Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Aanbevolen procedure: Adaptieve inhoud in de praktijk

U kunt de functie Adaptieve inhoud als volgt gebruiken om structuur te geven aan uw cursus.

Doorneemstatuscriteria toepassen naarmate de student vorderingen maakt

Uw cursus is opgedeeld in secties, met in elke sectie een overzicht, verplicht leesmateriaal en een vragenlijst. U wilt inhoud vrijgeven nadat de student de inhoud heeft bestudeerd en items heeft gemarkeerd als doorgenomen.

  • U wilt dat het overzicht altijd zichtbaar is en dus past u geen criteria toe op dit item.
  • U wilt dat het leesmateriaal beschikbaar is nadat het overzicht is doorgenomen. Dit kan door voor al het materiaal een regel voor adaptieve inhoud met doorneemstatuscriteria in te stellen die u koppelt aan het overzicht.
  • U wilt dat de vragenlijst beschikbaar is nadat het laatste leesmateriaal is doorgenomen. Dit kan door voor de vragenlijst een regel voor adaptieve inhoud met doorneemstatuscriteria in te stellen die u koppelt aan dat materiaal.

Datumcriteria toepassen naarmate het semester afloopt

Uw cursus is opgedeeld in drie secties. U wilt de secties op verschillende datums binnen het semester beschikbaar maken.

  • U wilt dat de eerste sectie altijd zichtbaar is en dus past u geen criteria toe op dit item.
  • De tweede sectie moet beschikbaar komen na 1 februari, dus stelt u een datumregel in voor de items in de sectie.
  • De derde sectie moet beschikbaar komen na 1 maart, dus stelt u een datumregel in voor de items in de sectie.

Cijfercriteria toepassen voor remedial-doeleinden

U hebt aanvullend cursusmateriaal gemaakt voor remedial-doeleinden.

  • U wilt dat dit materiaal beschikbaar is voor studenten met een score van 65% of lager voor hun deeltentamen, dus stelt u op basis van deze score een cijferregel in voor het materiaal.