Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Opdrachten maken

Waarom kunt u beter de tool Opdrachten gebruiken voor het verzamelen van bestanden dan de tool Discussieruimte?

Als u bestanden gaat beoordelen die door studenten zijn ingeleverd, kan de tool Opdrachten tijd besparen. Wanneer u een opdracht maakt met de tool Opdrachten, wordt er automatisch een bijbehorende kolom toegevoegd aan het Grade Center. Vanuit het Grade Center of vanaf de pagina Cijfer nodig, kunt u zien wie er werk heeft ingeleverd. Met behulp van de inline viewer kunt u inzendingen direct beoordelen. U kunt inzendingen ook downloaden en dan offline bekijken.

Opdrachten met een einddatum worden automatisch weergegeven in de cursusagenda. Cijfers en einddatums voor opdrachten worden gebruikt in het Retentie Center. Met behulp van het Retentie Center is het gemakkelijker om vast te stellen wanneer studenten niet voldoen aan een ingestelde standaard die is gebaseerd op criteria die u formuleert. U kunt vanuit het Retentie Center e-mailberichten sturen naar studenten die het moeilijk hebben. Zie Retentie Center voor meer informatie.

Een opdracht maken

 1. Wijs op de actiebalk Beoordelingen aan en klik op Opdracht.
 2. Voer op de pagina Opdracht maken een naam, instructies en eventueel bestanden in die studenten nodig hebben.
 3. Selecteer desgewenst een einddatum.
 4. Typ bij Cijfer geven een waarde voor Mogelijk aantal punten en koppel eventueel een rubriek aan de opdracht. Vouw de secties van het venster desgewenst uit om instellingen te kiezen voor bijvoorbeeld anoniem beoordelen en de weergave van cijfers. Zie Cijferinstellingen voor opdrachten voor meer informatie.
 5. Maak de opdracht beschikbaar.
 6. Schakel de selectievakjes Weergeven vanaf en Weergeven tot in om de datum- en tijdinstellingen in te schakelen. De ingestelde beperkingen hebben geen invloed op de beschikbaarheid, maar bepalen alleen wanneer de opdracht wordt weergegeven.
 7. Schakel desgewenst het selectievakje Aantal keren weergegeven bijhouden in.
 8. Klik opVerzenden.

Voordat u begint

Opdrachtinstructies

Geef duidelijk aan dat studenten eventuele bestanden moeten toevoegen aan de opdracht voordat ze op Verzenden klikken. Informeer studenten dat opdrachten pas voltooid zijn nadat deze zijn verzonden. Geef ook aan dat ze contact met u moeten opnemen als ze het verkeerde bestand hebben meegestuurd of vergeten zijn een bestand toe te voegen. U kunt dan de poging voor de opdracht resetten.

Bestanden bijvoegen

U kunt ook bij Opdrachtbestanden op Bladeren in mijn computer klikken om een bestand te uploaden vanaf uw computer. U kunt ook een bestand uploaden vanuit de opslaglocatie van de cursus:

 • Als Cursusbestanden de opslaglocatie is van de cursus, klikt u op Bladeren in cursusbestanden.

  -OF-

 • Als uw instelling beschikt over een licentie voor Inhoudsbeheer, klikt u op Bladeren in Content Collection.

Einddatum

U kunt een einddatum toevoegen om items met cijfertoekenning te ordenen en toe te wijzen aan cijfertoekenningsperioden in het Grade Center. Als een student een opdracht instuurt na de einddatum, wordt deze inzending als Te laat gemarkeerd op de pagina Opdracht beoordelen. Studenten kunnen op de pagina Controleer het overzicht van verzendingen zien dat ze een opdracht te laat hebben ingeleverd. U kunt ook een einddatum instellen wanneer u een opdracht maakt en deze anoniem wilt laten beoordelen. Zie Cijferinstellingen voor opdrachten voor meer informatie.

Cijferinstellingen

U kunt het proces van cijfertoekenning delen met onderwijsassistenten, beoordelaars en andere cursusleiders. U kunt verschillende beoordelaars dezelfde opdrachten laten beoordelen om zo tot een betrouwbaar cijfer te komen. U kunt anoniem beoordelen om een eerlijke en objectieve beoordeling te garanderen. Zie Cijferinstellingen voor opdrachten voor meer informatie.

Rubrieken

U kunt een rubriek koppelen aan een opdracht. Gebruik rubrieken om criteria te definiëren voor het evalueren van de prestaties van studenten. Zie Rubrieken voor meer informatie.

Meerdere pogingen

Om ervoor te zorgen dat studenten goed op schema blijven, kunt u instellen dat studenten werk voor een opdracht meerdere keren kunnen insturen en dat ze voor elke inzending feedback krijgen. Hierdoor kan de kwaliteit van opdrachten toenemen, met op termijn een hoger succespercentage en een lagere uitval van studenten. Zie Meerdere opdrachtpogingen voor meer informatie.

Opdrachten en SafeAssignments

In het geval van het Building Block SafeAssign 4.0 is het inhoudstype SafeAssignment verwijderd en kan SafeAssign worden gekozen tijdens het maken van opdrachten. Door de service SafeAssign te integreren met het inhoudstype voor opdrachten, krijgt u de beschikking over een naadloze en geavanceerde werkstroom. Zie SafeAssign gebruiken in opdrachten voor meer informatie.

Het Building Block SafeAssign 4.0 maakt deel uit van de release van april 2014. Het Building Block is NIET compatibel met Blackboard Learn versie 9.1 Service Pack 14 of eerder.