Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Veelgestelde vragen: Adaptieve inhoud

Ik snap het even niet. Ik wil de map Hoofdstuk 3 alleen toegankelijk maken voor studenten die Hoofdstuk 2 hebben gemarkeerd als doorgenomen. Nu klagen studenten echter dat ze Hoofdstuk 2 niet kunnen zien.

Misschien hebt u de regel voor adaptieve inhoud toegepast op de map Hoofdstuk 2 in plaats van Hoofdstuk 3. Als u adaptieve inhoud gaat instellen, controleer dan goed of u de regel toepast op het item dat u voorwaardelijk wilt vrijgeven (Hoofdstuk 3) en niet op het item dat moet worden gemarkeerd als doorgenomen (Hoofdstuk 2).

Ik wil een unit voor extra studiepunten beschikbaar stellen aan studenten die aan een bepaalde vereiste voldoen. Ik wil de toegang echter beperken tot de tweede helft van het semester. Kan ik een regel voor adaptieve inhoud maken met twee criteria?

Ja. U kunt in een standaardregel voor adaptieve inhoud elke combinatie van de vier criteria gebruiken. Als u de standaardregel gaat definiëren, moet u de datum- en cijfercriteria gebruiken. In een standaardregel voor adaptieve inhoud kunt u altijd maar één exemplaar van hetzelfde criterium gebruiken. Zo kunt u bijvoorbeeld niet verschillende lidmaatschapscriteria instellen. Als u hetzelfde type criterium meerdere keren wilt gebruiken, moet u een geavanceerde regel maken.

Studenten die voldoen aan alle criteria voor adaptieve inhoud kunnen het item niet zien. Wat moet ik controleren?

Controleer of het item beschikbaar is en of er geen datumbeperkingen zijn ingesteld die een conflict veroorzaken met de huidige criteria voor vrijgave. Ga hiervoor naar de pagina Adaptieve inhoud: Geavanceerd via het contextmenu van een item.

Op welke manier hebben datumregels invloed op wat studenten zien in leermodules en mappen?

U kunt regels voor adaptieve inhoud toepassen op ieder inhoudsitem in uw cursus: bestanden, koppelingen, opdrachten, toetsen, mappen en toolkoppelingen. In het geval van leermodules, lesoverzichten en mappen, kunt u een regel voor adaptieve inhoud toepassen op de container als geheel of op afzonderlijke inhoudsitems binnen de containers.

Als u een datumregel toepast op een individueel item in een leermodule, lesoverzicht of map, heeft dit invloed op wat studenten zien en wanneer. Hoewel de meeste cursusleiders meestal alleen een datumregel toevoegen aan toetsen, is het belangrijk dat u weet wat de gevolgen zijn van het koppelen van datums aan de vrijgave van inhoud.

 

U hebt een leermodule toegevoegd en ervoor gekozen opeenvolgende weergave NIET af te dwingen. Studenten kunnen alle inhoudsitems zien in de inhoudsopgave, behalve het item met een datumregel in de toekomst. In theorie kunnen studenten de inhoud van de leermodule doornemen voordat dat item wordt vrijgegeven. Als u de meldingsmodules gebruikt, krijgen studenten bericht dat er in die leermodule op een later moment nieuwe inhoud beschikbaar komt. Aangezien studenten meldingen echter kunnen uitschakelen, moet u de meldingsmodules niet als enige hulpmiddel gebruiken om studenten informatie te geven.

 

U hebt opeenvolgende weergave afgedwongen voor de leermodule en een datumregel toegevoegd voor een item ergens in het midden van de module. De koppelingen in de inhoudsopgave worden inactief op het moment dat het item met de datumbeperking aan de beurt is. Studenten kunnen de rest van de inhoud pas zien nadat die datum is verstreken.

Een goede regel om te volgen als u regels voor adaptieve inhoud gaat toevoegen: activeer altijd de studentenweergave om te controleren welke inhoud studenten wel en niet kunnen zien. Om helemaal zeker te zijn dat alles goed werkt, kunt u een datumregel beter toepassen op de complete container en niet op individuele items in de container. Zie Studentenweergave voor meer informatie.