Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Aanbevolen procedure: Opdrachtrubrieken

U kunt alleen bepalen of studenten voldoende kennis hebben van het materiaal als u ze een aantal opdrachten geeft. Het is dan wel belangrijk dat ze weten waar u precies naar op zoek bent wanneer ze een opdracht met cijfertoekenning gaan inleveren. Studenten presteren beter als ze weten wat er van hen wordt verwacht. U kunt studenten op twee manieren helpen nu en in de toekomst te voldoen aan alle vereisten voor een opdracht: via rubrieken en feedback.

Feedback

Studenten moeten niet alleen voldoende opdrachten krijgen om hun vaardigheden aan te tonen, maar hebben ook recht op regelmatige en constructieve feedback over de kwaliteit van hun inzendingen. Op deze manier weten ze hoe ze hebben gepresteerd, en kunnen ze in toekomstige projecten werken aan geconstateerde tekortkomingen.

Uw feedback is een verdieping van het leerproces doordat u uw mening over hun inzendingen kunt geven, extra aandacht kunt vestigen op de hoofdconcepten en verdere analyse kunt stimuleren. Let op inzendingen die in positieve of negatieve zin opvallen. Gebruik deze als een kwaliteitsstandaard of juist om misvattingen weg te nemen, zodat alle studenten hiermee hun voordeel kunnen doen. Ga zorgvuldig te werk bij het geven van feedback in openbare discussies en weeg goed af welke feedback u beter per mail kunt versturen.

Rubrieken

Als u meer met projecten gaat werken, hebt u een eenvoudige methode nodig om dit soort activiteiten te evalueren. Het kan handig zijn om te werken met rubrieken bij het evalueren van werk van studenten.

Een rubriek is een hulpmiddel voor cijfertoekenning dat bestaat uit kwaliteitsniveaus en puntwaarden voor elk prestatiecriterium. Studenten beschikken zo over een gedetailleerde evaluatie met informatieve feedback, niet alleen een score. Als u rubrieken gebruikt, kunt u consistenter beoordelen en weten studenten wat u van ze verwacht. Wanneer studenten bekend zijn met de prestatienorm, kunnen ze zich richten op de taak. Studenten kunnen helpen bij het samenstellen van rubrieken en ze gebruiken wanneer ze medestudenten gaan beoordelen.

Bekijk nog eens goed welke opdrachten u gebruikt in uw cursussen. Is het misschien niet handig om rubrieken als hulpmiddel in te zetten bij het toekennen van een cijfer aan opdrachten? Zie Rubrieken voor meer informatie.