Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Regels voor adaptieve inhoud

U kunt deze pagina helemaal doornemen of rechtsboven op het pictogram Inhoudsopgave File:/Learn/9.1_2014_04/Instructor/090_Course_Content/030_Release_Content/020_Adaptive_Release_Rules/table_of_contents_icon.png  klikken en een bepaald onderwerp kiezen.

Adaptieve inhoud in- en uitschakelen

Uw instelling bepaalt de beschikbaarheid van de tool Adaptieve inhoud.

Als de tool Adaptieve inhoud wordt uitgeschakeld door de instelling, verdwijnen alle regels die u hebt gemaakt. Als de tool later weer wordt ingeschakeld, zijn eventuele regels voor adaptieve inhoud weer beschikbaar.

Een standaardregel voor adaptieve inhoud toevoegen

Met behulp van standaardregels voor adaptieve inhoud kunt u één regel toevoegen en wijzigen voor een inhoudsitem. Deze enkele regel kan meerdere criteria bevatten. De regel kan bijvoorbeeld vereisen dat de student voldoet aan zowel de datumcriteria als de doorneemstatuscriteria voordat de inhoud beschikbaar wordt gemaakt. Gebruik geavanceerde regels voor adaptieve inhoud om meerdere regels toe te voegen aan een inhoudsitem.

Activeer de bewerkingsmodus (AAN)  om de opties voor adaptieve inhoud weer te geven.

 1. Open het contextmenu voor een item en klik op Adaptieve inhoud.
 2. Vul op de pagina Adaptieve inhoud waarden in voor datum, lidmaatschap, cijfer, doorneemstatus, enzovoort.
 3. Klik opVerzenden.

Een geavanceerde regel voor adaptieve inhoud toevoegen

Met behulp van een geavanceerde regel voor adaptieve inhoud kunt u meerdere regels toevoegen aan een enkel inhoudsonderdeel. Als u meerdere regels opstelt, is de inhoud zichtbaar voor een gebruiker wanneer aan een van de regels wordt voldaan. Elke regel kan meerdere criteria bevatten. Met een regel kan bijvoorbeeld gebruikers in groep A met een score hoger dan 85 voor een toets worden toegestaan het inhoudsitem te bekijken. Met een andere regel voor hetzelfde item kan gebruikers in groep B worden toegestaan het inhoudsitem te bekijken vanaf een specifieke datum.

Regels waaraan geen enkele gebruiker kan voldoen, worden gemarkeerd omdat ze geen toegang bieden tot het opgegeven inhoudsitem.

 1. Open het contextmenu voor een item en klik op Adaptieve inhoud: Geavanceerd.
 2. Klik op de pagina Adaptieve inhoud: Geavanceerd op Regel maken op de actiebalk.
 3. Typ op de pagina Regel toevoegen een naam voor de regel en klik op Verzenden.
 4. Wijs Criteria maken aan en selecteer een datum, cijfer of lidmaatschap en geef de criteria op. Klik opVerzenden.
 5. Klik op de actiebalk op Doorneemstatus om dit type criterium toe te voegen aan de geavanceerde regel voor de vrijgave van adaptieve inhoud. Blader en selecteer het inhoudsitem dat moet worden doorgenomen voordat de inhoud wordt vrijgegeven.
 6. Herhaal stap 6 en 7 om meerdere criteria toe te voegen aan een item.

Regel voor adaptieve inhoud bewerken of verwijderen

Als u de criteria voor een basisregel wilt wijzigen of de regel wilt verwijderen, opent u het contextmenu van het item en klikt u op Adaptieve inhoud.

Bij geavanceerde regels moet u de naam en criteria van een regel afzonderlijk beheren:

 1. Open het contextmenu voor een item en klik op Adaptieve inhoud: Geavanceerd.
 2. Klik op de pagina Adaptieve inhoud: Geavanceerd het contextmenu van een regel:

  Klik op Beheren om de naam van de regel te wijzigen.

  -OF-

  Klik op Criteria bewerken om criteria toe te voegen, te wijzigen of te verwijderen.

  -OF-

  Klik op Verwijderen om zowel geavanceerde als eenvoudige regels voor adaptieve inhoud te verwijderen.

Een regel voor adaptieve inhoud kopiëren

U kunt een bestaande regel voor adaptieve inhoud kopiëren in plaats van een nieuwe regel te maken. Nadat u de regel hebt gekopieerd, kunt u de naam ervan wijzigen en de regel aanpassen. U kunt alleen regels binnen een inhoudsitem kopiëren. Het is niet mogelijk om de regel van een inhoudsitem naar een ander item te kopiëren.

 1. Open het contextmenu voor een item en klik op Adaptieve inhoud: Geavanceerd.
 2. Klik op de pagina Adaptieve inhoud: Geavanceerd het contextmenu van een regel en klik op Kopiëren.
 3. Een exacte kopie van de regel wordt weergegeven onder aan de lijst. Deze heeft dezelfde naam als de oorspronkelijke regel, met "Kopie van" ervoor.
 4. Open het contextmenu van de gekopieerde regel en klik op Criteria wijzigen om de naam of criteria te wijzigen.

Zichtbaarheid van items met regels voor adaptieve inhoud

Als u geen regels voor adaptieve inhoud hebt opgesteld, is een item beschikbaar voor alle gebruikers in de cursus, afhankelijk van de beschikbaarheid van het item en de datumbeperkingen die zijn ingesteld tijdens het maken of wijzigen van het item.

Nadat u regels voor adaptieve inhoud hebt opgesteld voor een item, wordt de zichtbaarheid ervan beperkt tot die gebruikers die voldoen aan de criteria voor die regels.

Stel dat u in een inhoudsgebied een inhoudsitem maakt met de naam "Inleiding". Alle cursusgebruikers kunnen dit inhoudsitem zien. Vervolgens maakt u een regel waarmee het item wordt beperkt tot gebruikers in groep A. Alleen leden van groep A kunnen de inleiding dus lezen. Alle andere gebruikers hebben geen toegang tot de inleiding.

U voegt vervolgens andere criteria toe aan deze regel en beperkt het gebruik van het inhoudsitem tot leden van groep A die ten minste een score van 80 hebben behaald voor toets 1. Nu kunnen alleen leden van groep A die een score van 80 of hoger hebben gehaald voor toets 1 het inhoudsitem Inleiding zien.

Als u een regel voor adaptieve inhoud maakt, maar geen criteria opgeeft voor de regel, wordt de inhoud weergegeven aan alle gebruikers. Dit is zelfs zo als er andere regels zijn gekoppeld aan het item. Een regel zonder criteria betekent dus automatisch dat de inhoud beschikbaar is voor alle gebruikers.

Itembeschikbaarheid weergeven per gebruiker

Wanneer u verschillende regels voor adaptieve inhoud gebruikt, kan het lastig zijn om te herinneren welke gebruikers toegang hebben tot bepaalde inhoud. U kunt daarom op de pagina Gebruikersvoortgang of in het prestatieoverzicht zien welke items beschikbaar zijn voor specifieke gebruikers.

De pagina Gebruikersvoortgang

De pagina Gebruikersvoortgang bevat per gebruiker details van de beschikbaarheid van een inhoudsitem en de regels voor adaptieve inhoud met betrekking tot dat item. Als Doorneemstatus is ingeschakeld voor het item, verschijnt er een pictogram als een gebruiker het item heeft doorgenomen. U ziet ook de datum en tijd waarop het doornemen is geregistreerd voor die gebruiker.

Als u geen regels voor adaptieve inhoud hebt gemaakt voor dat item, wordt de zichtbaarheid gebaseerd op de beschikbaarheid van het item zelf. Als het item bijvoorbeeld beschikbaar is, wordt het pictogram Zichtbaar weergegeven voor alle gebruikers. Zie de pagina Gebruikersvoortgang voor meer informatie.

Prestatieoverzicht

Het prestatieoverzicht geeft een beeld van de beschikbaarheid van items, tools en doorneemstatus voor een specifieke gebruiker.

Met de indicator voor adaptieve inhoud in het prestatieoverzicht kunt u voor elke gebruiker een boomstructuur weergeven met alle mogelijke items uit de cursus. Met pictogrammen wordt voor elk item aangegeven of het item zichtbaar is voor de gebruiker. Ook wordt de doorneemstatus weergegeven als dit voor een item is vereist. ZieHet prestatieoverzicht voor meer informatie.

Inhoud met regels weergeven zoals een student die ziet

De functie Studentenweergave maakt het mogelijk om een cursus weer te geven zoals een student. Er wordt dan een speciale studentenaccount aangemaakt. U wordt aangemeld met die account en ingeschreven bij de cursus. Vervolgens kunt u kijken hoe de regels voor adaptieve inhoud werken. Markeer een inhoudsitem bijvoorbeeld als doorgenomen om te controleren of de bijbehorende toets dan wordt vrijgegeven. Zie Studentenweergave voor meer informatie.