Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Aanbevolen procedure: Voorbeelden van gedelegeerde beoordeling

U kunt beoordeling delegeren door specifieke gebruikers van uw cursus te vragen om opdrachten van bepaalde groepen studenten te beoordelen. Zie Gedelegeerde beoordeling voor informatie over de instellingen en het proces.

Wat zijn de voordelen van gedelegeerde beoordeling?

De functie Gedelegeerde beoordeling stelt u in staat om instellingen te combineren om zo uw doelen voor het beoordelen van opdrachten te realiseren en te voldoen aan vereisten van de instelling.

Verdeel en heers

Als cursussen erg veel deelnemers hebben, kunt u de beoordeling verdelen over onderwijsassistenten en andere beoordelaars, zoals in deze voorbeelden:

  • In een cursus met 400 studenten kunt u beoordelaars toewijzen aan een willekeurige subset met inzendingen voor opdrachten. Hierdoor worden de beoordelingstaken automatisch verdeeld over het beschikbare aantal beoordelaars.
  • In een samengevoegde cursus met 100 studenten in elke sectie kunt u voor elke sectie een beoordelaar toewijzen. U kunt ook een willekeurige subset met inzendingen toewijzen.
Eerlijke beoordeling

Als u bij het beoordelen van opdrachten cijfers en feedback van meerdere beoordelaars gebruikt, draagt dit nog verder bij aan een eerlijke, uniforme en objectieve beoordeling. U kunt aan dezelfde set met inzendingen verschillende beoordelaars toewijzen om voor dezelfde bijdrage meer dan één beoordeling te hebben. Deze zogenaamde 'blinde' beoordelaars kunnen de beoordelingen van anderen niet zien. U kunt dan aan de hand van de beoordelingen van al deze 'blinde' beoordelaars tot een eindcijfer komen voor de opdracht.

Wanneer een eerlijke en objectieve beoordeling om wat voor reden van ook een issue is, kunt u blinde beoordelaars inzetten om vooroordelen van beoordelaars zo veel mogelijk weg te nemen. Als u meerdere beoordelaars gebruikt, is dit bijvoorbeeld een pluspunt wanneer u studenten gaat aanbevelen voor functies of vervolgopleidingen. Dit kan met name belangrijk zijn wanneer ook kinderen van alumni of donateurs worden voorgedragen.

Laat beoordelaars samenwerken

U kunt instellen dat beoordelaars elkaars cijfers en feedback kunnen zien. Dit is handig wanneer beoordelaars uw studenten goed kennen en hun groei en eerdere prestaties een factor moeten zijn bij de beoordeling. Gezamelijke beoordeling is ook geschikt voor kleine cursussen waarin studenten worden gestimuleerd de opdracht op alle niveaus te bespreken. Het doel is samenwerking op alle niveaus, dus ook de beoordeling.

Rubrieken gebruiken in gedelegeerde beoordeling

Rubrieken kunnen zorgen voor een betere nauwkeurigheid en uniformiteit tussen gedelegeerde beoordelaars. Een rubriek is een beoordelingstool waarmee u beoordelingscriteria voor een opdracht kunt definiëren. Elk criterium krijgt een afzonderlijke score, waarbij de som van de scores voor alle criteria het totaalcijfer vormen.

Rubrieken zorgen ervoor dat de standaarden van beoordelaars gelijk blijven gedurende de beoordelingsperiode. Formuleer een duidelijke en gedetailleerde set met criteria die een beschrijving vormt van het gewogen belang van de doelstellingen van de opdracht. Zie Rubrieken voor meer informatie.

Aanvullende instellingen voor opdrachten

Als u een opdracht gaat maken, kunt u ook anoniem beoordelen inschakelen om te voorkomen dat beoordelaars zien wie ze gaan beoordelen. Gebruik de functie SafeAssign om plagiaat te voorkomen. Zie Anoniem beoordelen en SafeAssign gebruiken in opdrachten voor meer informatie.

Voorbeelden van gedelegeerde beoordeling

Bekijk de volgende voorbeelden om te bepalen of en hoe u gedelegeerde beoordeling gaat gebruiken in uw cursus.

Lees de beschrijvingen, klik op de titel om naar het voorbeeld te gaan en volg de stappen om die variant van gedelegeerde beoordeling te integreren in de cursus.

Parallelle beoordeling

Twee beoordelaars beoordelen dezelfde inzendingen. Ze kunnen elkaars cijfers zien en eindcijfers bespreken.

Blinde parallelle beoordeling

Twee beoordelaars beoordelen dezelfde inzendingen. Ze kunnen elkaars cijfers niet zien of bespreken.

Dubbele beoordeling met steekproef

Twee beoordelaars: beoordelaar 1 beoordeelt alle inzendingen. Beoordelaar 2 beoordeelt een willekeurige set, maar kan zien wat beoordelaar 1 voor cijfers en feedback heeft gegeven.

Dubbele blinde beoordeling met steekproef

Twee beoordelaars: beoordelaar 1 beoordeelt alle inzendingen. Beoordelaar 2 beoordeelt een willekeurige set met inzendingen. Ze kunnen niet van elkaar zien wat voor cijfer ze hebben gegeven.

Cursusleider + collegabeoordelaar

De cursusleider beoordeelt alle inzendingen en bekijkt vervolgens de feedback van een collega voor een steekproef van cijfers. Als de cursusleider de eindcijfers gaat bepalen, neemt hij of zij de opmerkingen door en besluit dan om de suggesties van de collega al dan niet te accepteren.

 


Klik op een afbeelding om deze uitvergroot weer te geven in een nieuw venster of op een nieuw tabblad. Sluit het venster of tabblad om terug te gaan naar het onderwerp.

Bij sommige rollen van beoordelaars kan afstemming of harmonisering van cijfers nodig zijn. Dit houdt in dat het eindcijfer moet worden bepaald door de cursusleider. Neem contact op met de beheerder als afstemmen niet mogelijk is voor de beoordelingsrollen die u toewijst. Zie Cijfers afstemmen voor informatie.

Parallelle beoordeling

De cursusleider wijst twee beoordelaars aan die dezelfde inzendingen gaan beoordelen. Beide beoordelaars beoordelen alle inzendingen. Ze kunnen elkaars cijfers zien en eindcijfers bespreken. De cursusleider hoeft alleen in actie te komen als de beoordelaars er niet uitkomen.

  • Als de cijfers vergelijkbaar zijn, kunnen de beoordelaars besluiten het gemiddelde van de beide cijfers als eindcijfer te geven of ze kunnen in overleg tot een eindcijfer komen.
  • Als de cijfers flink afwijken of de beoordelaars het niet eens kunnen worden, bekijkt de cursusleider de vastgestelde cijfers en bepaalt hij of zij het eindcijfer. In dit scenario hoeft de cursusleider alleen cijfers af te stemmen.

Opties selecteren voor beoordelaars

U kunt gedelegeerde beoordeling inschakelen tijdens het maken van een opdracht en dan ook opties selecteren voor beoordelaars.

Opties voor beoordelaars
Beoordelaar 1 Beoordelaar 2 Cursusleider
Beoordeelt alle inzendingen. Beoordeelt alle inzendingen. Beoordeelt geen inzendingen.
Kan de scores, feedback en opmerkingen van andere beoordelaars zien. Kan de scores, feedback en opmerkingen van andere beoordelaars zien. Kan de scores, feedback en opmerkingen van andere beoordelaars zien.
Kan cijfers afstemmen. Kan cijfers afstemmen. Kan cijfers afstemmen.

 


Blinde parallelle beoordeling

De cursusleider wijst twee beoordelaars aan die, los van elkaar, inzendingen gaan beoordelen. Ze beoordelen allebei alle inzendingen voor opdrachten, maar ze kunnen niet elkaars cijfers of feedback zien. De cursusleider bekijkt de twee sets met cijfers en bepaalt de eindcijfers.

  • Als de cijfers vergelijkbaar zijn, wijst de cursusleider het gemiddelde van de beide cijfers als eindcijfer toe.
  • Als de cijfers flink afwijken, bepaalt de cursusleider het eindcijfer of roept hij of zij de hulp in van een derde beoordelaar om het eindcijfer te kunnen bepalen. Op de pagina Cijfers afstemmen kunt u een derde beoordelaar toevoegen aan pogingen. In dit scenario hoeft de cursusleider alleen cijfers af te stemmen.

Opties selecteren voor beoordelaars

U kunt gedelegeerde beoordeling inschakelen tijdens het maken van een opdracht en dan ook opties selecteren voor beoordelaars.

Opties voor beoordelaars
Beoordelaar 1 Beoordelaar 2 Optioneel: Beoordelaar 3 Cursusleider
Beoordeelt alle inzendingen. Beoordeelt alle inzendingen. Beoordeelt alleen pogingen waarvoor de cijfers flink afwijken en waar de cursusleider om extra input heeft gevraagd. Beoordeelt geen inzendingen.
Kan de scores, feedback en opmerkingen van andere beoordelaars niet zien. Kan de scores, feedback en opmerkingen van andere beoordelaars niet zien. Kan de scores, feedback en opmerkingen van andere beoordelaars niet zien. Kan de scores, feedback en opmerkingen van andere beoordelaars zien.
Nvt Nvt Nvt Kan cijfers afstemmen.

 


Dubbele beoordeling met steekproef

De cursusleider wijst twee beoordelaars aan die dezelfde inzendingen gaan beoordelen. beoordelaar 1 beoordeelt alle inzendingen. Als beoordelaar 1 klaar is met de beoordeling, begint beoordelaar 2 met het beoordelen van een willekeurige set met inzendingen. De tweede beoordelaar kan de cijfers en feedback van beoordelaar 1 zien.

De cursusleider bekijkt de twee sets met cijfers en bepaalt de eindcijfers. In dit scenario hoeft de cursusleider alleen cijfers af te stemmen.

Opties selecteren voor beoordelaars

U kunt gedelegeerde beoordeling inschakelen tijdens het maken van een opdracht en dan ook opties selecteren voor beoordelaars.

Opties voor beoordelaars
Beoordelaar 1 Beoordelaar 2 Cursusleider
Beoordeelt alle inzendingen. Beoordeelt een willekeurige set. Beoordeelt geen inzendingen.
Kan de scores, feedback en opmerkingen van andere beoordelaars niet zien. Kan de scores, feedback en opmerkingen van andere beoordelaars zien. Kan de scores, feedback en opmerkingen van andere beoordelaars zien.
Nvt Nvt Kan cijfers afstemmen.

 


Dubbele blinde beoordeling met steekproef

De cursusleider wijst twee beoordelaars aan die, los van elkaar, inzendingen gaan beoordelen. beoordelaar 1 beoordeelt alle inzendingen. Beoordelaar 2 beoordeelt een willekeurige set met inzendingen. De beoordelaars kunnen niet van elkaar zien wat voor cijfer ze hebben gegeven.

De cursusleider bekijkt de twee sets met cijfers en bepaalt de eindcijfers. In dit scenario hoeft de cursusleider alleen cijfers af te stemmen.

Opties selecteren voor beoordelaars

U kunt gedelegeerde beoordeling inschakelen tijdens het maken van een opdracht en dan ook opties selecteren voor beoordelaars.

Opties voor beoordelaars
Beoordelaar 1 Beoordelaar 2 Cursusleider
Beoordeelt alle inzendingen. Beoordeelt een willekeurige set. Beoordeelt geen inzendingen.
Kan de scores, feedback en opmerkingen van andere beoordelaars niet zien. Kan de scores, feedback en opmerkingen van andere beoordelaars niet zien. Kan de scores, feedback en opmerkingen van andere beoordelaars zien.
Nvt Nvt Kan cijfers afstemmen.

 


Cursusleider + collegabeoordelaar

De cursusleider beoordeelt alle inzendingen voor opdrachten. Een collega geeft feedback voor een steekproef van cijfers. Als de cursusleider de eindcijfers gaat bepalen, neemt hij of zij de opmerkingen door en besluit dan om de suggesties van de collega al dan niet te accepteren.

Tijdens het afstemmen van cijfers kan de cursusleider de opmerkingen van de collega verbergen, zodat studenten de feedback van die persoon niet zien.

  • Klik op de pagina Cijfers afstemmen op het pictogram Detailweergave weergeven in de rij van een student en schakel het selectievakje Feedback en rubrieken (indien van toepassing) van beoordelaars weergeven voor student uit.
  • Vanaf deze pagina kan de cursusleider feedback toevoegen voor het afgestemde cijfer.

Opties selecteren voor beoordelaars

U kunt gedelegeerde beoordeling inschakelen tijdens het maken van een opdracht en dan ook opties selecteren voor beoordelaars.

Opties voor beoordelaars
Cursusleider Collega
Beoordeelt alle inzendingen. Geeft feedback voor een willekeurige set.
Kan de scores, feedback en opmerkingen van andere beoordelaars zien. Kan de scores, feedback en opmerkingen van andere beoordelaars zien.
Kan cijfers afstemmen. Nvt