Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Opdrachten beoordelen

U kunt zonder dat u de pagina Opdracht beoordelen hoeft te verlaten opdrachtbestanden van studenten weergeven, voorzien van commentaar en beoordelen.

Wanneer u een opdracht maakt, wordt er automatisch een bijbehorende kolom toegevoegd aan het Grade Center. Een ingezonden opdracht die nog niet is beoordeeld, wordt aangegeven met een uitroepteken (het pictogram Cijfer nodig).

De pagina Opdracht beoordelen kunt u openen via de pagina Cijfer nodig of het Grade Center. Zie  De pagina Cijfer nodig voor meer informatie.

Opdrachten inline beoordelen

Op de pagina Opdracht beoordelen kunt u rechtstreeks in de browser aantekeningen toevoegen aan bestanden die zijn geüpload en geconverteerd voor weergave in de inline viewer. U kunt een cijfer toekennen, feedback geven en opmerkingen voor uzelf invoeren.

De actiebalk bevat de volgende functies:

 • Navigeren: klik op de pijlen bij de naam van een gebruiker om naar andere pogingen te gaan.
 • Verberg gebruikersnamen: kies deze optie als u anoniem wilt beoordelen. Zie Anoniem beoordelen voor informatie over het inschakelen van anonieme beoordeling tijdens het maken van opdrachten. Schakel anoniem beoordelen in tijdens het maken van een opdracht om te kunnen aantonen dat belangrijke opdrachten volstrekt eerlijk en objectief worden beoordeeld.
 • Ga naar: hiermee gaat u naar een andere poging die u wilt bekijken of beoordelen.

De pagina Opdracht beoordelen

Sessies voor het maken van aantekeningen verlopen na een uur. U ziet een waarschuwing als de tijd bijna is verstreken. Als de periode van een uur is verstreken, kunt u geen aantekeningen meer opslaan.

 1. Instructies weergeven: vouw de instructies voor de opdracht uit.
 2. Opmerkingen en aantekeningen toevoegen: klik op de werkbalk van de inline viewer op Opmerking om de tools voor aantekeningen weer te geven. U kunt vervolgens opmerkingen toevoegen, tekst markeren of doorhalen, teken, of in- en uitzoomen. Klik met de rechtermuisknop op een aantekening om deze te verwijderen. Als u een opmerking wilt verwijderen, wijst u de opmerking aan en selecteert u Verwijderen. Gebruik de pijltoetsen om andere pagina's in het bestand van een student te bekijken. U kunt ook een kopie van het bestand downloaden ( pictogram van pijl-omlaag ) nadat u aantekeningen hebt toegevoegd.
 3. Inzending inline weergeven: Ingeleverde bestanden worden weergegeven binnen het beoordelingsscherm. U kunt deze documenttypen weergeven tijdens het beoordelen: Word (DOC, DOCX), PowerPoint (PPT, PPTX), Excel (XLS, XLSX) en PDF. De oorspronkelijke opmaak en ingesloten afbeeldingen blijven behouden. Als een student een bestand heeft geüpload dat niet wordt ondersteund, wordt u gevraagd het bestand te downloaden.

  Inzendingen voor opdrachten die zijn gemaakt met de inhoudseditor kunnen niet inline worden beoordeeld. Inzendingen van dit type worden wel weergegeven, maar u kunt geen opmerkingen toevoegen.

 4. Opmerkingen toevoegen, verwijderen of erop reageren: u kunt overal opmerkingen toevoegen. Wijs een opmerking aan om de opties Beantwoorden en Verwijderen weer te geven. Kies Beantwoorden om een toelichting te geven op een eerdere opmerking.
 5. Cijferdetails weergeven: gebruik het zijpaneel om de inzending te beoordelen. U kunt ook de details van de opdracht zien, de gekoppelde rubriek en de pogingen. Nadat u een cijfer hebt toegewezen, kunt u terugkeren naar dit scherm om het cijfer en opmerkingen te bekijken. Klik op het pictogram van een potlood om het cijfer te vervangen.
 6. Feedback geven: u kunt suggesties, tips en algemene opmerkingen toevoegen voor de inzending.
 7. Inhoud bewerken: open de inhoudseditor om opmerkingen te voorzien van opmaak, een bestand bij te voegen en de spelling te controleren.
 8. Privéopmerkingen toevoegen: u kunt opmerkingen en bestanden toevoegen die alleen voor u zichtbaar zijn. U kunt zo bijvoorbeeld de voortgang van studenten volgen tijdens het beoordelingsproces en uw notities raadplegen wanneer u het eindcijfer gaat bepalen.
 9. Het bestand van een student downloaden: bewaar het oorspronkelijke bestand op uw computer.

Opdrachten inline beoordelen en Crocodoc

De inline viewer maakt gebruik van een externe, cloudgebaseerde technologie Crocodoc genaamd. De viewer wordt ondersteund door huidige versies van Firefox, Chrome, Safari en Internet Explorer. Er is geen invoegtoepassing of andere toepassing nodig.

De bestanden die studenten verzenden, worden ook nu gewoon opgeslagen in de betreffende instantie van Blackboard Learn. Een kopie van de inzending wordt ter conversie naar de Crocodoc-cloudservice verzonden. De geconverteerde versie van het document bevindt zich in de cloud op servers die worden beheerd door Crocodoc.

Er worden geen persoonsgegevens van studenten verzonden naar Crocodoc. Er wordt door Blackboard een document-ID opgevraagd bij Crocodoc en deze wordt aan het document toegewezen. De toewijzing van een document-ID aan een gebruiker, cursus, opdracht en poging verloopt lokaal in Blackboard. Geen van deze gegevens wordt beschikbaar gesteld aan Crocodoc. Alleen het bestand wordt ter conversie naar Crocodoc verzonden. Het geconverteerde bestand wordt opgeslagen in de Crocodoc-service, evenals eventuele aantekeningen in het geconverteerde bestand.

Meer informatie

Raadpleeg de volgende onderwerpen voor meer informatie over de werkstromen voor cijfertoekenning:

Meerdere opdrachtpogingen

Beoordelen met SafeAssign

Anoniem beoordelen

Gedelegeerde beoordeling

Aanbevolen procedure: Voorbeelden van gedelegeerde beoordeling