Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Itemanalyse

Gebruik de tool Itemanalyse om eenvoudig de datums van alle inhoud en tools in uw cursus aan te passen. Ga naar Cursustools in het configuratiescherm en open Itemanalyse om datums automatisch of afzonderlijk vanaf één locatie aan te passen.

U moet eerst bepalen of de datums van items van de vorige of huidige cursus automatisch moeten worden veranderd in nieuwe datums.

 1. Selecteer Begindatum cursus gebruiken of Aantal dagen aanpassen om de datums overeenkomstig aan te passen.
 2. U kunt ook alle datums bekijken en deze later aanpassen op de pagina Beoordeling itemanalyse.

Begindatum cursus gebruiken

Gebruik deze optie als u de datums wilt aanpassen voor een nieuw semester.

De datums worden aangepast op basis van de begindatum van de cursus. Bij Huidige begindatum wordt de huidige begindatum van de cursus weergegeven. Geef bij Nieuwe begindatum de datum op wanneer de nieuwe cursus moet beginnen. Alle datums in de cursus worden aangepast met het aantal dagen dat elke datum volgt op de begindatum.

De oorspronkelijke cursus is gestart op 1 september en op 26 september moest er een opdracht worden ingeleverd, dus 25 dagen na de begindatum. Als u de nieuwe begindatum instelt op 12 januari, moet de opdracht nu op 6 februari binnen zijn, 25 dagen na de nieuwe begindatum.

Aantal dagen aanpassen

Gebruik deze optie wanneer u exact weet met hoeveel dagen u de datums wilt aanpassen.

Typ het aantal dagen waarmee u alle datums in de cursus wilt aanpassen. De aanpassing gebeurt op basis van de datums die op dit moment zijn ingesteld voor items in de cursus, niet de huidige datum.

Op 1 juni past u de datums aan met 30 dagen. De opdracht met eerst de einddatum 1 september moet nu op 1 oktober worden ingeleverd.

Negatieve getallen passen de datums naar achteren aan. Positieve getallen passen de datums naar voren aan.

Alle datums voor beoordeling weergeven

Selecteer deze optie als u de datums wilt bekijken voordat u ze gaat aanpassen.

U krijgt dan op de pagina Beoordeling itemanalyse een lijst te zien met alle inhoud en tools met datums in de cursus. Gebruik deze optie om alle datums te bekijken en te analyseren voor aanpassing.

De pagina Beoordeling itemanalyse

Deze pagina bevat alle inhoud en tools waarvoor datums zijn ingesteld in de cursus. Bekijk alle datums en pas deze zo nodig aan.

 1. Ga terug naar de eerste pagina en geef aan dat datums automatisch moeten worden aangepast. De eerste pagina bevat ook een inline tijdstempel waaraan u kunt zien wanneer Itemanalyse het laatst is uitgevoerd.
 2. Vernieuw de huidige pagina, zodat ook de wijzigingen zichtbaar worden die zijn gemaakt in de cursus sinds Itemanalyse het laatst is uitgevoerd.
 3. Filter de pagina op type item, zoals Opdracht of Toets.
 4. Filter de pagina op type datum, zoals Einddatum.
 5. Selecteer één, meerdere of alle items in de lijst en klik hierop om meerdere datums via een batchbewerking aan te passen. U kunt aangeven met hoeveel dagen de geselecteerde itemdatums moeten worden verschoven. Met een negatief getal worden de datums naar achteren aangepast.
 6. Klik hierop om de lijst op itemnaam te sorteren.
 7. Hier kunt u de einddatum voor een item bekijken en aanpassen. Klik hierop om de lijst op einddatum te sorteren.
 8. Kijk hier wanneer items beschikbaar zijn. Klik hierop om de lijst te sorteren op begin- en einddatum voor beschikbaarheid.
 9. Bekijk hier de datums voor de adaptieve vrijgave van inhoud voor items. Klik hierop om de lijst te sorteren op begin- en einddatum voor adaptieve vrijgave van inhoud.
 10. Hiermee kunt u navigeren tussen pagina's. De pagina bevat standaard 25 items.
 11. Klik op het datum- of potloodpictogram om een van deze datums te wijzigen voor een item.

Items ondersteund door Itemanalyse

Alle items met datums worden ondersteund in Itemanalyse, zoals:

 • Inhoud, zoals items, bestanden en audio.
 • Beoordelingen, zoals toetsen, enquêtes en opdrachten.
 • Tools, zoals discussies, blogs, dagboeken en aankondigingen.
 • Kolommen voor handmatige cijfers.
 • Cursus- en organisatietaken.

  De einddatums van taken worden verschoven tijdens het proces en worden weergegeven op het scherm Bekijk en bewerk datums. De tool Itemanalyse biedt GEEN ondersteuning voor het bewerken van einddatums voor taken via het scherm Bekijk en bewerk datums.

Inhoud van uitgever

Inhoud van uitgevers wordt weergegeven op de pagina Beoordeling itemanalyse. Het is echter niet mogelijk om de datums van deze inhoud aan te passen met Itemanalyse. 

Blackboard Collaborate-sessies

Begin- en einddatums voor sessies van Blackboard Collaborate worden niet ondersteund door Itemanalyse.