordt de titel van een niet-beschikbare koppeling weergegeven als een rechthoek met een diagonale streep erdoor. Studenten zien de koppeling dan niet in het cursusmenu.

Een inhoudsmap maken

Mappen zijn een type cursusgebied dat u kunt gebruiken om inhoud te ordenen. U maakt mappen in bestaande cursusgebieden, zoals inhoudsgebieden, leermodules of lesoverzichten, of in andere mappen. Nadat u een map hebt gemaakt, kunt u er inhoud en extra mappen aan toevoegen. In een inhoudsgebied kunt u bijvoorbeeld mappen maken voor elke week van de cursus.

Gebruik mappen om inhoud te ordenen, zodat materiaal eenvoudiger kan worden gevonden en studenten niet zo veel hoeven te bladeren in een cursusgebied. Deel inhoud zo in dat studenten met zo min mogelijk muisklikken toegang tot het materiaal hebben. Beperk daarom het gebruik van geneste mappen.

 1. Activeer de bewerkingsmodus (AAN) en open een inhoudsgebied.
 2. Wijs op de actiebalk Inhoud bouwen aan en klik op Inhoudsmap.
 3. Typ op de pagina Inhoudsmap maken een naam en eventueel een beschrijving of instructies.
 4. Selecteer de gewenste opties:
  1. Klik op Ja voor Gebruikers toestaan deze inhoud te bekijken.
  2. Selecteer Ja bij Aantal keren weergegeven bijhouden.
  3. Schakel de selectievakjes Weergeven vanaf en Weergeven tot in om de datum- en tijdinstellingen in te schakelen. De ingestelde beperkingen hebben geen invloed op de beschikbaarheid, maar bepalen alleen wanneer de map wordt weergegeven.
 5. Klik opVerzenden. In het cursusgebied verschijnt een koppeling naar de nieuwe map.

Een nieuwe map is niets meer dan een lege container. Klik op de koppeling naar de map in het cursusgebied om de map te openen. Wijs vervolgens een van de functies op de actiebalk aan om inhoud te maken.

Nadat u inhoud hebt gemaakt in een map, kunt u de volgorde van items bepalen door te slepen met de muis of met de tool Volgordeaanpassing toegankelijk via toetsenbord op de actiebalk. Zie Cursusgebieden en inhoud bewerken en beheren voor meer informatie.

Informatie over leermodules

Leermodules zijn cursusgebieden waarmee u verwant cursusmateriaal kunt rangschikken in een inhoudsopgave om studenten een interessante en interactieve leerervaring te bieden. Studenten krijgen meestal vanuit inhoudsgebieden toegang tot leermodules.

 1. De inhoudsopgave bevat de items die u hebt toegevoegd aan de leermodule. Met de verschillende pictogrammen kunt u de inhoudsopgave onderaan weergeven, uitvouwen, samenvouwen of verbergen. U kunt de inhoudsopgave verbergen door de instellingen voor de leermodule te wijzigen. 
 2. Inhoud wordt weergegeven in het inhoudsframe.
 3. Klik op de pijlen om de items in de leermodule in sequentiële volgorde te doorlopen.
 4. De inhoudspagina die wordt weergegeven in het inhoudsframe wordt gemarkeerd in de inhoudsopgave en de beschikbare pagina's zijn koppelingen.

Een leermodule maken

U kunt een gestructureerd traject instellen voor het doorlopen van de inhoudsopgave door opeenvolgende weergave af te dwingen. Een andere mogelijkheid is om gebruikers in de gelegenheid te stellen de inhoud in elke gewenste volgorde door te nemen. U kunt bijvoorbeeld een leermodule maken waarin het concept van magnetische velden wordt besproken en daarna uitleggen hoe luidsprekers en microfoons werken. Het tweede concept kan dan alleen goed inzichtelijk worden gemaakt als studenten bekend zijn met het eerste concept. Als voor een onderwerp echter geen bepaald traject nodig is om een goed begrip te krijgen van het totaalconcept, kunt u ervoor kiezen dat studenten een leermodule naar eigen inzicht mogen afwerken.

 1. Activeer de bewerkingsmodus (AAN ) en open een inhoudsgebied of map.
 2. Wijs op de actiebalk Inhoud bouwen aan en klik op Leermodule.
 3. Typ op de pagina Leermodule maken een naam en eventueel een beschrijving. De beschrijving wordt weergegeven onder de naam van de leermodule in het cursusgebied.
 4. Selecteer de gewenste opties.
 5. Klik opVerzenden. In het cursusgebied verschijnt een koppeling naar de nieuwe leermodule.

Opties voor leermodules

Met de opties voor een leermodule kunt u bepalen hoe de module wordt weergegeven en of een module beschikbaar is.

Opties voor leermodules
opties Instellingen
Beschikbaarheid Toestaan dat gebruikers deze inhoud weergeven: Selecteer Nee om de leermodule niet beschikbaar te maken voor gebruikers.

Datum- en tijdbeperkingen selecteren: Schakel de selectievakjes Weergeven vanaf en Weergeven tot in om de datum- en tijdinstellingen in te schakelen. Weergavebeperkingen hebben geen invloed op de beschikbaarheid van een leermodule, alleen wanneer deze wordt weergegeven.

weergave Opeenvolgende weergave van leermodule afdwingen: selecteer Ja als studenten de pagina's in de door u gekozen volgorde moeten weergeven. Gebruikers kunnen dan pas de volgende koppeling in de inhoudsopgave volgen als ze de voorgaande koppeling hebben bekeken. Hoewel de inhoudsopgave een lijst bevat van alle inhoudsitems en mappen in de leermodule, worden er alleen koppelingen weergegeven voor de items die een gebruiker kan weergeven. Als alle koppelingen in de juiste volgorde zijn doorlopen, kunnen studenten de koppelingen in willekeurige volgorde bekijken. Als gebruikers de leermodule verlaten en vervolgens terugkeren, moeten ze de koppelingen opnieuw opeenvolgend doorlopen.

Als u opeenvolgende weergave niet inschakelt, kunnen gebruikers items bekijken in de leermodule in elke volgorde door te klikken op de koppelingen in de inhoudsopgave.

Openen in nieuw venster: Op deze manier kunnen studenten de leermodule geopend houden in een afzonderlijke venster terwijl ze naar andere cursusgebieden navigeren.

Aantal keren weergegeven bijhouden: selecteer Ja om statistiekentracering in te schakelen en bij te houden hoe vaak de leermodule wordt weergegeven, wanneer en door wie.

Inhoudsopgave Inhoudsopgave weergeven aan gebruikers: Zelfs als opeenvolgende weergave is ingeschakeld, is het toch handig voor studenten om de inhoudsopgave te kunnen raadplegen omdat ze dan een goed beeld krijgen van de concepten die worden behandeld. Als u de inhoudsopgave verbergt, gebruiken studenten de navigatiepijlen om te schakelen tussen pagina's, maar kunnen ze de lijst met items in de leermodule niet zien.

Klik op de afbeelding om deze groter weer te geven in uw browser en de tekst leesbaar te maken. Gebruik de knop Terug van uw browser om terug te gaan naar het onderwerp.

Hiërarchieweergave: geef aan hoe items in de leermodule moeten worden aangeduid om hun relatieve positie in de inhoudsopgave aan te geven. U kunt kiezen voor cijfers, letters, Romeinse cijfers of een combinatie hiervan (Gemengd). Als u Geen selecteert, krijgen de items geen label.

Een nieuwe leermodule is niets meer dan een lege container. Klik op de koppeling naar de leermodule in het cursusgebied om de module te openen. Wijs vervolgens een van de functies op de actiebalk aan om inhoud te maken.

Nadat u inhoud hebt gemaakt voor de leermodule, kunt u deze inhoud ordenen in mappen om een hiërarchische structuur aan te bieden in de inhoudsopgave. U kunt de volgorde van items in een leermodule instellen door te slepen met de muis of met de tool Volgordeaanpassing toegankelijk via toetsenbord op de actiebalk. Zie Cursusgebieden en inhoud bewerken en beheren voor meer informatie. Als u de volgorde hebt aangepast, klikt u op de knop Vernieuwen in de inhoudsopgave.

Schakel de bewerkingsmodus uit (UIT) om de leermodule weer te geven zoals studenten die zien.

Mappen en leermodules

U kunt mappen toevoegen aan een leermodule om inhoud in de inhoudsopgave te ordenen en zo de relatie tussen items aan te geven. Inhoud die u in een map plaatst, wordt een subsectie in de hiërarchie van de inhoudsopgave. U kunt nummers of letters gebruiken om de hiërarchie nog overzichtelijker te maken.

U kunt mappen nesten om op verschillende niveaus inhoud weer te geven. Als u mappen gebruikt in leermodules waarvoor opeenvolgende weergave is ingesteld, moeten alle mappen en alle geneste mappen en inhoud worden doorlopen voordat kan worden teruggekeerd naar een hoger niveau in de hiërarchie.

Elke map zelf is een pagina in de leermodule. Geef een beschrijving op wanneer u een map toevoegt, zodat de pagina niet leeg wordt weergegeven aan studenten die door de leermodule navigeren.

Wanneer u items in een inhoudsopgave verbergt, worden alle geneste items ook verborgen. Als u bijvoorbeeld een map verbergt, is de inhoud in de map ook niet zichtbaar.

Lesoverzichten

Een andere manier om inhoud te presenteren aan studenten is in een lesoverzicht. Een lesoverzicht is een container voor inhoud, vergelijkbaar met een leermodule of map. Het overzicht bevat cursusitems die op de gewenste manier kunnen worden geordend. U kunt lesoverzichten maken binnen een cursus om lesprofielen, doelstellingen en inhoudsitems op te slaan voor een les.

Het toevoegen van lesoverzichten aan een cursus heeft verschillende voordelen voor studenten. Zo kunt u extra informatie toevoegen voor studenten die ze samen met de inhoud kunnen bekijken om een beter beeld te krijgen van de doelstellingen en het beoogde resultaat van het leertraject. U kunt studenten informatie geven over de manier waarop hun kennis wordt gemeten, welke materialen ze nodig hebben, de duur van de les en wat ze moeten weten als de les is afgerond. Hoe meer informatie studenten hebben aan het begin van een les, hoe beter ze zijn voorbereid op de inhoud waarmee ze gaan werken.

 1. Het lesprofiel en de leerdoelen staan in het bovenste gedeelte van de pagina. 
 2. Inhoud wordt weergegeven in het onderste gedeelte van de pagina.

Het maken van een lesoverzicht bestaat uit twee stappen. Om die reden bevat de pagina Lesoverzicht maken twee tabbladen:

Inhoudsinformatie: dit tabblad bevat algemene informatie over de cursusleider en de doelstellingen. Deze informatie verschijnt boven aan het lesoverzicht in een grijs vak wanneer studenten het overzicht openen of als u het overzicht bekijkt met de bewerkingsmodus uitgeschakeld (UIT).

Curriculumbronnen: dit tabblad bevat de inhoudsitems van het lesoverzicht. U kunt alle inhoudstypen maken in een lesoverzicht, net als bij een inhoudsgebied, leermodule of map.

Een lesoverzicht maken

U kunt lesoverzichten beschikbaar maken voor studenten of alleen gebruiken als hulpmiddel voor het plannen van de cursus. De tool Lesoverzicht is standaard ingeschakeld, maar de instelling bepaalt de beschikbaarheid van de tool.

Ga als volgt te werk om een lesoverzicht te maken:

 1. Activeer de bewerkingsmodus (AAN).
 2. Open een cursusgebied, zoals een inhoudsgebied of een map.
 3. Wijs op de actiebalk Inhoud bouwen aan en klik op Lesoverzicht.
 4. Op de pagina Lesoverzicht maken wordt het tabblad Inhoudsinformatie standaard als eerste weergegeven. Gebruik dit tabblad om in een grijs vak boven aan het lesoverzicht algemene informatie voor studenten weer te geven.
 5. Typ een naam en eventueel een beschrijving.
 6. Typ informatie voor de standaardelementen: Instructieniveau, Cursusleider, Doelstellingen en Studiegebied. U kunt de titel van een standaardelement wijzigen door op de bestaande titel te klikken. Het tekstvak Elementnaam bewerken komt dan beschikbaar. Een overbodig element verwijdert u door op de X te klikken.
 7. Schakel het selectievakje Deel met studenten in voor elk element dat u wilt weergeven in het lesoverzicht wanneer studenten dat bekijken. Als u geen informatie toevoegt aan een standaardelement, wordt het element niet opgenomen in het lesoverzicht en hoeft het niet te worden verwijderd. Schakel het selectievakje Deel met studenten uit voor informatie die alleen is bedoeld voor u.
 8. Wijs op de actiebalk Sectie van lesoverzicht toevoegen aan om nieuwe elementen toe te voegen.
 9. Selecteer een element. Het nieuwe element wordt toegevoegd aan het einde van de lijst op de pagina Lesoverzicht maken. Daar kunt u de titel van het element wijzigen, eventueel met de functies van de bijbehorende inhoudseditor, indien beschikbaar.
 10. Selecteer de gewenste opties.
 11. Klik op Opslaan en afsluiten om het cursusgebied op te slaan en te verlaten. U kunt het lesoverzicht later bewerken om inhoudsitems te maken.

  -OF-

  Klik op Opslaan en doorgaan om het tabblad Curriculumbronnen weer te geven en direct inhoud te gaan maken.

Een lesoverzicht zoals cursusleiders dat zien

Klik in het cursusgebied op de koppeling van het lesoverzicht om dit te openen.

Nadat u inhoud hebt gemaakt in het cursusgebied, kunt u de volgorde van items bepalen door te slepen met de muis of met de tool Volgordeaanpassing toegankelijk via toetsenbord op de actiebalk. Zie Cursusgebieden en inhoud bewerken en beheren voor meer informatie.

Schakel de bewerkingsmodus uit (UIT) om het lesoverzicht weer te geven zoals studenten dat zien. De weergave verschilt aanzienlijk van de weergave met ingeschakelde bewerkingsmodus (AAN).

Een koppeling voor een cursusgebied toevoegen aan het cursusmenu

Het is niet mogelijk om rechtstreeks in het cursusmenu een map, lesoverzicht of leermodule te maken. U kunt echter wel een cursuskoppeling maken in het cursusmenu.

 1. Activeer de bewerkingsmodus (AAN) en wijs het plusteken boven het cursusmenu aan. De vervolgkeuzelijst Menu-item toevoegen verschijnt.
 2. Klik op  Cursuskoppeling.
 3. Kies Bladeren om naar het cursusgebied te gaan dat u aan het cursusmenu wilt toevoegen.
 4. Typ een naam voor de cursuskoppeling. Deze naam zien gebruikers in het cursusmenu.
 5. Schakel het selectievakje Beschikbaar voor gebruikers in om gebruikers toegang te bieden tot de koppeling.
 6. Klik opVerzenden. Er wordt een koppeling naar het cursusgebied toegevoegd aan het cursusmenu.

Een cursusgebied zoals studenten dat zien

U moet de bewerkingsmodus op UIT zetten om de cursusinhoud weer te geven zoals studenten die zien. Dit is met name belangrijk voor lesoverzichten en leermodules. Als u de cursus weergeeft zoals studenten die zien, kunt u controleren of alleen de informatie wordt weergegeven die bedoeld is voor studenten.