Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Eenvoudige en geavanceerde regels voor adaptieve inhoud

U kunt deze pagina helemaal doornemen of rechtsboven op het pictogram Inhoudsopgave File:/Learn/9.1_2014_04/Instructor/090_Course_Content/030_Release_Content/010_basic_advanced_adaptive_release/table_of_contents_icon.png  klikken en een bepaald onderwerp kiezen.

Twee typen adaptieve inhoud

Adaptieve inhoud maakt het mogelijk inhoud vrij te geven aan gebruikers op basis van een set regels die u opstelt. Zie Regels voor adaptieve inhoud en Criteria voor adaptieve inhoud voor meer informatie.

U kunt twee typen adaptieve inhoud gebruiken:

  • Adaptieve inhoud: Met eenvoudige regels voor adaptieve inhoud kunt u één regel toepassen op een inhoudsitem. Deze regel kan de vier verschillende typen criteria bevatten, maar niet verschillende exemplaren van hetzelfde type. Het item wordt pas vrijgegeven nadat aan alle criteria in de regel is voldaan. Hoe meer criteria u toevoegt aan een regel, des te meer beperkingen voor het vrijgeven van dat item, en des te moeilijker het is voor gebruikers om toegang te krijgen tot het item.
  • Geavanceerde regel voor adaptieve inhoud: u kunt geavanceerde combinaties van regels voor de vrijgave van inhoud maken door verschillende regels met verschillende criteria in te stellen voor een inhoudsitem. Gebruikers moeten voldoen aan alle criteria van een van de regels om toegang te krijgen.

    Als u voor hetzelfde item verschillende criteria voor verschillende gebruikers wilt maken, zijn er meer regels nodig. U kunt bijvoorbeeld een regel instellen voor de groep Blauw die deze gebruikers toegang biedt tot toets 1 wanneer ze opdracht A hebben afgerond. U kunt een afzonderlijke regel opstellen voor de groep Rood, zodat zij toets 1 kunnen maken wanneer ze opdracht B hebben voltooid.

In de volgende tabel worden de twee typen adaptieve inhoud vergeleken.

Vergelijking van eenvoudige en geavanceerde regels voor adaptieve inhoud
Type Aantal regels Aantal criteria of regels Voordelen
Eenvoudig Eén

Er moet aan de regel worden voldaan.

Maximaal vier, maar slechts één van elk type.

Aan alle criteria in de regel moet worden voldaan, waardoor de beschikbaarheid van het inhoudsitem voor studenten wordt beperkt.

U kunt alle vier de typen criteria instellen vanaf één pagina.

Als u besluit later criteria toe te voegen voor het vrijgeven van inhoud, ga dan naar de regel op de pagina Adaptieve inhoud: Geavanceerd en breid de regel uit.

Geavanceerd Onbeperkt

Er hoeft maar aan één van de regels te worden voldaan.

Onbeperkt

Aan alle criteria in één van de regels moet worden voldaan.

U kunt verschillende versies van hetzelfde type criterium toevoegen aan een regel.

U kunt meerdere regels toevoegen.

U kunt voor elke regel slechts één lidmaatschapscriterium en één datumcriterium toevoegen. U kunt meerdere Grade Center- en doorneemstatuscriteria toevoegen aan elke regel.

Voorbeelden van eenvoudige regels voor adaptieve inhoud

Bekijk de volgende voorbeelden om te zien hoe u eenvoudige regels voor adaptieve inhoud kunt toepassen in een cursus.

Inhoud vrijgeven op een bepaalde datum:

Gebruik een datumregel om studenten gefocust te houden en te bepalen wanneer inhoud beschikbaar komt gedurende het semester in plaats van alle inhoud aan het begin van het semester vrij te geven.

Inhoud vrijgeven op een bepaalde datum, maar alleen voor studenten die een bepaald cijfer hebben gehaald:

Gebruik een combinatie van een datumregel en een cijferregel. U kunt bijvoorbeeld instellen dat studenten een onbeperkt aantal pogingen mogen inleveren voor toetsen. U wilt de toetsen echter pas beschikbaar maken aan het einde van de unit en dan nog alleen voor studenten met een score van minimaal 65% voor de voorgaande toets.

Verschillende inhoud vrijgeven aan een groep studenten:

Gebruik een lidmaatschapsregel om verschillende versies van opdrachten of toetsen vrij te geven aan verschillende groepen studenten, of om extra of aangepaste inhoudsitems aan te bieden aan verschillende groepen.

Inhoud vrijgeven aan specifieke studenten:

Gebruik een lidmaatschapsregel om aanvullend lesmateriaal beschikbaar te maken voor studenten die dit aanvragen.

Inhoud vrijgeven volgens het tempo waarin elke afzonderlijke student de cursus doorneemt:

Gebruik een doorneemstatusregel om studenten in hun eigen tempo te laten werken en ze niet te overbelasten of te beperken. U kunt instellen dat inhoud wordt vrijgegeven nadat een student de stof heeft doorgenomen.

Zie Voorbeelden van geavanceerde regels voor adaptieve inhoud als u wilt weten wanneer u geavanceerde regels voor adaptieve inhoud kunt toepassen.

Niet-beschikbare items en regels voor adaptieve inhoud

De itembeschikbaarheid die is ingesteld op de pagina Item maken, gaat boven alle regels voor adaptieve inhoud. Wanneer het item niet beschikbaar is, is het niet beschikbaar voor geen van de gebruikers, ongeacht de ingestelde regels. Hierdoor kunt u uw eigen regels maken en items pas beschikbaar maken wanneer u klaar bent met het maken van regels.

Regels voor adaptieve inhoud tijdens kopiëren, archiveren en exporteren van een cursus

De regels voor adaptieve inhoud en gegevens over gebruikersvoortgang worden alleen opgenomen in een kopie van een gehele cursus met gebruikers en tijdens archiveren en herstellen. De regels voor adaptieve inhoud en gegevens over gebruikersvoortgang worden niet opgeslagen tijdens het kopiëren van cursusmaterialen in een nieuwe cursus of een bestaande cursus. Deze worden ook niet opgeslagen tijdens exporteren en importeren.