Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Inhoudspakketten toevoegen

U kunt deze pagina helemaal doornemen of rechtsboven op het pictogram Inhoudsopgavetable_of_contents_icon.png klikken en een bepaald onderwerp kiezen.

Inhoudspakketten toevoegen voor gebruik met de inhoudsspeler

Een voorbeeld van een inhoudstype voor webgebaseerde studie dat u kunt gebruiken in een cursus is een SCO, of Shareable Content Object. Deze SCO's worden samengevoegd in een gecomprimeerd ZIP-bestand dat een inhoudspakket wordt genoemd. Dit pakket kan worden uitgepakt en afgespeeld met een inhoudsspeler. Hoewel het mogelijk is zelf inhoudspakketten te ontwerpen en te bouwen, is het meestal zo dat de samenstellende onderdelen of complete pakketten worden aangeboden door scholen, bedrijven of andere bronnen.

Blackboard Learn ondersteunt op dit moment twee inhoudsspelers: de SCORM Engine (Shareable Content Object Reference Model) en Inhoudsspeler volgens open standaarden.

Inhoudstypen
Inhoudsspeler Ondersteunde inhoudstypen
SCORM Engine SCORM 1.2, SCORM 2004 (tot 4th Edition)
Inhoudsspeler volgens open standaarden SCORM 1.2, SCORM 2004 (tot 3rd Edition), IMS, NLN

Als de SCORM Engine is ingeschakeld door uw instelling, is dit de speler die standaard wordt gebruikt voor alle nieuw geüploade inhoudspakketten, evenals voor bestaande pakketten die opnieuw worden geüpload. Dit is zelfs het geval als Inhoudsspeler volgens open standaarden ook is ingeschakeld.

Uw instelling bepaalt of de SCORM Engine, Inhoudsspeler volgens open standaarden of beide spelers zijn ingeschakeld. Als geen van deze tools beschikbaar is, kunt u hierover contact opnemen met uw instelling. U kunt zien of de tools beschikbaar zijn door naar het configuratiescherm te gaan en onder Aanpassen de optie Beschikbaarheid van tools te kiezen.

De tool Inhoudsspeler volgens open standaarden wordt verwijderd in een toekomstige release van Blackboard Learn, maar is voorlopig nog beschikbaar zodat bestaande cursusinhoud goed blijft werken. Het is dan ook belangrijk dat beheerders en cursusleiders nu al bestaande inhoud gaan migreren, opnieuw uploaden en testen voor gebruik met de SCORM Engine. Bestaande IMS- of NLN-inhoud moet worden aangepast om te voldoen aan de SCORM-normen.

SCORM-inhoud

De Building Blocks SCORM Engine en Inhoudsspeler volgens open standaarden bieden ondersteuning voor inhoud die voldoet aan de SCORM 1.2-standaard en de SCORM 2004-standaard. U hoeft niet vooraf te bepalen of de inhoud compatibel is met de standaard 1.2 of 2004, aangezien beide typen kunnen worden afgespeeld.

De SCORM Engine ondersteunt SCORM 2004 tot de 4th edition. Inhoudsspeler volgens open standaarden biedt ondersteuning tot de 3rd edition.

Meer informatie over SCORM-inhoud kunt u vinden op http://www.adlnet.org.

IMS-inhoud

Het Building Block Inhoudsspeler volgens open standaarden biedt ondersteuning voor inhoud die voldoet aan de standaard IMS Content and Packaging 1.1.2 met het kenmerk voor webinhoud. Wanneer u dit inhoudstype toevoegt aan een cursus, moet u er rekening mee houden dat het merendeel van deze pakkettypen geen gegevens bijhouden met betrekking tot pogingen van gebruikers. Anders zult u geen grote verschillen zien.

Meer informatie over IMS-inhoud kunt u vinden op http://www.imsproject.org.

NLN-inhoud

Met het Building Block Inhoudsspeler volgens open standaarden wordt NLN-inhoud ondersteund die voldoet aan de SCORM- en IMS-standaarden. Het NLN Materials Team in het Verenigd Koninkrijk is verantwoordelijk voor het uitgeven en ontwikkelen van e-learningmateriaal voor NLN en geeft advies over de integratie van NLN-materiaal in onderwijs- of leerplannen.

Ga voor meer informatie over NLN-inhoud naar http://www.nln.ac.uk.

Een inhoudspakket toevoegen voor afspelen met de SCORM Engine

 1. Open een inhoudsgebied of een map.
 2. Wijs op de actiebalk Inhoud bouwen aan en klik op Inhoudpakket (SCORM).
 3. Voeg op de pagina Inhoudpakket toevoegen een bestand bij dat voldoet aan de gewenste normen. Klik op Bladeren in mijn computer om een bestand te uploaden vanaf uw computer. U kunt ook een bestand uploaden vanuit de opslaglocatie van de cursus:
  • Als Cursusbestanden de opslaglocatie is van de cursus, klikt u op Bladeren in cursusbestanden.

   -OF-

  • Als uw instelling beschikt over een licentie voor Inhoudsbeheer, klikt u op Bladeren in Content Collection.
 4. Klik opVerzenden.

Nadat het bestand is geüpload en gecontroleerd, wordt er een nieuwe pagina Inhoudspakket toevoegen weergegeven en kunt u de details van het pakket instellen.

 1. Typ op de tweede pagina Inhoudspakket toevoegen een titel voor het pakket bij SCORM-informatie.
 2. Voer desgewenst een beschrijving in.
 3. Selecteer opties bij SCORM beschikbaarheid. U kunt instellingen opgeven voor de beschikbaarheid van de inhoudsspeler voor studenten, het aantal pogingen en de beschikbaarheid van cursusinhoud.
  1. Selecteer Ja bij SCORM beschikbaar maken.
  2. Bij Aantal pogingen kunt u Eén poging toestaan of Onbeperkt aantal pogingen toestaan selecteren of een waarde invoeren voor Aantal pogingen.
  3. Schakel de selectievakjes Weergeven vanaf en Weergeven tot in om de datum- en tijdinstellingen in te schakelen. Weergavebeperkingen hebben geen invloed op de beschikbaarheid van een inhoudspakket, alleen wanneer dit wordt weergegeven.
  4. Selecteer Ja bij Aantal keren weergegeven bijhouden.
 4. Selecteer opties voor Cijfer geven.
  1. Bij Cijfer SCORM kunt u Geen cijfers selecteren of een waarde typen in het veld Cijfer: Mogelijk aantal punten, gebaseerd op SCORM-score, SCORM voltooiing of SCORM tevredenheid.
  2. Selecteer Ja bij SCOS-cijfer en selecteer vervolgens de items die moeten worden beoordeeld.

De details van een SCORM-poging bekijken

Als cijfertoekenning is ingeschakeld voor een SCORM-pakket, kunt u details bekijken van pogingen die een student heeft verzonden voor de inhoud van het pakket. De details kunnen betrekking hebben op de totale tijd dat de gebruiker de inhoud heeft bekeken, maar ook de voltooiingsstatus, antwoorden op vragen in het pakket en of antwoorden juist zijn. Aan de hand van deze details kunt u een score bepalen voor het Grade Center-item.

niet alle pakketten zijn ontworpen om alle gegevens bij te houden. Als de gegevens niet door het pakket worden aangeboden aan Blackboard Learn, worden de gegevens gemarkeerd met N.v.t. Als u vragen hebt over ontbrekende gegevens, neemt u contact op met de maker van het pakket om te bepalen welke gegevens worden bijgehouden.

Ga als volgt te werk om afzonderlijke pogingen te bekijken:

 1. Ga in het configuratiescherm naar Volledige Grade Center en zoek de kolom voor het inhoudsitem van de cursus.
 2. Klik op de poging van de gebruiker.
 3. Klik op de pagina Cijfer bewerken op Weergeven. De pagina Pogingdetails wordt weergegeven.

Ga als volgt te werk om een rapport uit te voeren met de details van alle pogingen:

 1. Vouw in het configuratiescherm het onderdeel Evaluatie uit en klik op SCORM-rapporten.
 2. Open op de pagina SCORM-rapporten het contextmenu van een item en klik op Uitvoeren.

Geavanceerde opties van de SCORM-speler wijzigen

Meestal is het niet nodig geavanceerde opties van de SCORM-speler te wijzigen aangezien de standaardinstellingen zijn gekozen voor maximale compatibiliteit en prestaties. Het inhoudspakket bevat als het goed is al de juiste navigatiemiddelen, volgorde en werking. Hierdoor zijn de standaardinstellingen bijna altijd voldoende om de inhoud correct en consistent weer te geven. Als u toch van plan bent de opties te wijzigen, neem dan eerst contact op met uw instelling voor tips en hulp.

Om toegang te krijgen tot de geavanceerde opties van de SCORM-speler, moet u een bestaand SCORM-inhoudspakket bewerken.

 1. Ga naar een inhoudsgebied of map met het SCORM-inhoudspakket.
 2. Open het contextmenu van het SCORM-inhoudspakket en klik op Bewerken.
 3. De geavanceerde opties van de SCORM-speler worden standaard niet weergegeven. Selecteer Ja bij Gedrag SCORM-speler bewerken om de opties te zien. De geavanceerde opties van de SCORM-engine staan in twee of drie kolommen. In de linkerkolom kan de categorie met geavanceerde opties worden gekozen, terwijl de rechterkolom de bijbehorende opties en instellingen bevat. Dit zijn de categorieën:
  • Navigatie-elementen
  • Startconfiguratie
  • Rudimentaire volgordebepaling
  • Rudimentaire aggregatie
  • Compatibiliteitsinstellingen
  • Communicatie-instellingen
  • Debugger-opties
  • Geschiedenisopties
  • Overige gedragsopties

   De categorieën Navigatie-elementen en Startconfiguratie kunnen van pas komen voor cursusleiders die enige kennis hebben van de werking van SCORM-inhoud. Debugger-opties en Geschiedenisoptieskunt u inschakelen om gegevens vast te leggen die kunnen helpen als een inhoudspakket niet goed functioneert.

 4. Klik opVerzenden. Als u de wijzigingen niet wilt doorvoeren, klikt u op Annuleren.

Navigatie-elementen

De categorie Navigatie-elementen biedt de mogelijkheid knoppen, balken en andere navigatiehulpmiddelen toe te voegen die studenten kunnen gebruiken tijdens het bekijken van de cursusinhoud met de SCORM-speler.

Optie Functie
Navigatiebalk weergeven Geef aan of in de SCORM-speler een navigatiebalk moet worden weergegeven. De volgende instellingen werken alleen als de navigatiebalk is ingeschakeld:
 • Knop Voltooien weergeven: er wordt een knop Cursus afsluiten weergegeven op de navigatiebalk. Als studenten op deze knop klikken, wordt de huidige inhoud afgesloten en wordt de hoofdles weergegeven, ongeacht de huidige voltooiingsstatus.
 • Knop SCO sluiten weergeven: er wordt een knop SCO sluiten weergegeven op de navigatiebalk. Met deze knop kan het huidige SCO worden gesloten. Deze optie moet zijn uitgeschakeld omdat deze optie niet handig is voor de meeste studenten.
 • Vorige/Volgende inschakelen: hiermee kunt u de elementen Vorige en Volgende toevoegen aan de navigatiebalk, zodat studenten vooruit en achteruit kunnen bladeren door de inhoud.
 • Voortgangsbalk weergeven: een voortgangsbalk weergeven voor de inhoud, zodat studenten kunnen zien hoe ver ze zijn.
  • Meting gebruiken voor voortgangsbalk: als u deze optie instelt, wordt de voortgang berekend op basis van de geaggregeerde voortgangsmeting. Als deze optie niet is ingeschakeld, wordt de voortgang bepaald aan de hand van de voltooiing van het huidige inhoudsobject. Dit geldt alleen voor inhoud van SCORM 2004 4th edition en later.
 • Help weergeven: er wordt een knop Help weergegeven voor studenten.
Titelbalk weergeven Geef aan of in de SCORM-speler een titelbalk moet worden weergegeven. Deze instelling werkt alleen als de optie Navigatiebalk weergeven is ingeschakeld.
Rechtsklikken uitschakelen Hiermee kunt u voorkomen dat studenten via de rechtermuisknop acties kunnen uitvoeren in vensters van de SCORM-speler. Er gebeurt dan niets als de rechtermuisknop wordt ingedrukt. Dit kan handig zijn in belangrijke beoordelingen of wanneer u niet wilt dat studenten de interne structuur of inhoud kunnen zien in de speler. Deze instelling geldt alleen voor vensters van de SCORM-speler, inclusief de cursusstructuur en de navigatiebalk (indien aanwezig), en heeft geen invloed op andere inhoud, browservensters of functies op het bureaublad van de computer.
Cursusstructuur weergeven

Bepaalt of de cursusstructuur wordt weergegeven door de SCORM-speler. Als u deze optie inschakelt, wordt de cursusstructuur links van de inhoud weergegeven. Dit kan handig zijn voor cursussen met verschillende inhoudsobjecten. De volgende instellingen werken alleen als deze optie is ingeschakeld:

 • Cursusstructuur weergeven bij openen: bepaalt of de SCORM-speler moet worden gestart met de cursusstructuur zichtbaar of verborgen. Studenten kunnen de structuur altijd weergeven of verbergen als de opties Cursusstructuur en Navigatiebalk weergeven zijn ingeschakeld.
 • Keuzenavigatie inschakelen: bepaalt of studenten kunnen navigeren binnen de cursusstructuur door koppelingen in het overzicht aan de linkerkant te selecteren. Anders wordt de cursusstructuur alleen ter informatie en naslag weergegeven.
 • Breedte cursusstructuur: de breedte van het cursusstructuurvenster in pixels. Met de standaardwaarde van nul (0) wordt de breedte automatisch ingesteld.
 • Weergave structuurstatus: bepaalt op welke manier pictogrammen worden weergegeven om de afrondingsstatus en de voltooiingsstatus aan te geven.
  • Alleen bij afgerond: alleen de afrondingsstatus van de cursus (voldoende/onvoldoende).
  • Alleen bij voltooiing: alleen de voltooiingsstatus (voltooid/niet voltooid).
  • Afzonderlijk: de afrondings- en voltooiingsstatus worden afzonderlijk weergegeven.
  • Gecombineerd: de afrondings- en voltooiingsstatus worden als een gecombineerde waarde weergegeven.
  • Geen: er wordt geen SCO-niveaustatus gemeld aan de gebruiker.
 • Ongeldige actie voor menu-item: bepaalt hoe de SCORM-speler ongeldige selecties van menu-items verwerkt.
  • Koppelingen weergeven en inschakelen: koppelingen naar ongeldige menu-items worden weergegeven, maar resulteren in een foutbericht als er op wordt geklikt.
  • Verbergen: koppelingen naar ongeldige menu-items worden niet weergegeven.
  • Koppelingen weergeven maar uitschakelen: koppelingen naar ongeldige menu-items worden weergegeven, maar er gebeurt niets als studenten er op klikken.

Startconfiguratie

De opties in de categorie Startconfiguratie bepalen hoe de inhoud in eerste instantie wordt weergegeven wanneer een student de inhoud kiest.

Opties
Optie Functie
SCO-starttype Deze instellingen zijn bepalend voor het starten van SCO's. Een vervolgkeuzelijst bevat de volgende mogelijke waarden:
 • Frameset : de SCO inline starten, in een browserframe, in plaats van in een nieuw venster.
 • Nieuw venster: de SCO openen in een nieuw browservenster.
 • Nieuw venster na klikken: de SCO openen in een nieuw browservenster nadat de student op een koppeling heeft geklikt. Deze instelling kan handig zijn bij het omzeilen van de functie van browsers die het weergeven van pop-upvensters blokkeert, aangezien deze meestal door het klikken op een koppeling wordt uitgeschakeld.
 • Nieuw venster zonder browserwerkbalk: de SCO wordt in een nieuw browservenster gestart, zonder een werkbalk.
 • Nieuw venster zonder browserwerkbalk na klikken: de SCO openen in een nieuw browservenster zonder een werkbalk, maar pas nadat de student op een koppeling heeft geklikt.
Starttype speler Deze instellingen zijn bepalend voor het starten van de SCORM-speler. Een vervolgkeuzelijst bevat de volgende mogelijke waarden:
 • Frameset : de SCORM-speler inline starten, in een browserframe, in plaats van in een nieuw venster.
 • Nieuw venster: de speler openen in een nieuw browservenster.
 • Nieuw venster na klikken: de speler openen in een nieuw browservenster nadat de student op een koppeling heeft geklikt. Deze instelling kan handig zijn bij het omzeilen van de functie die het weergeven van pop-upvensters blokkeert, aangezien deze meestal door het klikken op een koppeling wordt uitgeschakeld.
 • Nieuw venster zonder browserwerkbalk: de speler wordt in een nieuw browservenster gestart, zonder een werkbalk.
 • Nieuw venster zonder browserwerkbalk na klikken: de speler openen in een nieuw browservenster zonder een werkbalk, maar pas nadat de student op een koppeling heeft geklikt.
Opties voor nieuw venster Deze instellingen bepalen de afmetingen van de inhoudsspeler bij het starten in een nieuw venster. Deze instellingen hebben alleen effect als bij SCO-starttype of Starttype speler een optie is geselecteerd voor het openen van een nieuw venster.
 • Standaardinstellingen gebruiker: het nieuwe venster weergeven met de standaardafmetingen van de browser op de client.
 • Volledig scherm: het nieuwe venster schermvullend weergeven. Als deze optie is ingeschakeld, moet u een besturingselement toevoegen waarmee studenten de inhoud kunnen verlaten, zoals een knop Afsluiten.
 • Vensterafmetingen opgeven: zelf de afmetingen voor het nieuwe venster opgeven.
  • Breedte voor inhoud: de breedte van nieuwe vensters in pixels.
  • Hoogte voor inhoud: de hoogte van nieuwe vensters in pixels.
 • VEREIST: De bovenstaande afmetingen zijn vereist voor een goede werking van de cursus: als u deze optie selecteert en de browser op de client de opgegeven afmetingen niet ondersteunt, ziet de student een waarschuwing.
Vensterformaat wijzigen niet toestaan Bepaalt of studenten het formaat mogen wijzigen van de vensters van de inhoudsspeler.

Rudimentaire volgordebepaling

Met de opties voor Rudimentaire volgordebepaling kunt u bepalen wat er moet gebeuren, onder zowel normale omstandigheden als in foutsituaties, wanneer een student het inhoudspakket van SCORM vóór voltooiing afrondt of verlaat. Op basis van deze instellingen bepaalt de SCORM-speler wat er vervolgens moet gebeuren.

Er spelen verschillende factoren een rol bij het bepalen van de uit te voeren actie:

 • Het feit of de SCO de eerste (en mogelijk enige) SCO is, een tussenliggende SCO of de laatste SCO
 • De status van de SCO, zowel van de SCO op zich maar ook als onderdeel van het volledige inhoudspakket
 • De afsluitstatus van de SCO die is afgerond of afgebroken

Deze instellingen gelden alleen voor inhoudspakketten van SCORM 1.2, en maken het mogelijk de geavanceerde volgordebepaling te simuleren die is ingebouwd in de normen van SCORM 2004. In SCORM 2004 (alle edities) kan door middel van eenvoudige volgordebepaling (Simple Sequencing) worden bepaald hoe SCO-volgordebepaling moet worden afgehandeld.

Opties
Optie Functie
Tussenliggende SCO Dit zijn de instellingen die gelden voor SCO's (Shareable Content Objects) die zich aan het begin of in het midden van een cursus bevinden die bestaat uit meerdere SCO's. Dit zijn dus alle SCO's behalve de laatste. Ongeacht of Afronding of Geen afronding van toepassing is, kunt u aangeven wat er vervolgens moet gebeuren voor elk van de mogelijke voorwaarden:
 • Normaal: de student heeft de inhoud van de huidige SCO op de juiste manier afgesloten.
 • Onderbreken: de student heeft de huidige sessie onderbroken, bijvoorbeeld door het overslaan van SCO's in een cursus die uit meerdere SCO's bestaat.
 • Time-out: er is een time-out opgetreden tijdens de sessie omdat de student de SCO niet in de toegekende tijd heeft afgerond of als gevolg van een communicatiestoring tussen de computer en de server.
 • Afmelden: de student heeft zich afgemeld bij de huidige sessie, en de SCO is nog actief.

Dit zijn de beschikbare opties voor de verschillende voorwaarden:

 • Cursus na bevestiging afsluiten: de student vragen het afsluiten te bevestigen en dan terugkeren naar de hoofdles. Als de student de bewerking niet bevestigt, wordt dit aangegeven in een bericht.
 • Cursus afsluiten: de SCORM-speler afsluiten en terugkeren naar de hoofdles.
 • Naar volgende SCO gaan: de volgende SCO in de cursus weergeven.
 • Bericht weergeven: er wordt een bericht weergegeven. De SCORM-speler bepaalt welk bericht er wordt weergegeven, afhankelijk van de huidige status van de speler.
 • Niets doen: er wordt geen actie ondernomen door de SCORM-speler.
Laatste SCO Dit zijn de instellingen die gelden voor de laatste SCO in een cursus. Als een cursus maar uit één SCO bestaat, wordt deze gezien als de laatste SCO. Ongeacht of Afronding of Geen afronding van toepassing is, kunt u aangeven wat er vervolgens moet gebeuren voor elk van de mogelijke voorwaarden:
 • Normaal: de student heeft de inhoud van de huidige SCO doorgenomen.
 • Onderbreken: de student heeft de huidige sessie onderbroken.
 • Time-out: er is een time-out opgetreden tijdens de sessie omdat de student de SCO niet in de toegekende tijd heeft afgerond of als gevolg van een communicatiestoring tussen de computer en de server.
 • Afmelden: de student heeft zich afgemeld bij de huidige sessie.

Dit zijn de beschikbare opties voor de verschillende voorwaarden:

 • Cursus na bevestiging afsluiten: de student vragen het afsluiten te bevestigen en dan terugkeren naar de hoofdles. Als de student de bewerking niet bevestigt, wordt dit aangegeven in een bericht.
 • Cursus afsluiten: de SCORM-speler afsluiten en terugkeren naar de hoofdles.
 • Naar volgende SCO gaan: er wordt een bericht weergegeven, aangezien dit al de laatste SCO is in het pakket.
 • Bericht weergeven: er wordt een bericht weergegeven. De SCORM-speler bepaalt welk bericht er wordt weergegeven, afhankelijk van de huidige status van de speler.
 • Niets doen: er wordt geen actie ondernomen door de SCORM-speler.

Rudimentaire aggregatie

Met de opties voor Rudimentaire aggregatie kunt u aangeven hoe u de scores en status voor de SCO wilt evalueren voor een bepaalde student. De term "aggregatie" verwijst naar het proces van het verzamelen van de individuele SCO-scores en voltooiingsstatus, en het verwerken van die gegevens om een cumulatief eindcijfer en algehele voltooiingsstatus te berekenen en toe te wijzen voor de cursus in het SCORM-inhoudspakket. Er zijn verschillende manieren om criteria te selecteren, het gemiddelde van toetsscores te berekenen, en zowel een cijfer als een voltooiingsstatus te bepalen.

Deze instellingen gelden alleen voor inhoud van SCORM 1.2 en bieden een manier om de methode te simuleren waarmee volgens SCORM 2004 scores en voltooiingsstatus worden vastgesteld. De instellingen gelden niet voor inhoud van SCORM 2004 aangezien in SCORM 2004 eenvoudige volgordebepaling (Simple Sequencing) wordt gehanteerd om vast te stellen hoe aggregatie moet worden afgehandeld.

Opties
Optie Functie
Modus voor score-aggregatie Bepaalt de manier waarop de SCORM-speler afzonderlijke SCO-scores verzamelt, deze analyseert en vervolgens een berekende score vaststelt. Dit zijn de mogelijke waarden:
 • Score gemeld door cursus: deze instelling is voornamelijk bedoeld voor inhoudspakketten die uit één SCO bestaan omdat de score van de eerste SCO wordt overgenomen.
 • Gemiddelde score van alle eenheden : alle geregistreerde scores worden opgeteld en gedeeld door het totale aantal SCO's in de cursus, ongeacht het aantal SCO's dat een score doorgeeft.
 • Vast gemiddelde: alle geregistreerde scores worden opgeteld en gedeeld door de waarde die is opgegeven voor Aantal score-objecten.
 • Gemiddelde score van alle eenheden met scores niet gelijk aan nul: alle geregistreerde scores worden opgeteld en gedeeld door het totale aantal SCO's dat een score heeft gemeld.
 • Laatste SCO-score: de score van de laatste SCO wordt gebruikt.

Aantal score-objecten: geeft aan hoeveel SCO's een score moeten doorgeven. Deze waarde is alleen relevant als Modus voor score-aggregatie is ingesteld op Vast gemiddelde.

Modus voor statusaggregatie Bepaalt hoe de algehele voltooiingsstatus wordt vastgesteld. Dit zijn de mogelijke waarden:
 • Status gemeld door cursus: deze instelling is voornamelijk bedoeld voor inhoudspakketten die uit één SCO bestaan omdat de voltooiingsstatus van de eerste SCO wordt overgenomen.
 • Voltooid als alle eenheden zijn voltooid: de cursus wordt als voltooid beschouwd wanneer alle SCO's in het inhoudspakket zijn voltooid, ongeacht het resultaat (onvoldoende, afgerond of voldoende).
 • Voltooid als alle eenheden zijn voltooid en gehaald: de cursus wordt als voltooid beschouwd wanneer alle SCO's in het inhoudspakket zijn voltooid, met de status afgerond of voldoende.
 • Voltooid als drempelscore is gehaald: de cursus wordt als voltooid beschouwd wanneer de score (zoals vastgesteld met Modus voor score-aggregatie) gelijk is aan of hoger is dan de drempel die is ingesteld met Drempelscore voor voltooiing. Bij deze instelling hoeven niet alle SCO's te zijn afgerond.
 • Voltooid als alle eenheden zijn voltooid en drempelscore is gehaald: de cursus wordt als voltooid beschouwd wanneer alle SCO's in het pakket zijn voltooid en de score (zoals vastgesteld met Modus voor score-aggregatie) gelijk is aan of hoger is dan de drempel die is ingesteld met Drempelscore voor voltooiing.
 • Voltooid als alle eenheden zijn gehaald: de cursus wordt als voltooid beschouwd wanneer alle SCO's in het pakket zijn voltooid met een voldoende.

Drempelscore voor voltooiing: 0.0-1.0: bepaalt de drempel voor voltooiing van de cursus. Deze instelling wordt alleen toegepast als Modus voor statusaggregatie is ingesteld op Voltooid als drempelscore is gehaald of Voltooid als alle eenheden zijn voltooid en drempelscore is gehaald. De waarde bestaat uit een decimaal getal tussen 0,0 en 1,0. (U kunt een equivalent percentage berekenen door de waarde te vermenigvuldigen met 100. Als u bijvoorbeeld 0,8 opgeeft, is de drempelscore gelijk aan 80%.)

Aggregatiestatus toepassen op afrondingsstatus Als u deze optie selecteert, wordt de waarde voor Modus voor statusaggregatie toegepast op de afrondingsstatus, in plaats van alleen de afrondingsstatus.
Eerste SCO is bepalend Als u deze optie inschakelt, betekent de lesstatus Voldoende (of Geslaagd) voor de eerste SCO dat de rest van de SCO's in het pakket automatisch als Voltooid wordt gemarkeerd. Op deze manier kunt u een reeks cursussen maken waarin studenten onderwerpen kunnen overslaan waarvoor ze aantoonbaar al over voldoende kennis beschikken.

Compatibiliteitsinstellingen

Hoewel het meestal niet nodig is de standaardinstellingen voor deze opties te wijzigen, kan de categorie Compatibiliteitsinstellingen van pas komen bij het oplossen van problemen met pakketten waarin fouten optreden, die niet kunnen worden gestart of die andere problemen veroorzaken.

Net als bij alle andere geavanceerde instellingen, maar zeker in dit geval, mag u de instellingen in deze categorie pas wijzigen nadat u contact hebt opgenomen met de instelling voor tips en hulp.

Als er problemen of fouten optreden wanneer u cursusinhoud die eerder werd afgespeeld met het Building Block Inhoudsspeler volgens open standaarden opnieuw uploadt, vindt u hier de instellingen die mogelijk moeten worden aangepast, met name voor oudere inhoud en inhoud die mogelijk niet aan de normen voldoet. Om exact te kunnen vaststellen wat het probleem is, kunt u de Debugger-opties inschakelen en vervolgens de bijbehorende logboeken bekijken.

Opties
Optie Functie
Voltooien betekent direct vastleggen Deze instelling is bedoeld voor cursussen met één SCO waarbij het lastig is de afsluitstatus te bepalen. U kunt deze optie inschakelen als in een cursus met één SCO voltooiingen niet goed worden geregistreerd.
SCO-venster koppelen aan API Wanneer een SCO wordt gestart in een nieuw venster, bestaat de kans dat inhoud die niet aan de normen voldoet of die slecht is geschreven, de SCORM Engine niet kan vinden en er dus geen communicatie mogelijk is. Als u deze instelling inschakelt, wordt er een soort van schil (een API) rondom de speler gelegd. Deze API kan vervolgens zonder problemen communiceren met de SCORM Engine.
Altijd naar eerste SCO Als deze optie is ingeschakeld, laadt de SCORM-speler altijd de eerste cursus in een SCO, ongeacht de regels voor volgordebepaling die zijn ingesteld.
Vaardigheidsscore vervangt lesstatus Als deze optie is ingeschakeld, wordt de feitelijke lesstatus vervangen door de vaardigheidsscore, maar alleen als deze aangeeft of de SCO  al dan niet is voltooid.
Wijzigen van voltooiingsstatus les toestaan Deze instelling geldt voor SCORM 1.2 en bepaalt of een les die als voltooid is gemarkeerd, achteraf nog een andere status kan krijgen.
Lege set aggregeren naar onbekend In het geval van SCORM 2004-cursussen bepaalt deze instelling de aggregatiestatus wanneer er geen activiteiten zijn die informatie leveren voor het instellen van de status. Als u deze optie selecteert, worden zowel de voltooiingsstatus als de afrondingsstatus ingesteld op Onbekend.
Activiteit op hoofdniveau uitschakelen Hiermee voorkomt u dat een student een nieuwe poging kan indienen door de navigatiestructuur voor de cursus uit te schakelen, evenals eventuele andere koppelingen waarmee de cursus of een SCO opnieuw kan worden gestart. Het klikken met de muis heeft ook geen nut als deze optie is ingeschakeld.
Aggregatie bij uit geheugen halen van SCO Hiermee wordt aggregatie afgedwongen wanneer de SCO uit het geheugen wordt verwijderd. Dit is bedoeld voor het afhandelen van SCO's die niet expliciet een aanroep versturen voor het uitvoeren van een aggregatie.
Doelstelling en voltooiing vervangen indien door inhoud op Waar gezet De standaardinstelling voor SCORM 2004 en de standaardinstelling voor de speler SCORM 1.2 kunnen soms tot gevolg hebben dat een SCO wordt gemarkeerd als voltooid en afgerond wanneer de SCO niet de juiste gegevens voor de runtime-status doorgeeft. Deze instelling vervangt de standaardinstellingen voor cursussen die niet de juiste standaardregels voor volgordebepaling afdwingen.
Studentvoorkeuren algemeen toepassen op cursus Hiermee worden de voorkeuren die door een student zijn ingesteld in een SCO toegepast op alle SCO's in een bepaald SCORM-inhoudspakket.
Voltooide registraties starten als no-credit Hiermee geeft u aan of voltooide cursusregistraties vervolgens op de gebruikelijke wijze of als no-credit worden gestart.
Voltooiingsstatus van mislukte afrondingsstatus Stel een vervangende waarde in voor de voltooiingsstatus van een SCO die niet is afgerond door een student:
 • Voltooid
 • Niet voltooid
 • Onbekend
Modus van lookahead-sequencer Lookahead-verwerking zorgt ervoor dat de SCORM Engine de weergegeven en ingeschakelde navigatiestructuur van de cursus dynamisch kan bijwerken op basis van de status van de huidige SCO. Deze instelling moet standaard zijn ingeschakeld. In het geval van erg grote cursussen kan dit een aanzienlijke vertraging tot gevolg hebben in webbrowsers. Als dit onacceptabel is, kunt u deze optie uitschakelen. Dit zijn de beschikbare instellingen:
 • Uitgeschakeld: de lookahead-sequencer van SCORM uitschakelen.
 • Ingeschakeld: de lookahead-sequencer van SCORM inschakelen (standaardinstelling)
 • Real-time: de real-time lookahead-sequencer van SCORM inschakelen. Deze sequencer wordt uitgevoerd wanneer bepaalde runtime-waarden veranderen, waarbij de zichtbare navigatiestructuur van de cursus direct wordt bijgewerkt.
Timing voor opnieuw instellen runtime-gegevens Bepaalt wanneer de SCORM-speler de timing van de CMI-gegevens (computer managed instruction) opnieuw instelt. De opties zijn:
 • Nooit: de runtime-status wordt nooit opnieuw ingesteld.
 • Als niet wordt afgesloten via Onderbreken: de runtime-gegevens worden alleen behouden wanneer de afsluitstatus niet Onderbreken is.
 • Bij elke nieuwe volgordeactie: de runtime-gegevens worden opnieuw ingesteld wanneer volgens de regels van het systeem een nieuwe poging moet beginnen.
Terug naar LMS-actie Aangezien SCORM 2004 4th Edition vereist dat inhoud een interface bevat waarmee studenten kunnen aangeven hoe ze een cursus willen verlaten, kan de SCORM-speler een bericht weergeven wanneer een student op Cursus afsluiten klikt. Aangezien dit bericht kan worden uitgeschakeld, kunt u deze optie gebruiken om in te stellen wat er moet gebeuren als dit het geval is. De instelling bepaalt of de cursus wordt onderbroken en de huidige status wordt opgeslagen of dat de cursus volledig wordt beëindigd bij afsluiten. Dit zijn de beschikbare instellingen:
 • Legacy: de verwerking van SCORM 3rd Edition gebruiken, wat inhoudt dat de student teruggaat naar de hoofdcursus en de huidige status van de poging wordt opgeslagen.
 • Alles onderbreken: de huidige status van alle huidige pogingen opslaan, inclusief alle geopende SCO's (alleen SCORM 4th Edition).
 • Alles afsluiten: de poging beëindigen (alleen SCORM 4th Edition)
 • Selecteerbaar: de student kan kiezen tussen Alles onderbreken en Alles afsluiten (alleen SCORM 4th Edition).

Communicatie-instellingen

De categorie Communicatie-instellingen bepaalt hoe de inhoudsspeler communiceert met de server. Deze instellingen moeten mogelijk worden aangepast als er regelmatig time-outs optreden of als er problemen zijn met de communicatie tussen de computers van studenten en de server. De instellingen mogen echter alleen worden gewijzigd door een beheerder of een ervaren SCORM-ontwikkelaar.

Opties
Optie Functie
Maximum aantal mislukte pogingen Het maximum aantal keren dat wordt geprobeerd bijgewerkte runtime-gegevens te versturen naar de server voordat de bewerking wordt afgebroken. Als dit aantal wordt overschreden, verschijnt er een foutbericht.
Frequentie voor vastleggen Bepaalt hoe vaak, in milliseconden, de runtime-gegevens worden bijgewerkt op de server.

Sommige activiteiten, zoals het afronden van een cursus, resulteren automatisch in een update.

Debugger-opties

De categorie Debugger-opties bepaalt of en hoeveel logboekgegevens er worden vastgelegd binnen de verschillende SCORM-subsystemen.

Als er problemen of fouten optreden bij het afspelen of weergeven van cursusinhoud, kunt u debugger-opties inschakelen zodat u, de beheerder, of een ervaren SCORM-gebruiker, de logboeken kan raadplegen om een oplossing voor het probleem te zoeken. De categorie Geschiedenisopties kan worden gebruikt om gegevens van de normale werking van het systeem vast te leggen, die immers ook van pas kunnen komen bij problemen.

Opties
Optie Functie
Debugger-opties Bepaalt het niveau van logboekregistratie binnen de verschillende SCORM-subsystemen: Beheer (algemene systeemfuncties), Runtime (het starten en de uitvoering van SCO's) of Volgordebepaling (wat er gebeurt buiten en tussen SCO's)
 • Uit : er worden geen vermeldingen voor debuggen vastgelegd.
 • Controle: er worden alleen basisvermeldingen voor debuggen vastgelegd.
 • Gedetailleerd: er worden berichten op controleniveau vastgelegd, maar ook aanvullende berichten met gedetailleerde gegevens.
Inclusief tijdstempels Bepaalt of vermeldingen in de logboeken worden voorzien van een tijdstempel.

Geschiedenisopties

De categorie Geschiedenisopties bepaalt of en hoeveel gegevens van de normale werking van het systeem met betrekking tot SCORM worden vastgelegd.

Opties
Optie Functie
Geschiedenis bijhouden Bepaalt of voor elke poging gegevens moeten worden vastgelegd om een geschiedenis bij te houden voor de cursus.
Gedetailleerde geschiedenis bijhouden Bepaalt of voor elke poging gedetailleerde gegevens moeten worden vastgelegd om een geschiedenis bij te houden voor de cursus.

Overige gedragsopties

Opties
Optie Functie
Tijdslimiet De totale tijd, in minuten, die een student mag doorbrengen in het inhoudspakket. Als de opgegeven tijd wordt overschreden, wordt de student automatisch afgemeld, en worden de scores en status berekend volgens de huidige afrondingsstatus. Gebruik hier de waarde nul (0) als u geen tijdslimiet wilt instellen.

Een inhoudspakket toevoegen voor gebruik met Inhoudsspeler volgens open standaarden

Deze instructies gelden voor installaties van Blackboard Learn waarin het Building Block SCORM Engine niet is ingeschakeld. Als het Building Block SCORM Engine is ingeschakeld, moet deze speler worden gebruikt door nieuwe en opnieuw geüploade inhoud. U kunt echter nog wel de opties bekijken en wijzigen voor bestaande inhoud die is geüpload met Inhoudsspeler volgens open standaarden.

 1. Open een inhoudsgebied of een map.
 2. Wijs op de actiebalk naar Inhoud bouwen en klik op Inhoudpakket (SCORM), Inhoudpakket (IMS) of Inhoudpakket (NLN).
 3. Typ een titel op de pagina Inhoudpakket () toevoegen.
 4. Voeg een bestand bij dat voldoet aan de norm SCORM, IMS of NLN. Klik op Bladeren in mijn computer om een bestand te uploaden vanaf uw computer. U kunt ook een bestand uploaden vanuit de opslaglocatie van de cursus:
  • Als Cursusbestanden de opslaglocatie is van de cursus, klikt u op Bladeren in cursusbestanden.

   -OF-

  • Als uw instelling beschikt over een licentie voor Inhoudsbeheer, klikt u op Bladeren in Content Collection.
 5. Voer desgewenst een beschrijving in.
 6. Selecteer de gewenste instelling voor Interactieopties. Als Keuze is geselecteerd, kan de gebruiker een navigatiemenu aan de linkerzijde gebruiken om te selecteren welke inhoud hij/zij wil zien. Als Vaste volgorde is geselecteerd, wordt het navigatiemenu aan de linkerzijde niet weergegeven en moet de gebruiker de knoppen Volgende en Vorige gebruiken om de inhoud achter elkaar te bekijken.
 7. Opties voor Grade Center:
  1. Selecteer Ja voor Een Grade Center-item toevoegen om een kolom toe te voegen aan Grade Center. De naam van het pakket is de kolomnaam. U kunt dit bewerken en beheren in het Grade Center.
  2. Selecteer Ja voor Pogingdetails bijhouden om de interactie van de gebruiker met de inhoud weer te geven, zoals de totale weergavetijd en antwoorden op vragen. U kunt de details bekijken in Grade Center.
  3. Wanneer Ja is geselecteerd voor Alleen eerste poging, worden pogingdetails alleen weergegeven als de gebruiker de inhoud voor de eerste keer bekijkt. Als de gebruiker niet het hele pakket doorwerkt, worden daarop volgende pogingen niet bijgehouden. Wanneer u deze waarde op Nee laat staan, worden altijd de gegevens van de laatste poging weergegeven. Deze instelling is alleen bedoeld voor het traceren van gegevens. Er worden geen beperkingen opgelegd ten aanzien van het aantal keren dat de gebruiker de inhoud kan weergeven.
 8. Geef de gewenste instellingen op voor Inhoudsopties:
  1. selecteer Ja voor Inhoud zichtbaar maken.
  2. Selecteer Ja bij Aantal keren weergegeven bijhouden.
  3. Schakel de selectievakjes Weergeven vanaf en Weergeven tot in om de datum- en tijdinstellingen in te schakelen. Weergavebeperkingen hebben geen invloed op de beschikbaarheid van een inhoudspakket, alleen wanneer dit wordt weergegeven
 9. Klik opVerzenden.