Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Koppelingen maken naar bestanden en mappen in Cursusbestanden

Nadat u bestanden hebt geüpload naar Cursusbestanden, kunt u koppelingen naar de items maken wanneer u inhoud voor de cursus gaat samenstellen. U kunt bijvoorbeeld een koppeling naar een bestand in Cursusbestanden maken tijdens het samenstellen van inhoudsitems, een syllabus, agendagebeurtenissen, taken en mededelingen. Ook kunt u een HTML-object in Cursusbestanden koppelen aan het inhoudstype Bestand.

Nadat u bestanden hebt gekoppeld, krijgen deze standaard de machtiging Lezen en kunnen ze worden weergegeven door alle ingeschreven gebruikers. U kunt de koppelingen naar bestanden in een cursus verwijderen zonder dat dit gevolgen heeft voor de bestanden in Cursusbestanden. Deze kunnen dan ook gewoon weer worden gekoppeld aan andere cursusgebieden.

U hoeft de bestanden niet te uploaden naar Cursusbestanden voor u inhoud maakt in uw cursus. U kunt overal waar u bestanden kunt bijvoegen op Bladeren in mijn computer klikken om een bestand te selecteren.

Een bestand of map in Cursusbestanden koppelen aan een inhoudsitem

In de onderstaande procedure wordt een bestand uit Cursusbestanden gekoppeld aan een inhoudsitem dat is gemaakt in een inhoudsgebied. Als een gebied ondersteuning biedt voor het bijvoegen van bestanden, klikt u op Bladeren in cursusbestanden om een bestand te selecteren tijdens het maken van inhoud. In sommige cursustools is het niet mogelijk koppelingen naar bestanden in Cursusbestanden te maken, bijvoorbeeld wanneer u afzonderlijke wikipagina's maakt.

Als uw instelling beschikt over een licentie voor Inhoudsbeheer, kunt u bestanden zoeken in Content Collection met de functie Bladeren in Content Collection.

 1. Klik op de pagina Item maken bij Bijlagen op Bladeren in Cursusbestanden -OF- gebruik een van de functies in de inhoudseditor om een bestand bij te voegen.

  Als u een bestand bijvoegt via de inhoudseditor, kunt u aangeven waar de koppeling van het bestand wordt weergegeven in relatie tot andere tekst. Bovendien kunt u dan de optie Openen in nieuw venster inschakelen en alt-tekst opgeven. Als u bijvoorbeeld een afbeelding bijvoegt, kunt u instellen dat de afbeelding moet worden geopend in een nieuw venster zodat gebruikers het samen met andere cursusinhoud kunnen weergeven. Deze tekst wordt weergegeven wanneer een gebruiker de muis over de koppeling beweegt en wordt opgelezen door schermlezers. Deze opties zijn niet beschikbaar in de sectie Bijlagen van de pagina Item maken.

 2. Navigeer in Bladeren in cursus of Bladeren in Content Collection naar het bestand of de map en schakel het bijbehorende selectievakje in. U kunt meerdere bestanden en mappen koppelen aan het inhoudsitem. Ga voorzichtig te werk als u een map koppelt. Studenten krijgen namelijk standaard de machtiging Lezen voor de volledige inhoud van de map. Dit betekent dat studenten toegang hebben tot alle bestanden en submappen in de map.
 3. Klik op de functie Lijst tonen om het gebied Items selecteren weer te geven, met daarin uw selectie. Wanneer u dit gebied opent, vouwt het vierkant-pictogram samen. U kunt een geselecteerd bestand of map verwijderen door op de X te klikken.
 4. Klik opVerzenden. Zie Bladeren naar bestanden in Cursusbestanden en Content Collection voor meer informatie over de functies in het venster Bladeren in cursus of Bladeren in Content Collection.
 5. Typ bij Titel koppeling op de pagina Item maken een titel als u niet de bestandsnaam wilt weergeven in het inhoudsgebied. Klik op Markeren voor verwijderen om het geselecteerde bestand te verwijderen.
 6. Selecteer de opties voor beschikbaarheid, tracering, en datum- en tijdbeperkingen.
 7. Klik opVerzenden.

Het inhoudsitem wordt weergegeven in het inhoudsgebied en het geselecteerde bestand is nu gekoppeld aan Cursusbestanden of de Content Collection. Studenten kunnen bestanden bekijken en downloaden die zijn bijgevoegd aan inhoud die u hebt gekoppeld.

Een bestand dat is opgeslagen in Cursusbestanden of de Content Collection kunt u op elk moment wijzigen. De wijzigingen worden dan doorgevoerd in alle instanties waar het object aan de cursus is gekoppeld.

Een HTML-object koppelen aan het inhoudstype Bestand

U kunt een HTML-object in Cursusbestanden koppelen aan het inhoudstype Bestand in een cursusgebied.

Wanneer u een bestand selecteert, verschijnt het gebied Toegang beheren en kunt u de toegang instellen voor gebruikers. U hebt drie mogelijkheden:

 • Gebruikers toegang geven tot alle bestanden en mappen in de map: Kies deze optie om gebruikers toegang te geven tot alle bestanden en submappen binnen de bovenliggende map van het bestand dat wordt gekoppeld. Deze optie is geschikt voor gebruikers die verbinding maken met een website met een typische, hiërarchische structuur met submappen voor CSS, JavaScript en afbeeldingen in de bovenliggende map.
 • Gebruikers alleen toegang geven tot dit bestand: kies deze optie wanneer u een koppeling maakt met één HTML-bestand dat alle opmaak binnen de pagina zelf bevat en dat niet verwijst naar andere bestanden of afbeeldingen.
 • Gebruikers toegang geven tot geselecteerde bestanden in de map: kies deze optie als u een website met een meer gecompliceerde structuur wilt insluiten. Als bepaalde inhoud buiten de bovenliggende map is opgeslagen in andere mappen in Cursusbestanden of Content Collection, moet u handmatig naar de bovenliggende map bladeren en deze selecteren. Dit geldt ook voor aanvullende bestanden en mappen. Op deze manier kunt u garanderen dat gebruikers toegang hebben tot alle inhoud van uw website.

Het inhoudstype Bestand wordt weergegeven als een pagina binnen de cursus of als afzonderlijke inhoud in een eigen browservenster of tabblad. Gebruik dit inhoudstype om inhoud te maken zonder beschrijvingen, zodat studenten minder hoeven te bladeren in cursusgebieden.

In de onderstaande procedure wordt een HTML-object in Cursusbestanden gekoppeld aan een item van het inhoudstype Bestand in een inhoudsgebied. Zie HTML-objecten maken voor meer informatie.

 1. Wijs in een inhoudsgebied Inhoud bouwen aan op de actiebalk en klik op Bestand.
 2. Klik op de pagina Bestand maken op Bladeren in cursusbestanden.
 3. In het venster Bladeren in cursus kunt u slechts één item selecteren. Navigeer naar het gewenste HTML-object en schakel het bijbehorende selectievakje in. Bestandsnamen van HTML-objecten hebben de extensie .html.
 4. Klik opVerzenden.
 5. Selecteer bij Machtigingen beheren een optie om de juiste machtigingen toe te kennen aan gebruikers. Studenten krijgen standaard de machtiging Lezen.
 6. Typ een waarde in het vak Naam als u niet de bestandsnaam wilt weergeven in het inhoudsgebied. U kunt geen beschrijving opgeven voor het inhoudstype Bestand, aangezien alleen de koppeling naar het bestand wordt weergegeven. De ingevoerde naam wordt de naam van de koppeling waarop gebruikers klikken om toegang te krijgen tot de inhoud. Zorg er daarom voor dat u een naam opgeeft die duidelijk aangeeft waarom deze inhoud is toegevoegd en hoe studenten de inhoud kunnen gebruiken. Klik op Selecteer een ander bestand om het geselecteerde bestand te verwijderen.
 7. Selecteer Ja of Nee bij Openen in nieuw venster. Als u Nee selecteert, verschijnt de inhoud in het inhoudsframe en hebben gebruikers toegang tot alle navigatiemiddelen in de cursus, zoals de oriëntatiebalk en het cursusmenu. Als u Ja selecteert, verschijnt de inhoud in een nieuw venster of tabblad en kan deze samen met andere cursusinhoud worden bekeken.
 8. Selecteer de standaardopties voor beschikbaarheid, tracering, en datum- en tijdbeperkingen.
 9. Klik opVerzenden.

Het inhoudstype Bestand wordt weergegeven in het inhoudsgebied. Studenten klikken op de naam van het bestand om de inhoud te bekijken. Studenten kunnen alle bestanden bekijken en downloaden die bij het HTML-object zijn gevoegd.

Een HTML-object dat is opgeslagen in Cursusbestanden of de Content Collection kunt u op elk moment wijzigen. De wijzigingen worden dan doorgevoerd in alle instanties waar het object aan de cursus is gekoppeld.

De cursuskoppelingen van een bestand of map bekijken in Cursusbestanden

U kunt informatie bekijken over een bestand of map in Cursusbestanden. Het rapport 360° Overzicht bevat de eigenschappen van het bestand of de map, zoals de naam, het bestandstype, de bestandsgrootte en de datum van de laatste wijziging. U kunt ook zien welke machtigingen zijn toegekend aan gebruikers.

Aangezien u een bestand kunt hergebruiken in een cursus, bevat het rapport 360° Overzicht alle cursusgebieden waarin het bestand is gekoppeld. U kunt het rapport bekijken om vast te stellen welke koppelingen in de cursus niet meer werken als u een bestand of map verwijdert of waar wijzigingen worden aangebracht als u het bestand wijzigt.

Open in Cursusbestanden het contextmenu van een bestand en klik op 360° Overzicht. In het geval van mappen kunt u zien waar de bestanden en submappen in de map zijn gekoppeld in uw cursus.

Bestanden verwijderen die zijn gekoppeld aan Cursusbestanden

Als u een koppeling naar een bestand of map in de cursus verwijdert, wordt het onderdeel niet verwijderd uit Cursusbestanden. Alleen de koppeling naar het bestand of de map wordt verwijderd. Als u een bestand of map volledig uit de cursus wilt verwijderen, moet u dit doen vanuit Cursusbestanden. Kies Verwijderen in het contextmenu van een bestand of map of schakel het selectievakje van het onderdeel in en klik op Verwijderen op de actiebalk.

Als u in Cursusbestanden verschillende bestanden of mappen hebt geselecteerd voor verwijderen en deze zijn gekoppeld aan de cursus, verschijnt de pagina Bestanden en mappen met koppelingen weergeven met de mededeling dat er dan verbroken koppelingen ontstaan in de cursus. Schakel de selectievakjes in van de bestanden of mappen die u wilt verwijderen of annuleer de bewerking en raadpleeg het rapport 360° Overzicht om te zien waar de bestanden en mappen zijn gekoppeld voordat u deze gaat verwijderen.