Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Anoniem beoordelen

Als u tijdens het maken van een opdracht anoniem beoordelen inschakelt, kunt u garanderen dat belangrijke opdrachten volstrekt eerlijk en objectief worden beoordeeld.

Als u overduidelijk wilt kunnen aantonen dat de beoordeling eerlijk en objectief is, schakelt u de functie Anoniem beoordelen in. Als u niet weet wie een opdracht heeft ingeleverd, wordt u niet onbedoeld beïnvloed door eerdere prestaties, bijdragen, conflicten, afkomst, geslacht of waargenomen bekwaamheid van een student. Anoniem beoordelen kan bovendien bijdragen aan een goede vertrouwensrelatie tussen studenten en cursusleiders omdat studenten weten dat de beoordeling volledig objectief heeft plaatsgevonden.

Op de pagina Opdracht maken kunt u aangeven dat de namen van studenten niet moeten worden weergegeven wanneer u inzendingen gaat bekijken en beoordelen. Studenten zien op de pagina Opdracht uploaden een bericht als anoniem beoordelen is ingeschakeld. In de instructies voor de opdracht kunt u ook aangeven dat de opdracht anoniem zal worden beoordeeld en dat studenten geen persoonsgegevens bekend moeten maken, zoals in bestanden die ze als bijlage meesturen.

Schakel bij Beoordelingsopties het selectievakje Anoniem cijfer toekennen inschakelen in en geef aan wanneer de persoonsgegevens van studenten weer zichtbaar mogen worden:

 1. Op specifieke datum: typ de datum waarop u anonieme beoordeling wilt uitschakelen. Vanaf die datum worden er weer persoonsgegevens weergegeven in opdrachten van studenten.
 2. Nadat alle inzendingen zijn beoordeeld: geef een einddatum op. Nadat studenten werk hebben ingeleverd, de einddatum is verstreken en u de pogingen hebt beoordeeld, worden de persoonsgegevens van studenten weer getoond.

  U kunt op elk moment stoppen met anonieme beoordeling door het selectievakje Anoniem cijfer toekennen inschakelen uit te schakelen. U kunt anoniem beoordelen in- en uitschakelen totdat een student een poging heeft verstuurd. Na de eerste inzending kunt u de functie alleen nog maar uitschakelen. Als u de helft van de pogingen anoniem hebt beoordeeld en de functie vervolgens uitschakelt, worden de items die u daarna beoordeelt niet gemarkeerd als "Anoniem cijfer toegekend".

Werkstroom voor anoniem beoordelen

Meldingen

U wordt op de volgende manieren gewaarschuwd als er opdrachten zijn die anoniem moeten worden beoordeeld:

 • Op de pagina Cijfer nodig; de lijst bevat geen persoonsgegevens
 • In de modules Aandacht gevraagd en Waarschuwingen
 • Via afzonderlijke meldingen per e-mail
 • Via meldingen per SMS, gesproken berichten en e-mails met een dagelijkse digest

Anonieme inzendingen weergeven

Inzendingen voor opdrachten die anoniem moeten worden beoordeeld, kunt u openen vanuit het Grade Center of via de pagina Cijfer nodig.

 1. In het Grade Center: Als de einddatum van de opdracht is verstreken of als alle pogingen zijn ingeleverd, opent u het contextmenu van de kolom met de opdracht en klikt u op Cijfer voor pogingen toekennen. In het geval van kolommen voor opdrachten waarvoor u anonieme beoordeling hebt ingeschakeld, worden alle cellen lichter gekleurd weergegeven zodat u niet kunt zien wie er werk heeft ingeleverd.
 2. Op de pagina Cijfer nodig: Filter de items waarvoor een beoordeling moet worden ingevoerd om alleen de opdracht weer te geven die u wilt beoordelen. In de kolom Poging van gebruiker wordt alle identificerende informatie vervangen door "Anonieme student" en een ID voor de poging. Klik in het contextmenu van een opdracht op Alle gebruikers beoordelen om te beginnen met beoordelen.

In beide gevallen komt u terecht op de pagina Opdracht beoordelen, waar u op de gebruikelijke manier inzendingen bekijkt en inline beoordeelt. Als u naar een andere student navigeert, wordt de naam van de student vervangen door "Anonieme student" op de actiebalk. U kunt ook zien hoeveel beoordeelbare items er in de wachtrij staan. Zie Opdrachten beoordelen voor meer informatie over het beoordelen van opdrachten.

Nadat anoniem beoordelen is uitgeschakeld, worden de cijfers weergegeven in de Grade Center-kolom.

Bewijs van anonieme beoordeling

Instellingen moeten kunnen aantonen dat bepaalde opdrachten anoniem zijn beoordeeld.

U kunt controleren of anonieme beoordeling was ingeschakeld op het moment van de cijfertoekenning. Zelfs nadat de functie is uitgeschakeld, kunnen beheerders en cursusleiders de poging bekijken op het scherm voor inline beoordeling of in de geschiedenis van het Grade Center om te controleren of de poging anoniem is beoordeeld.

Weergave voor cursusleiders

Studentenweergave

Op de pagina Opdracht uploaden zien studenten een bericht als hun opdracht anoniem zal worden beoordeeld. Ze worden dan ook gevraagd geen persoonsgegevens mee te sturen met de inzending.

Op de pagina Controleer het overzicht van verzendingen of in Mijn cijfers zien studenten een pictogram voor anonieme beoordeling als hun opdrachten anoniem zijn beoordeeld.

Anonimiteit in het Grade Center

Kolommen met cijfers voor anoniem beoordeelde opdrachten worden niet gebruikt in berekeningen of bewerkingen terwijl de persoonsgegevens van de studenten verborgen zijn. Hiermee wordt voorkomen dat een beoordelaar de identiteit van een student kan afleiden voordat alle cijfers zijn toegekend.

 • Scores voor anoniem beoordeelde opdrachten worden pas gebruikt in berekende kolommen nadat anonieme beoordeling is uitgeschakeld.
 • Opdrachten die anoniem zijn beoordeeld, worden pas opgenomen in Grade Center-rapporten nadat anonieme beoordeling is uitgeschakeld.
 • Wanneer u gegevens gaat downloaden uit het Grade Center, kunt u geen kolommen selecteren met cijfers voor anoniem beoordeelde opdrachten.