Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Aanbevolen procedure: Adaptieve inhoud uitleggen aan studenten

Met de functie Adaptieve inhoud kunt u naarmate de cursus vordert steeds nieuwe inhoud aanbieden, net zoals bij een klassikale cursus. In een onlineleeromgeving is dit echter minder duidelijk dan in een traditionele omgeving. Als u helemaal geen toelichting geeft, kan het misschien verwarrend zijn voor studenten als ze ineens nieuwe items zien of vragen ze zich misschien af waarom sommige studenten andere items zien dan zij. Er worden geen tijdelijke aanduidingen gebruikt voor items die zijn verborgen vanwege criteria voor adaptieve inhoud. Studenten kunnen op geen enkele manier vaststellen waar nieuwe items beschikbaar kunnen komen, tenzij u ze dat vertelt.

Om verwarring te voorkomen, moet u duidelijk uitleggen aan studenten hoe nieuw materiaal onder bepaalde omstandigheden wordt vrijgegeven. U kunt bijvoorbeeld de volgende toelichting opnemen in de syllabus van de cursus of in inleidend materiaal:

Over de cursus: Inhoud weergeven

Alle studenten hebben toegang tot inhoud via de koppeling Cursusdocumenten in het cursusmenu. Sommige inhoud wordt vrijgegeven op basis van de volgende regels:

  • Datumcriteria: Sommige inhoud komt vanaf een bepaalde datum beschikbaar. Op die datum hebben alle studenten toegang tot de inhoud.
  • Doorneemstatuscriteria: Studenten die het cursusmateriaal snel doornemen en aangeven dat ze inhoud hebben bestuurd, zien inhoud vóór de ingestelde datum.
  • Lidmaatschapscriteria: Voor groepsprojecten worden jullie opgedeeld in groepjes. Elke groep krijgt verschillend materiaal te zien. Jullie hebben geen toegang tot de inhoud van de andere groepjes.
  • Cijfercriteria: Studenten moeten bijvoorbeeld een score van 70% halen voor elke toets voordat de volgende leseenheid van de cursus wordt vrijgegeven. Studenten met een score lager dan 70% kunnen toegang krijgen tot extra studiemateriaal voor de toets. Nadat dit extra materiaal is gemarkeerd als doorgenomen, komt de volgende leseenheid beschikbaar.