Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Criteria voor adaptieve inhoud

Activeer de bewerkingsmodus (AAN)  om de opties voor adaptieve inhoud weer te geven.

Informatie over criteria voor adaptieve inhoud

Criteria zijn de onderdelen die een regel voor adaptieve inhoud bepalen. U kunt een of meer criteria toepassen op een regel. Een regel kan bijvoorbeeld inhoud beschikbaar maken vanaf een specifieke datum, terwijl een aan andere regel, met meerdere criteria, inhoud beschikbaar kan maken voor een cursusgroep vanaf een specifieke datum.

U kunt de volgende typen criteria toevoegen:

Informatie over datumcriteria

Gebruik datumcriteria om studenten gefocust te houden en te bepalen wanneer inhoud beschikbaar komt gedurende het semester in plaats van alle inhoud aan het begin van het semester vrij te geven. U kunt inhoud weergeven vanaf een specifieke datum, tot een specifieke datum of vanaf een specifieke datum en tot een specifieke datum (binnen een tijdvak).

U kunt extra criteria toevoegen aan een regel, naast datumcriteria, om de beschikbaarheid van een item verder te verfijnen.

Datumcriteria toevoegen aan een regel

Volg de onderstaande stappen om datumcriteria toe te voegen aan een geavanceerde regel voor adaptieve inhoud. U voegt dezelfde basisgegevens toe als wanneer u een eenvoudige regel voor adaptieve inhoud gaat maken.

 1. Open het contextmenu voor een item en klik op Adaptieve inhoud: Geavanceerd.
 2. Klik op de pagina Adaptieve inhoud: Geavanceerd op Regel maken op de actiebalk.
 3. Typ op de pagina Regel toevoegen een naam voor de regel en klik op Verzenden.
 4. Wijs op de actiebalk naar Criteria maken en klik op Datum.
 5. Kies de gewenste instellingen op de pagina Datum.
 6. Klik opVerzenden.

Informatie over lidmaatschapscriteria

Gebruik lidmaatschapscriteria om inhoud weer te geven aan bepaalde gebruikers en groepen. U kunt een item beschikbaar maken voor een cursusgroep of voor een cursusgroep en andere specifieke gebruikers.

Inhoud beschikbaar maken voor specifieke gebruikers

Een student wil op een of andere manier graag meer studiepunten halen. U besluit een opdracht voor extra studiepunten toe te voegen, maar dan alleen voor deze ene student. U gebruikt lidmaatschapscriteria om dit te realiseren.

Inhoud beschikbaar maken voor groepen

Een klas kan bijvoorbeeld zijn opgedeeld in drie groepen, waarbij elke groep een andere opdracht heeft. Zij moeten het onderwerp leren en vervolgens het materiaal presenteren aan de gehele klas. U biedt het materiaal voor de opdrachten van de groepen aan als inhoudsitems. Elk inhoudsitem wordt aan een bepaalde groep vrijgegeven.

Wanneer een groep het materiaal presenteert aan de klas, kunt u de regel voor dat item wijzigen, zodat het beschikbaar komt voor de hele klas.

U kunt extra criteria toevoegen aan een regel, naast lidmaatschapscriteria, om de beschikbaarheid van een item verder te verfijnen.

Lidmaatschapscriteria toevoegen aan een regel

Volg de onderstaande stappen om doorneemstatuscriteria toe te voegen aan een geavanceerde regel voor adaptieve inhoud. U voegt dezelfde basisgegevens toe als wanneer u een eenvoudige regel voor adaptieve inhoud gaat maken.

 1. Open het contextmenu voor een item en klik op Adaptieve inhoud: Geavanceerd.
 2. Klik op de pagina Adaptieve inhoud: Geavanceerd op Regel maken op de actiebalk.
 3. Typ op de pagina Regel toevoegen een naam voor de regel en klik op Verzenden.
 4. Wijs op de actiebalk naar Criteria maken en klik op Lidmaatschap.
 5. Maak uw keuzen op de pagina Lidmaatschap:
  • Typ in het veld Gebruikersnaam een of meer gebruikersnamen, gescheiden door komma's of klik op Bladeren om namen te zoeken.
  • Alle groepen in de cursus worden weergegeven in het vak Te selecteren items, zelfs de groepen die niet beschikbaar zijn. Gebruik de pijlen om groepen te verplaatsen van het vak Te selecteren items naar het vak Geselecteerde items.
 6. Klik opVerzenden.

Informatie over Grade Center-criteria

Gebruik criteria van het Grade Center om inhoud vrij te geven op basis van een poging, een score of een berekende kolom. 

Inhoud beschikbaar maken op basis van Grade Center-poging

Gebruik Grade Center-criteria als u inhoud zichtbaar wilt maken afhankelijk van pogingen van studenten voor toetsen of opdrachten. U maakt een oefentoets die studenten moeten maken voordat ze toegang krijgen tot materiaal waarmee ze zich kunnen voorbereiden op het eindtentamen. Studenten kunnen zo te weten komen welke onderwerpen extra studie vereisen.

Gebruik criteria voor pogingen voor vragenlijsten aan het einde van een semester. Sommige instellingen eisen dat studenten aan het eind van het semester eerst een vragenlijst invullen voordat het eindtentamen wordt afgenomen

Inhoud beschikbaar maken op basis van Grade Center-score of berekende kolom

Bij veel cursussen moeten de studenten een onderwerp leren voordat zij doorgaan met een volgend onderwerp. Als u wilt dat studenten een voldoende halen voor Opdracht 1 voordat ze het volgende hoofdstuk kunnen inzien, kunt u een Grade Center-criterium toevoegen.

U kunt ook een bereik van waarden instellen voor de vrijgave van inhoud, zodat een item voor extra studiepunten bijvoorbeeld alleen beschikbaar wordt gemaakt voor gebruikers met een score tussen 60 en 80 en studenten met een score lager dan 60 toegang krijgen tot een item waarin de materie nog eens wordt herhaald. In dit geval maakt u twee inhoudsitems en stelt u het ene item beschikbaar voor studenten met een score in het bereik 60-80 en het andere voor studenten met een score lager dan 60.

U kunt extra criteria toevoegen aan een regel, naast Grade Center-criteria, om de beschikbaarheid van een item verder te verfijnen.

Grade Center-criteria toevoegen aan een regel

Volg de onderstaande stappen om Grade Center-criteria toe te voegen aan een geavanceerde regel voor adaptieve inhoud. U voegt dezelfde basisgegevens toe als wanneer u een eenvoudige regel voor adaptieve inhoud gaat maken.

Er kan slechts één Grade Center-item worden geselecteerd voor elk Grade Center-criterium. U kunt echter wel meerdere Grade Center-criteria toevoegen aan één geavanceerde regel voor adaptieve inhoud. Zo kunt u binnen één regel een criterium opgeven waarmee project A beschikbaar wordt gesteld nadat enquête 1 is afgerond en een ander criterium waarmee project A beschikbaar wordt gesteld wanneer er een score hoger dan 70 is gehaald voor toets 2. In dit voorbeeld hebben alleen studenten die enquête 1 hebben ingevuld en meer dan 70 punten hebben gehaald voor toets 2 toegang tot project A.

 1. Open het contextmenu voor een item en klik op Adaptieve inhoud: Geavanceerd.
 2. Klik op de pagina Adaptieve inhoud: Geavanceerd op Regel maken op de actiebalk.
 3. Typ op de pagina Regel toevoegen een naam voor de regel en klik op Verzenden.
 4. Wijs op de actiebalk naar Criteria maken en klik op Cijfer.
 5. Selecteer op de pagina Cijfer het Grade Center-item voor dit criterium. Grade Center-items worden geordend op categorie, zoals Opdracht of Discussie. Het mogelijke aantal punten voor een item wordt ook vermeld, zodat u het scorebereik kunt bepalen.
 6. Kies een optie in de vervolgkeuzelijst Voorwaarde selecteren:
  • Selecteer De gebruiker heeft ten minste één poging voor dit item om de inhoud vrij te geven op basis van een ingediende poging in plaats van de behaalde score.
  • Selecteer Kleiner dan, Groter dan of Gelijk aan in de vervolgkeuzelijst Score. Typ in het vak een numerieke score voor de drempelscore.
  • Selecteer Score tussen of Percentage tussen. Typ het bereik van waarden in de vakken.

Informatie over doorneemstatuscriteria

Met behulp van doorneemstatuscriteria kan inhoud beschikbaar worden gemaakt op basis van het doornemen van een specifiek inhoudsitem door een gebruiker.

U kunt bijvoorbeeld een criterium instellen waarmee opdracht 1 alleen beschikbaar wordt gemaakt nadat studenten huiswerk 1 hebben gemarkeerd als Doorgenomen.

U kunt extra criteria toevoegen aan een regel, naast doorneemstatuscriteria, om de beschikbaarheid van een item verder te verfijnen.

U kunt doorneemstatuscriteria toepassen op een leermodule, maar niet op afzonderlijke bestanden binnen een leermodule.

Doorneemstatuscriteria toevoegen aan een regel

Volg de onderstaande stappen om doorneemstatuscriteria toe te voegen aan een geavanceerde regel voor adaptieve inhoud. U voegt dezelfde basisgegevens toe als wanneer u een eenvoudige regel voor adaptieve inhoud gaat maken.

 1. Open het contextmenu voor een item en klik op Adaptieve inhoud: Geavanceerd.
 2. Klik op de pagina Adaptieve inhoud: Geavanceerd op Regel maken op de actiebalk.
 3. Typ op de pagina Regel toevoegen een naam voor de regel en klik op Verzenden.
 4. Klik op de actiebalk op Doorneemstatus.
 5. Klik op Bladeren op de pagina Doorneemstatus om het cursusoverzicht te openen en selecteer een item. De functie Doorneemstatus wordt ingeschakeld voor dit item. Gebruikers moeten het item markeren als Doorgenomen voordat de inhoud beschikbaar wordt gemaakt.