Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Opdrachten downloaden

U kunt ingeleverde opdrachten downloaden om deze offline te bekijken in plaats van online. U kunt alle inzendingen of alleen bepaalde inzendingen downloaden als een zip-bestand. Pak het bestand uit om de inhoud te bekijken. Elke inzending wordt als een apart bestand opgeslagen.

Zowel Windows- als Mac-computers beschikken over ingebouwde functies voor het weergeven en uitpakken van gecomprimeerde ZIP-bestanden. Raadpleeg voor meer informatie de Help van het besturingssysteem van uw computer.

Opdrachten downloaden

  1. Zoek in Grade Center de kolom voor de opdracht die u wilt downloaden.
  2. Open het contextmenu van de kolom van de opdracht en klik op Opdrachtbestand downloaden.
  3. Selecteer op de pagina Opdracht downloaden de inzendingen die u wilt downloaden of schakel het bovenste selectievakje in om alle inzendingen te selecteren.
  4. Klik opVerzenden.
  5. Klik op de volgende pagina Opdracht downloaden op de koppeling Opdrachten nu downloaden. Er verschijnt een venster met instructies voor het bestand.
  6. Klik opBestand opslaan in het venster dat verschijnt en klik opOK.
  7. Blader naar de locatie waar u het bestand wilt downloaden en klik op Opslaan.
  8. Als u terug wilt gaan naar het Grade Center, klikt u op de pagina Opdracht downloaden op OK.

Als u de downloadfunctie gebruikt, worden in de bestandsnamen automatisch gebruikersnamen verwerkt voor eenvoudige identificatie. Dit geldt niet voor bestanden die één voor één worden gedownload via de pagina Opdracht beoordelen. Om verwarring te voorkomen, moet u studenten daarom vragen bestandsnamen te gebruiken waarin hun achternaam of gebruikersnaam voorkomt.

Als een student een bijlage heeft bijgevoegd, kan het gedownloade zip-bestand twee bestanden per student bevatten: het bijgevoegde bestand en een tekstbestand (TXT) van het Grade Center met informatie over de ingeleverde opdracht en opmerkingen die door de student zijn ingevoerd. Beide bestanden hebben een naam waaraan de gebruikersnaam van de student is toegevoegd.

Met de functie Opdrachtbestanden opruimen kunt u gebruikers selecteren en bestanden wissen die horen bij de inzendingen van deze gebruikers. Deze functie is beschikbaar in het contextmenu van de kolom van een opdracht in het Grade Center.

Gedownloade opdrachten beoordelen

Nadat u inzendingen offline hebt bekeken en beoordeeld, kunt u cijfers en opmerkingen invoeren in het Grade Center. Open het contextmenu van de cel van de opdracht en klik op Cijferdetails weergeven. Klik op de pagina Cijferdetails op Cijfer bewerken. U kunt de functie Bestand invoegen in de inhoudseditor gebruiken om bestanden toe te voegen. Klik op Poging weergeven om het werk van de student te zien in de gedeeltenInzending en Opmerkingen terwijl u een cijfer, opmerkingen en bestanden toevoegt.

U kunt cijfers ook rechtstreeks invoeren in de cellen in het Grade Center. Als u een cijfer invoert voor de eerste poging voor een opdracht waarvoor twee pogingen zijn toegestaan, wordt dit een vervangend cijfer genoemd. Als u via de pagina Opdracht beoordelen een cijfer geeft aan de tweede poging, krijgt het vervangende cijfer nog steeds prioriteit boven het cijfer van de tweede poging dat u toewijst. Dit betekent dat u erg voorzichtig te werk moet gaan als u voor opdrachten met meerdere pogingen cijfers rechtstreeks in het Grade Center gaat invoeren. Zie Cijfers vervangen voor meer informatie.

Zie Items van Grade Center uploaden of downloaden voor offline werken voor meer informatie.