Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Bestanden en mappen in Cursusbestanden beheren

Met het onderdeel Cursusbestanden kunt u bestanden en mappen hernoemen, verplaatsen, kopiëren, overschrijven, downloaden en snel zoeken.

Bestanden en mappen hernoemen, kopiëren en verplaatsen

U kunt een bestand verplaatsen naar een andere map en u kunt een map in een andere map plaatsen. Als u bestanden en mappen hernoemt of verplaatst, blijven koppelingen naar inhoud in de cursus gewoon werken.

U kunt alle bestanden en mappen hernoemen, kopiëren en verplaatsen, behalve de map op het hoogste niveau van een cursus (met de cursus-ID als naam).

  1. Open in Cursusbestanden het contextmenu van een bestand of map en klik op Kopiëren of Verplaatsen. U kunt ook meerdere selectievakjes inschakelen en Kopiëren of Verplaatsen kiezen op de actiebalk. Als u de naam van een bestand of map wilt wijzigen, klikt u op Instellingen bewerken in het contextmenu.
  2. Klik op de pagina Kopiëren of Verplaatsen op Bladeren om een doelmap te selecteren voor het bestand of de map.
  3. Navigeer in het venster Bladeren in cursus of Bladeren in Content Collection naar de gewenste map en selecteer deze.
  4. Klik opVerzenden.
  5. Klik op Verzenden op de pagina Kopiëren of Verplaatsen. Het bestand of de map die u hebt gekopieerd of verplaatst, verschijnt in de geselecteerde map.

Resultaat

Gekopieerde bestanden en mappen

Als u een map kopieert, worden koppelingen naar de inhoud in de map niet gekopieerd. De inhoud blijft gekoppeld aan de bestanden in de oorspronkelijke map. De oorspronkelijke machtigingen van de bestanden in de gekopieerde map gaan verloren en de bestanden nemen de machtigingen over van de nieuwe bovenliggende map, tenzij hiervoor geen machtigingen zijn ingesteld.

Verplaatste bestanden en mappen

Als u een bestand of map verplaatst, blijven de koppelingen naar inhoud in de cursus gewoon werken. Maar als u een bestand verplaatst naar een andere map, blijven de oorspronkelijke machtigingen behouden. In dat geval worden de machtigingen van de bovenliggende map niet overgedragen aan het bestand. Dit geldt ook voor alle bestanden in een verplaatste map. Zie De toegang tot Cursusbestanden regelen voor meer informatie over machtigingen.

Een bestand overschrijven in Cursusbestanden

Het is mogelijk afzonderlijke bestanden te wijzigen en te overschrijven in Cursusbestanden zonder dat dit gevolgen heeft voor de cursuskoppelingen naar die bestanden. Als een bestand wordt overschreven, krijgt de nieuwe versie de oorspronkelijke locatie en wordt de oude versie verplaatst naar de map met overschreven bestanden.

 

Wanneer u een inhoudsitem maakt in het inhoudsgebied Aan de slag, wordt er een koppeling toegevoegd naar het syllabusbestand in Cursusbestanden. Later moet u wijzigingen aanbrengen in het bestand. U bewerkt een kopie van het bestand op uw computer en uploadt de nieuwe versie van de syllabus naar Cursusbestanden met de functie Bestand overschrijven. De koppeling naar het bestand in het inhoudsgebied blijft dan gewoon functioneren. Wanneer studenten de syllabus in uw cursus openen, zien ze de gewijzigde inhoud.

Voordat u begint

Wijzig een bestand op uw computer dat eerder is geüpload naar Cursusbestanden en dat ook is gekoppeld binnen de cursus.

Twee methoden om een bestand te overschrijven

  1. Kies in Cursusbestanden de optie Bestand overschrijven in het contextmenu van een bestand om een gewijzigd bestand te zoeken en te selecteren op uw computer. Het bestaande bestand in Cursusbestanden met dezelfde naam wordt automatisch overschreven, zelfs als het bestand op uw computer een andere naam heeft. Als het bestand is gekoppeld in de cursus, blijft de koppeling intact en worden de wijzigingen weergegeven.
  2. Als u een bestand gaat uploaden naar Cursusbestanden dat dezelfde naam heeft als een bestaand bestand, wordt u gevraagd of u het bestaande bestand wilt overschrijven. Het overschrijven van een bestand is definitief. U kunt het oorspronkelijke bestand niet meer terughalen. Als u beide versies wilt houden, wijzigt u de naam van een van de bestanden of slaat u het bestand op in een andere map

Wanneer u een bestand wijzigt of overschrijft, worden de wijzigingen weergegeven in de cursus. U hoeft de koppeling in uw cursus niet aan te passen. U kunt bijvoorbeeld een of meer bestanden in een uitgepakt pakket bewerken en overschrijven, zoals een les die u in de cursus hebt gekoppeld. U moet het hele uitgepakte pakket niet verwijderen en opnieuw uploaden nadat u het hebt aangepast. De koppeling naar de les blijft dan gewoon werken in de cursus.

Bestandsnamen en namen van koppelingen in de cursus worden niet gewijzigd wanneer u bestanden overschrijft in Cursusbestanden. Als het oorspronkelijke gekoppelde bestand in de cursus bijvoorbeeld de naam groepspresentatie.doc heeft en het bestand wordt overschreven door groepsinformatie.doc, blijft de oorspronkelijke bestandsnaam groepspresentatie.doc aanwezig in de cursus. Dit is anders dan bij enkele bekende werkstromen, zoals in Windows Verkenner. Het voordeel is echter dat u inhoud eenvoudig kunt wijzigen zonder dat u nieuwe koppelingen hoeft te maken.

Bestanden en mappen downloaden uit Cursusbestanden

U kunt bestanden en mappen selecteren in Cursusbestanden en deze als een gezipt pakket downloaden naar uw computer. Dit is handig als u bepaalde bestanden en mappen wilt hergebruiken in andere cursussen of verschillende bestanden en mappen offline wilt wijzigen.

Schakel de selectievakjes in van de bestanden en mappen die u wilt opnemen in het ingepakte pakket en klik op Pakket downloaden op de actiebalk. De bestandsnaam van het pakket dat op uw computer wordt opgeslagen, bestaat uit de cursus-ID met de extensie .zip.

Bestanden en mappen die u hebt gewijzigd op uw computer en vervolgens weer uploadt naar Cursusbestanden, behouden hun koppelingen in de cursus. Een voorwaarde is wel dat de bestandsnamen ongewijzigd zijn. Als u de naam van een bestand of map wijzigt op de computer, wordt er bij het uploaden een nieuwe versie van het bestand of de map opgeslagen in Cursusbestanden. De wijzigingen die u doorvoert in het bestand of de map worden niet weergegeven in de cursus waar het onderdeel is gekoppeld. Als u gaat uploaden, kunt u bestanden overschrijven waarvan de naam is gewijzigd op de computer. Op deze manier weet u zeker dat de koppelingen blijven werken. Zie Een bestand overschrijven in Cursusbestanden voor meer informatie.

Bestanden en mappen zoeken in Cursusbestanden

Gebruik de functie Zoeken in de sectie Bestanden van het configuratiescherm om in Cursusbestanden te zoeken naar bestanden en mappen.

Als deze functie niet beschikbaar is, heeft uw instelling de functie mogelijk uitgeschakeld.

Snel zoeken en standaard zoeken

U kunt snel zoeken in Cursusbestanden door het gedeelte Bestanden van het configuratiescherm uit te vouwen. Typ een of meer trefwoorden in het vak en klik op Start. Zoekopdrachten zijn niet hoofdlettergevoelig. De resultaten van de zoekopdracht worden weergegeven op de pagina Zoeken naar inhoud. De zoekopdracht wordt alleen uitgevoerd in de specifieke cursus, dus niet in alle cursussen.

U kunt ook in de sectie Bestanden op Standaard zoeken klikken om de gelijknamige pagina te openen in het inhoudsframe. Gebruik een standaardzoekopdracht om met behulp van een of meer woorden te zoeken naar bestanden en mappen. U kunt hiermee ook bestanden doorzoeken. Schakel in dat geval het selectievakje Bestandsinhoud zoeken in. De inhoud van bestanden wordt regelmatig geïndexeerd, wat betekent dat nieuwe inhoud mogelijk niet direct wordt gevonden. Het doorzoeken van de bestandsinhoud kan inhouden dat de zoekopdracht meer tijd in beslag neemt.