Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Opdrachten

Gebruik opdrachten om studenten op verschillende zinvolle manieren te beoordelen, zonder direct terug te vallen op de traditionele, objectieve manier van toetsen.

grafiek en potloodHoewel traditionele, objectieve toetsen zeker een rol spelen in het algehele beoordelingsproces, zijn er andere methoden die een beter beeld kunnen geven van wat studenten weten. Gebruik beoordelingsmethoden die studenten in staat stellen de cursusconcepten toe te passen en hun kennis op een tastbare manier aan te tonen.

Met behulp van opdrachten kunt u cursusmateriaal maken en de cijfers en feedback voor elke student afzonderlijk beheren. U kunt een beschrijving, puntwaarde en bestandsbijlagen opnemen in een opdracht. U kunt opdrachten maken in verschillende cursusgebieden, zoals een inhoudsgebied of een map. U kunt ook opdrachten maken voor cursusgroepen. Zie Groepsopdrachten maken voor meer informatie.

U kunt het proces van cijfertoekenning delen met onderwijsassistenten, beoordelaars en andere cursusleiders. U kunt verschillende beoordelaars dezelfde opdrachten laten beoordelen om zo tot een betrouwbaar cijfer te komen. U kunt anoniem beoordelen om een eerlijke en objectieve beoordeling te garanderen. Zie Gedelegeerde beoordeling en Anoniem beoordelen voor meer informatie.

Voorbeelden

U kunt de tool Opdrachten gebruiken voor allerlei soorten opdrachten:

 • Casestudies
 • Probleemgebaseerde leeroefeningen
 • Open vragen en scripties
 • Groepsprojecten
 • Presentaties
 • Veldwaarnemingen
 • Praktijkopdrachten
 • Collegiale beoordelingen
 • Boekverslagen, artikelrecensies en samenvattingen

Ervaringen van studenten

Studenten kunnen op verschillende manieren voordeel hebben van online-opdrachten:

 • De tijd beschikbaar voor taken wordt verbeterd doordat taken op een efficiënte manier kunnen worden weergegeven en ingeleverd.
 • Als meerdere pogingen zijn toegestaan, kunt u inzendingen terugsturen met feedback. Studenten kunnen hun werk dan aanpassen voordat ze het voor een definitief cijfer inleveren. Zie Meerdere opdrachtpogingen voor meer informatie.
 • U kunt rubrieken en voorbeelden toevoegen aan een opdracht, zodat studenten weten hoe ze worden beoordeeld.

Help-onderwerpen voor studenten bekijken

U kunt onderwerpen bekijken in het gedeelte voor studenten van Blackboard Help en opdrachten weergeven zoals een student die ziet. Als u een opdracht bekijkt vanuit het oogpunt van de student, kan dit invloed hebben op de opdrachtinstellingen die u kiest en welke instructies u geeft.

Lees het onderwerp Opdrachten als u de studentenweergave wilt gebruiken en enkele veelgestelde vragen van studenten wilt bekijken.

Wanneer u de genoemde map opent, bekijkt u informatie in het gedeelte Student van Blackboard Help. Als u klaar bent, moet u de rol Cursusleider selecteren in de vervolgkeuzelijst boven aan de pagina om terug te gaan naar de onderwerpen voor cursusleiders.

Aanbevolen procedures

Lees de volgende onderwerpen als u meer wilt weten over het inzetten van de tool Opdrachten in een cursus:

Aanbevolen procedure: Opdrachten presenteren

U kunt opdrachten in verschillende gebieden van een cursus aanbieden aan studenten, op exact de plek waar studenten ze nodig hebben. Bekijk de voorbeelden om te bepalen welke methode u kan helpen uw doelen te realiseren.

Aanbevolen procedure: Opdrachtinstructies

Lees enkele tips voor het maken van online-opdrachten en met name informatie die belangrijk is voor studenten.

Aanbevolen procedure: Opdrachtrubrieken

Help studenten om succesvol te zijn door uw verwachtingen te delen. Gebruik rubrieken en feedback om studenten te helpen nu en in de toekomst te voldoen aan alle vereisten voor een opdracht.

Aanbevolen procedure: Plagiaat

Help uw studenten om plagiaat te voorkomen. Gebruik SafeAssign om studenten de kans te geven hun werk te onderzoeken op plagiaat.