Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Bestanden toevoegen aan Cursusbestanden

U kunt op verschillende manieren bestanden en mappen toevoegen aan Cursusbestanden, ook tijdens het maken van cursusinhoud.

Studenten kunnen geen bestanden uploaden naar Cursusbestanden. Ze kunnen alleen bladeren naar bestanden en bestanden bijvoegen als ze deelnemen aan een cursus. Bestanden van studenten worden niet opgeslagen in Cursusbestanden.

U kunt een of meer bestanden of mappen uploaden naar Cursusbestanden. Als de items zijn geüpload, kunt u de bestanden en mappen op ieder moment naar een andere map verplaatsen.

Er is een speciale Java-invoegtoepassing nodig om meerdere bestanden en mappen in één keer te uploaden. Deze invoegtoepassing is ook nodig om naar bestanden te bladeren. Als deze invoegtoepassing niet beschikbaar is of er een toegankelijke optie nodig is, klikt u boven aan de pagina op Eén bestand om de bestanden één voor één te selecteren en toe te voegen.

In Windows kunt u meerdere bestanden en mappen selecteren door Shift ingedrukt te houden terwijl u klikt op het eerste en laatste item. Als u meerdere bestanden en mappen wilt selecteren die niet bij elkaar staan, houdt u Ctrl ingedrukt terwijl u op de gewenste items klikt. Op een Mac gebruikt u de toets Command in plaats van Ctrl.

Manieren om bestanden toe te voegen

U kunt op vier manieren inhoud toevoegen:

 • Upload bestanden en mappen naar Cursusbestanden, één voor één of in batches, via slepen en neerzetten of de functie Bladeren.
 • Upload bestanden vanaf uw computer terwijl u inhoud maakt met de optie Bladeren in mijn computer.
 • Maak HTML-objecten in Cursusbestanden en uploadt bestanden.
 • U kunt WebDAV gebruiken om bestanden in Cursusbestanden direct vanaf het bureaublad of vanuit WebDAV-compatibele programma's te uploaden, bewerken en beheren.

Als u meer wilt weten over de voordelen van bepaalde opties, leest u Aanbevolen procedure: Bestanden bijvoegen.

Inhoud uploaden via slepen met de muis

 1. Klik in Cursusbestanden op de map waarnaar u de bestanden wilt uploaden.
 2. Wijs op de actiebalk naar Uploaden en klik op Bestanden uploaden.
 3. Klik eventueel boven aan de pagina opMeerdere bestanden.
 4. Open op uw computer de map met de bestanden en mappen die u wilt uploaden. Plaats de map naast de pagina Meerdere bestanden en mappen uploaden.
 5. Sleep de bestanden naar het uploadvak op de pagina Meerdere bestanden en mappen uploaden. Als u een bestand gaat uploaden dat dezelfde naam heeft als een bestaand bestand, wordt u gevraagd of u het bestaande bestand wilt overschrijven.
 6. De bestanden en mappen worden weergegeven in het uploadvak. Als u een bestand wilt verwijderen uit de lijst, klikt u op de X in de kolom Verwijderen. De inhoud van mappen wordt afzonderlijk vermeld in de uploadlijst. Na het uploaden maken de mappen echter deel uit van de bovenliggende map.
 7. Klik opVerzenden. Een statusbalk geeft de voortgang van de upload aan.

Bestanden uploaden met de functie Bladeren

 1. Klik in Cursusbestanden op de map waarnaar u de bestanden wilt uploaden.
 2. Wijs op de actiebalk naar Uploaden en klik op Bestanden uploaden.
 3. Klik eventueel boven aan de pagina op Meerdere bestanden.
 4. Klik op de pagina Meerdere bestanden en mappen uploaden op Bladeren en open op uw computer de map met de bestanden en mappen die u wilt uploaden. Selecteer de items.
 5. De bestanden en mappen worden weergegeven in het uploadvak. Als u een bestand wilt verwijderen uit de lijst, klikt u op de X in de kolom Verwijderen. De inhoud van mappen wordt afzonderlijk vermeld in de uploadlijst. Na het uploaden maken de mappen echter deel uit van de bovenliggende map.
 6. Klik opVerzenden. Een statusbalk geeft de voortgang van de upload aan.

Bestanden uploaden met de functie Bladeren in mijn computer

Wanneer u inhoud maakt voor een cursus, kunt u op uw computer bladeren naar een bestand en dit koppelen aan de cursus. Bestanden die u uploadt met de functie Bladeren in mijn computer worden opgeslagen in de map op het hoogste niveau in Cursusbestanden. U kunt geen andere map selecteren voor een bestand. Wanneer bestanden op deze manier worden geüpload naar Cursusbestanden, krijgen deze automatisch de machtiging Lezen en kunnen alle ingeschreven gebruikers de bestanden bekijken. Wanneer studenten bestanden uploaden vanaf hun computer, worden de bestanden niet opgeslagen in Cursusbestanden.

Als een geüpload bestand dezelfde naam heeft als een bestand in de map op het hoogste niveau, wordt de naam van het nieuwe bestand uitgebreid met een nummer. Cursus_Opdracht.doc wordt dan Cursus_Opdracht(1).doc.

Sommige bestanden die worden geüpload naar de cursus worden niet opgeslagen in Cursusbestanden. Dit is bijvoorbeeld zo voor wikipagina's. Zie Bestanden automatisch toevoegen aan Cursusbestanden voor meer informatie.

Met de volgende stappen wordt een bestand geüpload naar een inhoudsitem in een inhoudsgebied. De procedure Bladeren in mijn computer werkt in grote lijnen hetzelfde voor andere cursusgebieden of -tools, zoals Discussieruimte of Mededelingen.

 1. Klik op de pagina Item maken bij Bijlagen op Bladeren in mijn computer om een bestand te zoeken.
 2. Typ bij Titel koppeling een titel als u niet de bestandsnaam wilt weergeven in de cursus.

  Klik op Niet bijvoegen om het geselecteerde bestand te verwijderen.

Bestanden bijvoegen met de functies van de inhoudseditor

U kunt ook de functies van de inhoudseditor gebruiken om koppelingen naar bestanden te maken. Bestanden die u uploadt via de inhoudseditor worden opgeslagen in de map op het hoogste niveau in Cursusbestanden. Als u via de inhoudseditor een koppeling naar een bestand maakt, kunt u beter aangeven waar de koppeling van het bestand wordt weergegeven in relatie tot andere tekst. Bovendien kunt u dan de optie Openen in nieuw venster inschakelen en alt-tekst opgeven. Deze tekst wordt weergegeven wanneer een gebruiker de muis over de koppeling beweegt en wordt opgelezen door schermlezers.

Het bestand dat is geüpload naar het inhoudsitem wordt als een koppeling weergegeven in het inhoudsgebied en wordt opgeslagen in de map op het hoogste niveau in Cursusbestanden. U kunt het bestand verplaatsen naar een andere map in Cursusbestanden zonder dat de koppeling in de cursus verbroken wordt.

Een zip-bestand uploaden naar Cursusbestanden

U kunt bestanden en mappen inpakken (comprimeren) in een pakket. Vervolgens kunt u het ingepakte bestand uploaden en: 

 1. De inhoud uitpakken met de mappenstructuur en koppelingen intact (via de optie ZIP-pakket uploaden
 2. Het bestand ingepakt laten (met de optie Bestanden uploaden

Voordat u begint

U kunt een verzameling bestanden maken, of zelfs een hele les, inclusief cascading style sheets (CSS), hiervan een pakket maken en dit vervolgens vanaf uw computer uploaden naar Cursusbestanden.

  Bestand uitpakken  

U stelt een les samen die uit verschillende pagina's bestaat en die navigatiehulpmiddelen, afbeeldingen, webkoppelingen en documenten bevat. U comprimeert de inhoud in een pakket en uploadt het pakket met de optie ZIP-pakket uploaden naar Cursusbestanden. Als u een ZIP-pakket op deze manier uploadt, wordt de inhoud van het pakket automatisch uitgepakt. Wanneer u inhoud voor een cursus maakt, kunt u een koppeling naar het uitgepakte pakket maken door een beginpagina te selecteren. Studenten klikken vervolgens in de cursus op de koppeling voor de beginpagina en kunnen dan de les bekijken.

Maak een map, indien nodig, in Cursusbestanden voor de inhoud van het uitgepakte pakket. Als u een pakket met veel bestanden en mappen uitpakt, kan het handig zijn het pakket in een map uit te pakken.

Voordeel: U kunt alle inhoud van de les aanpassen en alleen de gewijzigde bestanden overschrijven zonder dat u het zip-bestand hoeft te verwijderen en een nieuw zip-bestand moet uploaden. Alle koppelingen in de cursus blijven gewoon werken. Zie Een bestand overschrijven in Cursusbestanden voor meer informatie.

Een uitgepakt pakket gebruiken in een cursus

Ga naar een cursusgebied en klik op Bestand in de vervolgkeuzelijst Inhoud bouwen. Gebruik vervolgens de functie Bladeren in cursusbestanden om te zoeken naar de beginpagina voor de uitgepakte inhoud. Studenten klikken op de koppeling voor de beginpagina van de les en kunnen dan de lesinhoud in de juiste volgorde en met werkende koppelingen bekijken. U kunt de naam van de koppeling naar de beginpagina wijzigen en machtigingen beheren voor de bestanden en mappen in het uitgepakte pakket.

In dit voorbeeld is de naam van de eerste pagina "Start hier."

Als een beschrijving of instructies nodig zijn en dit niet kenbaar kan worden gemaakt via de naam van het bestand, kunt u inhoud van het type Item maken in plaats van Bestand. Wanneer u een item maakt, gebruikt u de functie Bestand invoegen van de inhoudseditor om de beginpagina te selecteren, zodat de optie Openen in nieuw venster kan worden gekozen.

   Bestand blijft intact

U wilt studenten toegang bieden tot foto's die ze kunnen gebruiken in een presentatie. Gebruik de optie Bestanden uploadenom het ingepakte pakket te uploaden naar Cursusbestanden.. Het pakket wordt niet automatisch uitgepakt. Wanneer u vervolgens inhoud samenstelt voor de cursus, kunt u een koppeling naar het ingepakte bestand maken. Studenten klikken in de cursus op de koppeling naar het ingepakte bestand om dit te downloaden naar hun computer, het pakket uit te pakken en de inhoud te gebruiken.