Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Gedelegeerde beoordeling

U kunt specifieke gebruikers van uw cursus aanwijzen om de opdrachten van bepaalde groepen studenten te beoordelen.

Als u bij het beoordelen van opdrachten cijfers en feedback van meerdere beoordelaars gebruikt, draagt dit nog verder bij aan een eerlijke en objectieve beoordeling. Als cursussen erg veel deelnemers hebben, kunt u de beoordeling verdelen over onderwijsassistenten en andere beoordelaars. Cursusleiders, onderwijsassistenten en beoordelaars hebben standaard de bevoegdheid om cijfers toe te kennen.

De gebruikers die u helpen bij de beoordeling worden gedelegeerde beoordelaars genoemd en ze geven voorlopige cijfers. Gedelegeerde volgen dezelfde procedure als u, maar de door u gekozen opties bepalen welke pogingen voor opdrachten ze zien. Nadat alle gedelegeerde beoordelaars cijfers en feedback hebben gegeven, worden de beoordelingen gecontroleerd door een of meer cursusleiders om tot een definitief cijfer te komen. Dit proces wordt ook wel harmoniseren of afstemmen genoemd.

U kunt gedelegeerd beoordelen combineren met anonieme beoordeling. Als u dan inzendingen bekijkt die u moet beoordelen, worden de namen van studenten verborgen. Zie Anoniem beoordelen voor informatie over het inschakelen van deze functie.

Als u voorbeelden wilt zien van enkel scenario's voor gedelegeerd beoordelen, leest u Aanbevolen procedure: Voorbeelden van gedelegeerde beoordeling.

1. Gedelegeerde beoordeling inschakelen

Kies op de pagina Opdracht maken de beoordelaars die u gaan helpen met het beoordelen van opdrachten.

Schakel bij Beoordelingsopties het selectievakje Gedelegeerd cijfer toekennen inschakelen in om een lijst met mogelijke beoordelaars weer te geven. Gebruik de vervolgkeuzelijst Weergeven om de lijst te filteren.

 1. Gebruik de vervolgkeuzelijst naast de naam van een beoordelaar om te bepalen welke inzendingen die persoon moet beoordelen:
  • Alle inzendingen
  • Willekeurige set: een willekeurige set beoordelen van het geselecteerde aantal studenten. Als meerdere beoordelaars de opdracht hebben gekregen om een willekeurige set te beoordelen, worden studenten gelijk verdeeld voordat een student wordt opgenomen in meerdere willekeurige sets.
  • Groepen: alle studenten beoordelen die deel uitmaken van de geselecteerde cursusgroepen.
  • Geen
 2. Alle cursusleiders in een cursus kunnen zien wat andere beoordelaars voor cijfer hebben gegeven. Als u wilt dat andere rollen ook scores, feedback en opmerkingen van anderen kunnen zien, schakelt u het selectievakje in de kolom Weergave-instellingen in.
 3. In de kolom Cijfers afstemmen kunt u zien wie het uiteindelijke cijfer en feedback kan bepalen voor studenten. Alle cursusleiders kunnen cijfers afstemmen of harmoniseren. Zie Cijfers afstemmen voor meer informatie.

U kunt ervoor zorgen dat alle gedelegeerde beoordelaars nauwkeurig en uniform beoordelen door een rubriek te maken en deze toe te wijzen. Een rubriek is een beoordelingstool voor het definiëren van de beoordelingscriteria voor een opdracht. Zie Rubrieken voor meer informatie.

2. Meldingen

Voorbeeld

Als u twee gedelegeerde beoordelaars selecteert en aan elke beoordelaar een willekeurige set inzendingen toewijst, krijgen de beoordelaars een melding en zien ze alleen de inzendingen die deel uitmaken van de willekeurig toegewezen set.

U wordt op de volgende manieren gewaarschuwd als er opdrachten zijn waarvan de beoordeling aan u is gedelegeerd:

 • Op de pagina Cijfer nodig
  • U ziet alleen de specifieke opdrachten die aan u zijn gedelegeerd, niet de opdrachten die aan anderen zijn gedelegeerd.
 • In het Grade Center
  • Het pictogram Cijfer nodig wordt weergegeven in de cellen voor de beoordelaar die is toegewezen aan de inzendingen voor opdrachten met gedelegeerde beoordeling.
 • Via meldingsmodules
 • Op de pagina Updates in Mijn Blackboard
 • Via afzonderlijke meldingen per e-mail, indien ingeschakeld
 • Via meldingen per SMS, gesproken berichten en e-mails met een dagelijkse digest, indien ingeschakeld

3. Inzendingen weergeven

Inzendingen voor opdrachten die u als gedelegeerde moet beoordelen, kunt u openen vanuit het Grade Center of via de pagina Cijfer nodig. Als anoniem beoordelen ook is ingeschakeld, lees dan het onderwerp Anonieme inzendingen weergeven om te zien hoe inzendingen worden weergegeven op de twee locaties.

De pagina Opdracht beoordelen

In beide gevallen komt u terecht op de pagina Opdracht beoordelen, waar u inzendingen op de gebruikelijke manier bekijkt en inline beoordeelt. Elke beoordelaar kan op de actiebalk zien hoeveel beoordeelbare items er in de wachtrij staan. Zie Opdrachten beoordelen voor meer informatie over het beoordelen van opdrachten.

Elke cursusleider kan zien wat andere beoordelaars voor scores, feedback en opmerkingen hebben ingevoerd. Deze informatie is alleen toegankelijk als het betreffende selectievakje is ingeschakeld.

Nadat u een cijfer hebt ingevoerd, wordt het pictogram Afstemming nodig weergegeven in de bijbehorende cel in het Grade Center. Er wordt pas een score weergegeven nadat iemand met de rol van cursusleider het cijfer heeft afgestemd.

4. Meldingen voor cijfers die afstemming behoeven

Zodra gedelegeerde beoordelaars cijfers gaan invoeren, krijgen cursusleiders een melding dat er cijfers moeten worden afgestemd. Deze meldingen worden hier weergegeven:

 • Op de pagina Cijfer nodig
  • Afstemming nodig verschijnt op de actiebalk.
 • Op de pagina Updates in Mijn Blackboard
 • In het Grade Center
  • Het pictogram Afstemming nodig wordt weergegeven in de cellen.
 • Via meldingsmodules
 • Via afzonderlijke meldingen per e-mail, indien ingeschakeld
 • Via meldingen per SMS, gesproken berichten en e-mails met een dagelijkse digest, indien ingeschakeld

5. Cijfers afstemmen

Een gebruiker met de rol cursusleider controleert alle cijfers en feedback van de beoordelaars en bepaalt de definitieve cijfers. Alle cursusleiders kunnen cijfers afstemmen, ongeacht het aantal pogingen dat is toegewezen aan een cursusleider en ook als er helemaal geen pogingen zijn toegewezen.

De pagina Cijfers afstemmen kunt u op verschillende manieren openen, waaronder via de pagina Cijfer nodig en de volledige versie van het Grade Center.

De pagina Cijfers afstemmen weergeven

Een gebruiker met de rol van cursusleider kiest Cijfers afstemmen in het contextmenu van een cijferkolom. Andere rollen met bevoegdheden om te beoordelen, zien het pictogram Afstemming nodig in het Grade Center maar hebben geen toegang tot de pagina Cijfers afstemmen.

De pagina Cijfers afstemmen

Cursusleiders kunnen op de pagina Cijfers afstemmen alle cijfers zien die beoordelaars hebben gegeven en ook wie er nog opdrachten moet beoordelen. Als een cursus erg veel deelnemers heeft, kunt u de lijst filteren op status en beoordelaar. Als bij een score een pictogram voor een opmerking staat, heeft de beoordelaar feedback toegevoegd. Gebruik deze pagina om de cijfers te accepteren die anderen hebben gegeven of om de cijfers van andere beoordelaars te controleren en het definitieve cijfer te bepalen.

 1. Voortgang van beoordelaar weergeven: Klik hierop om de voortgang van alle beoordelaars te bekijken, wat de beoordelaar als gemiddeld cijfer heeft toegekend voor de opdracht en het aantal pogingen.
 2. Detailweergave weergeven: Klik op dit pictogram om bestaande cijfers weer te geven, feedback en een rubriek die eventueel aan de opdracht is gekoppeld. Vanuit deze weergave kunt u de feedback van alle beoordelaars verbergen, nieuwe feedback toevoegen en het uiteindelijke cijfer bepalen. 
 3. Beoordelaar toevoegen: Klik op het pictogram om een klein venster te openen waarmee u een of meer beoordelaars kunt toevoegen voor deze student.
 4. Eindcijfer bepalen: Gebruik de vervolgkeuzelijsten om aan elke student een eindcijfer toe te kennen. U kunt ook de vervolgkeuzelijst Eindcijfer in de kolomkop gebruiken om cijfers bulkgewijs af te stemmen op basis van de hoogste, laagste of gemiddelde waarde van de scores van beoordelaars.

Afgestemde cijfers

Nadat u de cijfers hebt afgestemd, worden de pictogrammen Afstemming nodig vervangen door de toegewezen scores. De scores en feedback van de beoordelaars kunt u per student bekijken op de pagina Cijferdetails van het tabblad Cijferoverzicht. Studenten zien hun afgestemde scores en feedback in Mijn cijfers. Ze kunnen ook op de naam van de opdracht klikken om de feedback van alle beoordelaars te lezen op de pagina Controleer het overzicht van verzendingen.

Als een cursusleider cijfers gaat afstemmen, kan hij of zij ervoor kiezen niet de feedback van de gedelegeerde beoordelaars weer te geven maar zelf feedback in te voeren.

Gedelegeerde beoordeling en uitwisseling van inhoud

Gedelegeerde beoordelaars en instellingen worden overgebracht naar de nieuwe cursus wanneer u de volgende functies voor het uitwisselen van inhoud gebruikt:

 • Cursus kopiëren met gebruikers (exacte kopie)
 • Cursusmateriaal kopiëren naar een nieuwe cursus met het selectievakje Inschrijvingen opnemen in de kopie ingeschakeld
 • Archiveren/terugzetten, aangezien gebruikers en hun instellingen deel uitmaken van een gearchiveerde cursus

Zonder inschrijvingen

Wanneer u een cursus zonder inschrijvingen kopieert naar een nieuwe cursus, blijft de instelling voor het delegeren van bestaande opdrachten met gedelegeerde beoordeling ingeschakeld. De cursusleider die de cursus kopieert, moet alle inzendingen beoordelen en cijfers harmoniseren.

Wanneer u een cursus zonder inschrijvingen kopieert of importeert in een bestaande cursus, blijft de instelling voor het delegeren van bestaande opdrachten met gedelegeerde beoordeling ingeschakeld. Alle huidige gebruikers die toestemming hebben om af te stemmen, worden eveneens ingesteld voor het beoordelen van alle inzendingen.