Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Toetsen en enquêtes maken

Nadat u een toets of enquête hebt gemaakt, kunt u zelf vragen opstellen of vragen gebruiken uit bestaande toetsen, enquêtes of pools. Vervolgens implementeert u de toets of enquête in een cursusgebied, zoals een inhoudsgebied of een map. Wanneer u een toets of een enquête toevoegt aan een inhoudsgebied, wordt deze "geïmplementeerd".

De vragen van een enquête worden niet beoordeeld en de reacties van studenten zijn anoniem.

Vraaginstellingen

Klik op het Toetsbord of het Enquêtebord op Vraaginstellingen op de actiebalk om instellingen te wijzigen voor verschillende aspecten van een toets of enquête. U kunt de volgende acties uitvoeren:

 • Instellen dat er feedback kan worden gegeven voor afzonderlijke antwoorden binnen een vraag. Als u deze functie niet inschakelt, wordt er standaard één feedbackvak weergegeven voor de volledige vraag.
 • Afbeeldingen, bestanden en webkoppelingen toevoegen aan vragen en antwoorden.
 • Metagegevens toevoegen aan vragen.
 • Standaardpuntwaarden bepalen voor vragen in toetsen.
 • Extra punten toekennen aan vragen, en negatieve scores en deelpunten inschakelen.
 • Weergaveopties instellen, zoals voor de nummering van antwoorden.

Zie Vraaginstellingen voor meer informatie.

Een toets of enquête samenstellen en nieuwe vragen toevoegen

U voegt op dezelfde manier vragen toe aan toetsen en enquêtes. U hoeft echter geen punten toe te wijzen aan enquêtevragen. Als studenten een toets nog niet hebben gemaakt, kunt u overal waar u wilt nieuwe vragen toevoegen aan de toets.

 1. Ga naar het configuratiescherm, vouw het onderdeel Cursustoolsuit en klik op Toetsen, enquêtes en pools.
 2. Selecteer Toetsen op de paginaToetsen, enquêtes en pools.
 3. Klik op de actiebalk van de pagina Toetsen op Toets bouwen.
 4. Typ een naam op de pagina Toetsinformatie. Voer desgewenst een beschrijving en instructies in.
 5. Klik opVerzenden.
 6. Wijs op de actiebalk van het Toetsbord de optie Vraag maken aan om de beschikbare opties weer te geven en selecteer een vraagtype.
 7. Voer op de pagina Maken/bewerken de benodigde gegevens in om een vraag op te stellen.
 8. Klik opVerzenden.

  -OF-

  Gebruik het Toetsbord om vragen exact in te voegen op de plaats waar u ze wilt weergeven. Klik op het plusteken voor of na een andere vraag en kies een vraagtype.

 9. Ga naar het Toetsbord als u de puntwaarde van een vraag wilt wijzigen.
  1. Klik op de huidige puntwaarde van een vraag.
  2. Wijzig het aantal punten in het vak Punten bijwerken.
  3. Klik opVerzenden.
 10. Ga verder met het toevoegen van vragen.
 11. Klik op OK. De toets wordt opgenomen in de lijst op de pagina Toetsen en kan worden toegevoegd aan een cursusgebied.

De volgorde van vragen wijzigen

Als u nieuwe vragen maakt met de vervolgkeuzelijst Vraag maken, worden deze standaard aan het einde van de toets of enquête toegevoegd. Gebruik het Toetsbord of het Enquêtebord om de volgorde van vragen te wijzigen door een vraag aan te wijzen tot een pijl met twee punten verschijnt. Sleep de vraag vervolgens naar de nieuwe locatie.

Een andere mogelijkheid is via de tool Volgordeaanpassing toegankelijk via toetsenbord ( File:/Learn/9.1_2014_04/Instructor/110_Tests_Surveys_Pools/010_Create_Tests_and_Surveys/icon_keyboard_accessible_reordering_tool.png ) op de actiebalk. Klik op een vraag en gebruik de pijlen onder het titelvak om de volgorde aan te passen.

Als u vragen in een andere volgorde zet, heeft dit alleen gevolgen voor nieuwe toetspogingen (ervan uitgaand dat de vragen in de toets niet in willekeurige volgorde worden weergegeven). De volgorde van verzonden pogingen blijft ongewijzigd (de volgorde waarin de student de vragen heeft beantwoord).

Vragen worden automatisch genummerd in de volgorde waarin ze worden toegevoegd. De vraagnummers worden bijgewerkt wanneer de volgorde van items wordt gewijzigd of de items in willekeurige volgorde worden weergegeven. Het is dus belangrijk dat u bij het verwijzen naar nummers van vragen zeer zorgvuldig te werk gaat.