Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Voorbeelden van geavanceerde regels voor adaptieve inhoud

Als u inhoud wilt vrijgeven op basis van meerdere cijferkolommen, voegt u twee of meer cijfercriteria toe aan een regel:

Als u studiemateriaal voor extra verdieping beschikbaar wilt stellen aan studenten met een score van minimaal 85% voor zowel de opdracht voor het eerste semester als het deeltentamen, stelt u cijfercriteria in voor beide items. Hierdoor wordt het traject naar deze inhoud lastiger omdat aan beide criteria moet worden voldaan.

File:/Learn/9.1_2014_04/Instructor/090_Course_Content/030_Release_Content/Examples_of_Advanced_Adaptive_Release/blue_line.png

Als u inhoud wilt vrijgeven wanneer studenten enkele inhoudsitems hebben doorgenomen, voegt u twee of meer doorneemstatuscriteria toe aan een regel:

Maak een vragenlijst voor een unit beschikbaar wanneer studenten de drie inhoudsitems in de unit hebben doorgenomen door drie doorneemstatuscriteria toe te voegen, één voor elk inhoudsitem. Hierdoor wordt het traject naar deze inhoud lastiger omdat studenten aan alle drie de criteria voor de regel moeten voldoen.

File:/Learn/9.1_2014_04/Instructor/090_Course_Content/030_Release_Content/Examples_of_Advanced_Adaptive_Release/blue_line.png

Als u inhoud op verschillende manieren wilt vrijgeven, voegt u twee of meer regels toe aan hetzelfde inhoudsitem:

Maak een inhoudsitem aan alle studenten beschikbaar in week 5 en eerder aan studenten die alle inhoudsitems als doorgenomen hebben gemarkeerd. Voeg één regel toe met een doorneemstatuscriterium en een tweede regel met een datumcriterium. Hierdoor ontstaan er twee verschillende trajecten die studenten kunnen volgen om toegang te krijgen tot het inhoudsitem omdat ze maar aan slechts één regel hoeven te voldoen.

File:/Learn/9.1_2014_04/Instructor/090_Course_Content/030_Release_Content/Examples_of_Advanced_Adaptive_Release/blue_line.png

Als u inhoud wilt vrijgeven op twee datums of in twee datumbereiken, voegt u twee datumregels toe:

Als u een studiegids beschikbaar wilt stellen in de week vóór het deeltentamen en in de week vóór het eindtentamen, voegt u twee datumregels toe, één voor elke week. Hierdoor ontstaan twee verschillende trajecten naar hetzelfde inhoudsitem, gebaseerd op een datum.