Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Inhoud vrijgeven

Maak inhoud nog aantrekkelijker door de informatie op een persoonlijke manier aan te bieden.

Wanneer u het vrijgeven van inhoud aanpast, ontstaat er een cursus die interactiever is en die is afgestemd op de behoeften van individuele studenten. Met de functie Adaptieve inhoud kunt u de juiste inhoud op het juiste moment aan de juiste personen aanbieden.

U bepaalt de beschikbaarheid van inhoud door middel van een aantal regels die u opstelt met behulp van de volgende criteria:

  Datum

U kunt een item vrijgeven op basis van een bepaalde datum en/of tijd. Beschikbare opties: op een exacte datum, tot een bepaalde datum of gedurende een bepaalde periode.

Voorbeeld: inhoud moet in een bepaalde volgorde worden doorgenomen. U wilt dat de inhoud pas beschikbaar komt nadat u deze hebt besproken.

Voorbeeld: stel het eindtentamen beschikbaar tijdens de geplande tentamenweek van uw instelling.

File:/Learn/9.1_2014_04/Instructor/090_Course_Content/030_Release_Content/blue_line.png

  Lidmaatschap

U kunt een item alleen vrijgeven aan bepaalde gebruikers of groepen gebruikers.

Voorbeeld: er zijn vier groepen met studenten in uw cursus. U geeft elke groep een andere casestudy. Met behulp van de functie Adaptieve inhoud kunt u elke groep een andere, relevante casestudy aanbieden.

Voorbeeld: specifieke studenten vragen meer informatie over een onderwerp.

File:/Learn/9.1_2014_04/Instructor/090_Course_Content/030_Release_Content/blue_line.png

Cijfer

Stel een item beschikbaar op het moment dat er een poging wordt ingeleverd voor een bepaald item met cijfertoekenning of als gebruikers een bepaalde score hebben gekregen(kleiner dan, groter dan, gelijk aan of tussen). U kunt een item ook vrijgeven op basis van een berekende kolom in het Grade Center.

Voorbeeld: U maakt twee pakketten met studiemateriaal, die zijn afgestemd op de behoeften van verschillende studenten. Studenten met een score van ten minste 70% voor het deeltentamen krijgen het ene pakket en studenten met een score van 69% of lager het andere pakket.

File:/Learn/9.1_2014_04/Instructor/090_Course_Content/030_Release_Content/blue_line.png

  Doorneemstatus

Geef een item vrij zodra een ander inhoudsitem is gemarkeerd als doorgenomen.

Voorbeeld: u wilt studenten persoonlijk kunnen aanspreken op hun progressie door ze verplicht een artikel te laten lezen en dit te markeren als doorgenomen voordat het volgende inhoudsitem wordt vrijgegeven.

Eenvoudige en geavanceerde regels voor adaptieve inhoud

Met eenvoudige regels voor adaptieve inhoud kunt u één regel toepassen op een inhoudsitem. Deze regel kan de vier verschillende typen criteria bevatten, maar niet verschillende exemplaren van hetzelfde type. Het item wordt pas vrijgegeven nadat aan alle criteria in de regel is voldaan. Hoe meer criteria u toevoegt aan een regel, des te meer beperkingen voor het vrijgeven van dat item. Hierdoor wordt het moeilijker voor gebruikers om toegang te krijgen tot het item.

Met geavanceerde regels voor adaptieve inhoud kunt u meer complexe vrijgavecriteria instellen. Zo kunt u criteria meerdere keren gebruiken in een regel en kunt u verschillende opties opgeven voor het vrijgeven van het materiaal. Zie Eenvoudige en geavanceerde regels voor adaptieve inhoud voor meer informatie.

Adaptieve inhoud in de praktijk

Drie docenten vertellen hoe zij de functie Adaptieve inhoud gebruiken in hun cursussen.

File:/Learn/9.1_2014_04/Instructor/090_Course_Content/030_Release_Content/shelby_small.jpegShelby M.

"Ik verdeel mijn cursus in units die overeenkomen met hoofdstukken in het tekstboek.

Ik wil niet dat studenten vooruit werken en daarom stel ik in dat elke unit pas op een bepaalde datum beschikbaar komt. Unit 1 kunnen ze bijvoorbeeld pas bekijken als het semester is gestart. Unit 2 komt pas de week daarna beschikbaar."

File:/Learn/9.1_2014_04/Instructor/090_Course_Content/030_Release_Content/maria_small.jpegMaria R.

"Ik maak aanvullend cursusmateriaal voor remedial-doeleinden. Ik wil dat dit materiaal beschikbaar is voor studenten die extra hulp nodig hebben in mijn cursus.

Het remedial-materiaal komt beschikbaar voor studenten die 65% of minder gescoord hebben voor hun deeltentamen."

File:/Learn/9.1_2014_04/Instructor/090_Course_Content/030_Release_Content/tom_small.jpegTom K.

"Mijn cursus is opgedeeld in mappen voor elke week. Elke map bevat een overzicht, een discussie, verplicht leesmateriaal en een vragenlijst.

Ik wil dat studenten het materiaal hebben gelezen voordat ze de vragenlijst gaan doen. Ik gebruik adaptieve inhoud om ervoor te zorgen dat studenten de vragenlijst pas kunnen invullen nadat ze hebben aangegeven dat ze het materiaal hebben doorgenomen."

Aanbevolen procedures

Lees de volgende onderwerpen als u meer wilt weten over het gebruiken van adaptieve inhoud in een cursus:

Aanbevolen procedure: Adaptieve inhoud uitleggen aan studenten

Als u helemaal geen toelichting geeft, kan het misschien verwarrend zijn voor studenten als ze ineens nieuwe items zien. Misschien vragen ze zich ook af waarom sommige studenten andere items zien dan zij. U kunt verwarring voorkomen door een toelichting te geven van de manier waarop u inhoud onder bepaalde omstandigheden vrijgeeft.

Aanbevolen procedure: Adaptieve inhoud in de praktijk

Lees hier hoe u adaptieve inhoud kunt gebruiken om structuur te geven aan uw cursus.

Voorbeelden van geavanceerde adaptieve inhoud

Bekijk enkele voorbeelden van het toevoegen van verschillende criteria aan regels voor adaptieve inhoud.