Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Meerdere opdrachtpogingen

Het toestaan van meerdere pogingen kan studenten helpen op schema te blijven en de kwaliteit van opdrachten te verbeteren. Uiteindelijk leidt dit tot een hoger succespercentage en minder uitval van studenten.

U kunt meerdere pogingen toestaan voor een opdracht. Dit is een goede manier om studenten in de gelegenheid te stellen concepten in te leveren, die ze vervolgens kunnen verbeteren om extra punten te verdienen. U kunt feedback geven voor een grote opdracht, zodat studenten kunnen aantonen dat ze de materie begrijpen. Informeer studenten voor welke opdrachten meerdere pogingen zijn toegestaan. Geef ook aan wat u van ze verwacht en wat het beoordelingsbeleid is voor elke poging.

Scripties

In één opdracht met vier pogingen kunnen studenten bestandsbijlagen versturen voor de volgende items:

 1. Schematische voorstelling
 2. Bibliografie
 3. Concept
 4. Definitieve versie

U kunt in elke fase feedback geven. U kunt voor elke poging een cijfer geven, maar het cijfer voor de definitieve versie als het cijfer voor de opdracht gebruiken.

Als u voor elke afzonderlijke fase een cijfer wilt geven, kunt u voor elke fase een afzonderlijke opdracht maken. U voegt dan een berekende kolom toe aan het Grade Center om de punten voor elke opdracht op te tellen en zo het eindcijfer voor de scriptie te berekenen.

U kunt ook instellen dat groepen werk voor een opdracht meerdere keren kunnen insturen en dat ze voor elke inzending feedback en een cijfer krijgen.

Opties voor meerdere pogingen

Wanneer u een opdracht maakt, geeft u aan hoeveel pogingen zijn toegestaan en welke score moet worden gebruikt in het Grade Center.

Als u bijvoorbeeld drie pogingen toestaat, kunt u een van de volgende opties selecteren voor de score:

 • Laatste beoordeelde poging (de standaardinstelling)
 • Hoogste cijfer
 • Laagste cijfer
 • Eerste beoordeelde poging
 • Gemiddelde van beoordeelde pogingen

Cijfers geven voor meerdere pogingen

Als meerdere pogingen zijn toegestaan voor een opdracht, en een student alle pogingen heeft ingeleverd, worden deze weergegeven in het contextmenu van de cel met het cijfer.

Als een poging niet is beoordeeld, blijft het uitroepteken in de cel staan, samen met de scores voor pogingen die wel zijn beoordeeld.

De pagina Opdracht beoordelen

 1. Op de pagina Opdracht beoordelen ziet u naast de naam van een student op de actiebalk het aantal pogingen dat is verzonden.
 2. Studenten kunnen zien welke poging u gebruikt voor het uiteindelijke cijfer, zoals de laatst beoordeelde poging of het gemiddelde van alle beoordeelde pogingen.
 3. Open de vervolgkeuzelijst Poging om andere pogingen te bekijken. Als u een rubriek aan de opdracht hebt gekoppeld, kunt u deze raadplegen terwijl u de opdracht beoordeelt.

Selecteer de gewenste poging en voer een cijfer en feedback in. Klik vervolgens op Verzenden.

Extra poging toestaan

Als een student het maximum aantal pogingen voor een opdracht heeft ingeleverd, kunt u eventueel nog een extra poging toestaan. Open in het Grade Center het contextmenu van een gebruiker en selecteer Gebruikersstatistieken weergeven.

De functie Extra poging toestaan wordt alleen weergegeven als de student al het maximum aantal pogingen voor de opdracht heeft ingeleverd. Elke keer dat het maximum wordt bereikt door een student, kunt u desgewenst een extra poging aanbieden. U hoeft eerdere pogingen niet te beoordelen om een student toestemming te geven voor een extra poging.

Klik op Poging negeren om de score voor de poging te negeren in cijferberekeningen en niet mee te tellen voor het maximum aantal pogingen.