Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Toets- en enquêteopties

U kunt deze pagina helemaal doornemen of rechtsboven op het pictogram Inhoudsopgave File:/Learn/9.1_2014_04/Instructor/110_Tests_Surveys_Pools/020_Test_and_Survey_Options/table_of_contents_icon.png klikken en een bepaald onderwerp kiezen.

Niet-beschikbare toetsen en enquêtes

De beschikbaarheid van toetsen en enquêtes kunt u beheren via de pagina Toetsopties of Enquêteopties.

Dit zijn de verschillen tussen niet-beschikbare en verwijderde toetsen en enquêtes:

 • Niet-beschikbare toetsen en enquêtes die zijn geïmplementeerd in een inhoudsgebied worden niet weergegeven aan studenten. Wanneer de bewerkingsmodus is ingeschakeld (AAN), kunnen cursusleiders en cursusbouwers niet-beschikbare toetsen zien.
  • U kunt de beschikbaarheid van toetsen en enquêtes beperken tot een bepaalde tijdsduur via de datum- en tijdvelden Weergeven vanaf en Weergeven tot. Als de koppeling naar een toets of enquête beschikbaar is en er geen begin- of einddatum is ingesteld, is het item direct en altijd beschikbaar.
 • Als u een toets of enquête verwijdert uit een inhoudsgebied in uw cursus, wordt het item verwijderd van die locatie. U kunt het item desgewenst ergens anders implementeren. Elke toets en enquête kan maar op één locatie tegelijk worden geïmplementeerd.
 • Als u een toets of enquête verwijdert van de toolpagina's voor toetsen en enquêtes, wordt het item permanent verwijderd uit de cursus. Deze actie kan niet ongedaan worden gemaakt. Toetsen en enquêtes zijn beschikbaar via de sectie Cursustools van het configuratiescherm.

Beschikbaarheidsopties voor toetsen en enquêtes

Wanneer u een toets of enquête implementeert in een inhoudsgebied, geeft u opties voor beschikbaarheid en feedback op. U kunt de opties wijzigen door het contextmenu van een toets of enquête weer te geven en te klikken op De toetsopties bewerken of De enquêteopties bewerken.

In de volgende tabel worden de opties beschreven die u kunt instellen om de beschikbaarheid van een toets of enquête te bepalen. Klik op de afbeeldingen om deze groter weer te geven in uw browser. Gebruik de knop Terug van uw browser om terug te gaan naar het onderwerp.

Beschikbaarheidsopties voor toetsen en enquêtes
Optie Beschrijving
De koppeling beschikbaar maken U kunt de koppeling beschikbaar maken en vervolgens de velden Weergeven vanaf en Weergeven tot gebruiken om een tijdsduur op te geven voor de weergave van de koppeling.
Een nieuwe mededeling aan deze toets/enquête toevoegen U kunt een mededeling maken voor een toets of enquête. De mededeling bevat de datum en de tekst "Een beoordeling is beschikbaar gemaakt in [cursusgebied met de koppeling naar de beoordeling]".

Als een mededeling eerder op deze manier is weergegeven, worden de datum en tijd van de meest recente mededeling vermeld.

Meerdere pogingen U kunt instellen dat studenten meerdere pogingen hebben voor een toets of enquête. Dit wordt dan boven aan de toets of enquête weergegeven. Selecteer Onbeperkt aantal pogingen toestaan als studenten de toets of enquête zo vaak mogen doen als ze maar willen. Selecteer Aantal pogingen en geef het aantal pogingen op.

Als meerdere pogingen zijn toegestaan voor een toets, kunt u via de vervolgkeuzelijst Score toekennen aan pogingen met aangeven welke poging moet worden gebruikt in het Grade Center.

Voltooiing afdwingen Als u Voltooiing afdwingen selecteert, moeten studenten de toets of enquête tijdens de eerste poging afronden. Studenten kunnen de toets of enquête maar ÉÉN KEER maken. De knop Opslaan is beschikbaar zodat studenten de vragen kunnen opslaan tijdens het maken, maar ze mogen de toets of enquête dus niet afsluiten en later afmaken. In de instructies wordt dan de melding Voltooiing afdwingen weergegeven en er wordt ook uitgelegd wat dit inhoudt. Als u Voltooiing afdwingen niet inschakelt, kunnen studenten hun werk opslaan en op een later tijdstip de toets of enquête voltooien.

Als studenten per ongeluk hun browser sluiten, de toets of enquête verlaten, de stroom uitvalt of de internetverbinding wegvalt, kunnen ze niet verdergaan. In dat geval moeten ze contact met u opnemen, zodat ze een nieuwe poging kunnen starten.

Gebruik de optie Voltooiing afdwingen daarom alleen als studenten op de campus een toets onder surveillance doen en via een Ethernet-kabel verbinding hebben met het netwerk in plaats van Wi-Fi. Als er problemen optreden, is er een cursusleider beschikbaar die de toets kan resetten.

U kunt eventueel de opties voor Tijdslimiet instellen gebruiken om minder e-mails te ontvangen van verontruste studenten die per ongeluk een toets of enquête hebben verlaten waarvoor Voltooiing afdwingen is ingeschakeld.

Tijdslimiet instellen U kunt een tijdslimiet instellen voor het voltooien van een toets of enquête. Typ de tijdsduur in de vakken voor uren en minuten. Tijdens het maken van een toets met een tijdslimiet wordt de verstreken tijd weergegeven aan studenten. Ook zien de studenten één minuut voor het verstrijken van de tijdslimiet een waarschuwing.

Wanneer een poging is afgerond, kunt u bij Toetsinformatie zien hoeveel tijd de student aan de toets heeft besteed.

Als een student de toets opslaat en afsluit, loopt de tijd door. Als een student bijvoorbeeld op dinsdag aan de toets begint, deze aan het einde van de dag opslaat en afsluit en de toets dan op donderdag inlevert, heeft de student er 48 uur over gedaan om de toets af te ronden.

Als u de tijdslimiet instelt, kunt u Automatisch verzendeninschakelen om een toets of enquête automatisch op te slaan en te verzenden wanneer de tijd is verstreken. Als u deze optie niet inschakelt, kunnen studenten verder werken nadat de tijd is verstreken. Toetsen en enquêtes worden gemarkeerd als verzonden nadat de tijdslimiet is verstreken. U hebt de mogelijkheid om het cijfer op basis van bestede tijd aan te passen.

Het is soms beter om de opties van Tijdslimiet instellen te gebruiken en niet de optie Voltooiing afdwingen. Als een student bijvoorbeeld 10 minuten geen internetverbinding heeft tijdens een toets met een tijdslimiet, kan hij of zij de toets opnieuw laden en verdergaan. Als u de optie Voltooiing afdwingen inschakelt, is de toets in dat geval niet meer toegankelijk en moet de student contact met u opnemen om de toets te resetten.

Weergeven vanaf Selecteer hier eventueel de datum en de tijd waarop de toets of enquête beschikbaar wordt gemaakt voor studenten. U kunt de beschikbaarheid ervan beheren via de optie De koppeling beschikbaar maken zonder dat u hierbij specifieke datums opgeeft.
Weergeven tot Selecteer hier eventueel de datum en de tijd waarop de toets niet langer beschikbaar moet zijn voor studenten.
Wachtwoord U kunt een wachtwoord instellen dat studenten moeten invoeren om toegang te krijgen tot de toets of enquête. Kies een wachtwoord van maximaal 15 tekens. Wachtwoorden zijn hoofdlettergevoelig.
Locatie beperken U kunt instellen dat studenten de toets of enquête vanaf een bepaalde locatie moeten maken. Studenten op een andere locatie kunnen de toets of enquête niet maken.

De toegestane locatie wordt gebaseerd op een bereik van IP-adressen dat door de instelling is gedefinieerd. Als uw instelling geen IP-bereik heeft gedefinieerd, wordt deze optie niet weergegeven.

ZieToetsen beperken op locatie voor meer informatie.

Uitzonderingen toetsbeschikbaarheid U kunt voor individuele studenten of groepen studenten een uitzondering maken op bestaande beschikbaarheidsinstellingen. Gebruik uitzonderingen om rekening te houden met de mogelijkheden van een student met beperkingen of om technologie- en taalverschillen op te heffen.

 

Als voor een toets bijvoorbeeld één poging is toegestaan, kunt u meer pogingen geven aan een student die blind is en die voor het eerst werkt met een schermlezer.

Als er instellingen zijn opgegeven voor een toets of enquête, kunt u de volgende uitzonderingen maken:

 • Aantal pogingen
 • Tijdslimiet
 • Beschikbaarheid
 • Voltooiing afdwingen
 • Locatie beperken
Einddatum Als u cijfertoekenningsperioden gebruikt in het Grade Center, kunt u door het instellen van een einddatum die toets of enquête eenvoudig opnemen in een cijfertoekenningsperiode en in de agenda in het menu Mijn Blackboard.

Einddatum en te laat ingeleverd

U voorkomt inzendingen na de einddatum door het selectievakje Laat studenten de Toets/Enquête niet starten na verstrijken van de einddatum in te schakelen. Studenten ontvangen een bericht na de einddatum dat ze de toets of enquête niet meer kunnen maken omdat de einddatum is verstreken.

Als inzendingen na de einddatum zijn toegestaan, worden deze duidelijk gemarkeerd op de pagina's:

 • cijfer nodig
 • Alle pogingen bekijken
 • Inzending van toets bekijken
 • Cijferdetails

Feedbackopties

In de sectie Toetsresultaten en feedback voor studenten weergeven kunt u instellen welke resultaten en feedback beschikbaar zijn voor studenten nadat ze een toets of enquête hebben ingeleverd. U kunt via de vervolgkeuzelijsten één of twee regels instellen. Bepaalde regels kunnen niet worden gecombineerd. Nadat u een regel hebt geselecteerd in de eerste vervolgkeuzelijst, worden bepaalde regels soms niet meer weergegeven in de tweede vervolgkeuzelijst.

Als er conflicten optreden in regels, worden de minst strikte instellingen voor die gebruiker of groep verleend. Studenten krijgen dan bijvoorbeeld het meeste aantal pogingen en de langste tijdslimiet.

Als u geen wijzigingen aanbrengt in dit gedeelte, zien studenten hun eindcijfer voor de toets en de score per vraag nadat ze de toets hebben ingeleverd. Selecteer meer opties om te bepalen wat ze nog meer zien, zoals de juiste antwoorden of uw feedback.

Studenten kunnen altijd hun eindscores voor een toets zien. Dit kunt u niet wijzigen vanaf deze pagina. Als u niet wilt dat ze hun score al kunnen zien, opent u in het Grade Center het contextmenu van de betreffende kolom en verbergt u deze kolom voor studenten. Als u een toetskolom verbergt voor studenten, zien ze ook niks over de toets in Mijn cijfers. Wanneer ze de toets openen in het inhoudsgebied, zien ze een bericht met de datum en tijd waarop ze de toets hebben ingeleverd. Er worden geen scores weergegeven.

In de volgende tabel worden de opties voor feedback beschreven die u kunt instellen voor een toets of enquête.

Feedbackopties voor een toets of enquête
Optie Beschrijving
Wanneer U moet een keuze maken. Geef aan wanneer toetsresultaten en feedback worden weergegeven aan studenten:
 • Na inzending: Dit is de standaardinstelling.
 • Eenmalige weergave: Nadat studenten een toets of enquête hebben ingeleverd, kunnen ze de resultaten en feedback ÉÉN KEER bekijken. De behaalde scores kunnen ze echter altijd bekijken, tenzij u de Grade Center-kolom verbergt voor studenten. Direct nadat een student de toets of enquête heeft verlaten, gelden er beperkingen voor eventuele andere resultaten en feedback. U kunt de instelling wijzigen of een regel toevoegen voor een tweede weergave. Die tweede regel wordt dan niet gecombineerd met de regel voor eenmalige weergave, maar wordt afzonderlijk toegepast. Zie Eenmalige weergave van resultaten en feedback voor meer informatie.
 • Op specifieke datum: Resultaten en feedback zijn beschikbaar na de ingestelde datum en tijd.
 • Na einddatum
 • Na beschikbaarheid en einddatum
 • Nadat pogingen zijn beoordeeld: Als alle studenten de toets of enquête hebben ingeleverd en alle pogingen zijn beoordeeld, komen de resultaten en feedback beschikbaar voor studenten. Als een of meer studenten geen poging inleveren, moet u deze het cijfer 0 geven zodat alle studenten de gekozen resultaten en feedback kunnen zien.
Score per vraag De score weergeven die is behaald voor elke vraag van de toets. Dit is een standaardoptie die alleen beschikbaar is voor toetsen. Schakel het selectievakje uit als u geen scores voor afzonderlijke vragen wilt weergeven.
Antwoorden U kunt instellen dat studenten informatie kunnen zien over hun antwoorden:
 • Alle antwoorden: Alle antwoordopties weergeven.
 • Juist: Alleen de juiste antwoordenweergeven (alleen voor toetsen).
 • Verzonden: Alle antwoorden weergegeven die een student heeft verzonden.

Voorbeeld 1: Meer feedback weergeven

Wanneer studenten een beoordeelde toets weergeven, zien ze hun eindscore, de score per vraag en alle antwoordopties. Ze zien ook of ingezonden antwoorden juist of onjuist zijn en ook eventuele feedback.

Voorbeeld 2: Minder feedback weergeven om misbruik tegen te gaan

Als een toets op verschillende momenten wordt afgenomen, kunt u in eerste instantie beperkte feedback geven en pas volledige feedback als alle studenten de toets hebben gemaakt.

Selecteer voor de eerste regel Na inzending in de eerste vervolgkeuzelijst en schakel het selectievakje Score per vraag uit. Selecteer geen andere opties. Nadat studenten een toets hebben ingeleverd, kunnen ze alleen hun eindscore zien.

Selecteer voor de tweede regel Na einddatum en selecteer opties om meer resultaten en feedback weer te geven. U kunt een mededeling opstellen om studenten te informeren dat er extra feedback beschikbaar is.

Feedback Hiermee wordt voor elke vraag feedback van de cursusleider weergegeven. Deze optie is alleen beschikbaar voor toetsen.
Onjuiste vragen weergeven Hiermee worden de vragen weergegeven die een student fout of niet helemaal juist heeft beantwoord. Deze optie is alleen beschikbaar voor toetsen. Deze optie is handig wanneer er meerdere pogingen zijn toegestaan, zodat studenten zich kunnen focussen op die lesstof.

Eenmalige weergave van resultaten en feedback

In het gedeelte Resultaten en feedback van Toets weergeven aan studenten kunt u de optie Eenmalige weergave selecteren. Nadat studenten een toets hebben ingeleverd, kunnen ze de resultaten en feedback dan ÉÉN KEER bekijken. Studenten kunnen altijd hun eindscores voor een toets zien. Direct nadat een student de toets heeft verlaten, gelden er beperkingen voor eventuele andere opties die u hebt gekozen. U kunt een tweede regel toepassen om studenten in staat te stellen nieuw geselecteerde opties later te bekijken. Deze tweede regel wordt niet gecombineerd met de regel voor eenmalige weergave, maar wordt afzonderlijk toegepast.

De mogelijkheid om verschillende opties te selecteren voor elke regel betekent dat u bepaalde resultaten en feedback direct kunt weergeven en andere op een later tijdstip.

 

Regel 1: Selecteer Eenmalige weergave en Onjuiste vragen weergeven. Selecteer geen andere opties, zodat andere studenten de toets nog wel kunnen maken, maar niemand de juiste antwoorden kan verspreiden.

Regel 2: Selecteer de volgende opties:

 • Na einddatum
 • Score per vraag
 • Alle antwoorden
 • Juist
 • Verzonden
 • Feedback

Als de einddatum is verstreken, zien studenten hun scores en alle antwoordmogelijkheden. Ze zien ook of ingezonden antwoorden juist of onjuist zijn en ook eventuele feedback van de cursusleider.

Opties voor zelfbeoordeling

Een geïmplementeerde toets wordt standaard opgenomen in de berekeningen van het Grade Center. Er kunnen echter omstandigheden zijn waarin u studenten in staat wilt stellen toetsen te bekijken of uit te voeren zonder dat dit van invloed is op berekeningen in het Grade Center.

U kunt een toets omzetten in een zelfbeoordeling door de scores van de studenten te verbergen in Grade Center. Op deze manier kunnen studenten een toets maken zonder de druk om te presteren, zodat ze wel extra kennis opdoen maar de score niet van invloed is op het eindcijfer. Selecteer de gewenste opties bij Toetsresultaten en feedback voor studenten weergeven, zodat studenten kunnen zien hoe ze hebben gepresteerd. Als u alle opties selecteert, zien studenten de antwoorden die ze hebben geselecteerd en welke juist zijn.

Opties voor zelfbeoordeling
Optie Beschrijving
Deze toets opnemen in scoreberekeningen voor Grade Center U kunt deze toets opnemen in scoreberekeningen in het Grade Center. Als de toets niet wordt opgenomen, heeft de score geen invloed op de scoreberekeningen voor het Grade Center.
Verberg de resultaten van deze toets voor de cursusleider en het Grade Center Selecteer deze optie om de score van deze toets te verbergen en uit te sluiten van berekeningen in het Grade Center. In het Grade Center wordt Voltooid/Niet voltooid weergegeven en op de pagina met cijferdetails wordt n.v.t. of nul weergegeven. U kunt de antwoorden van studenten niet zien. Studenten kunnen wel hun eigen scores bekijken.

Als u deze optie selecteert, kunt u Deze kolom opnemen in berekeningen voor Grade Center en Statistieken (gemiddelde en mediaan) voor deze kolom weergeven in Mijn cijfers niet kiezen tijdens het wijzigen van kolomgegevens in het Grade Center.

Presentatie van toets of enquête

In de onderstaande tabel worden de opties beschreven voor het aanbieden van vragen in toetsen en enquêtes.

Vraagopties
Optie Beschrijving
Allemaal tegelijkertijd De volledige beoordeling wordt weergegeven op één scherm. De studenten kunnen in willekeurige volgorde door de vragen bladeren. Als u deze optie selecteert, kunt u Terugstappen niet toestaan niet kiezen.
Eén tegelijk Er wordt één vraag tegelijk weergegeven. Het scherm bevat navigatietools waarmee u kunt navigeren door de vragen. De knop Verzendenwordt alleen weergegeven op de laatste pagina van de beoordeling. U kunt ook Terugstappen niet toestaan en Vragen in willekeurige volgorde aanbieden selecteren.
Terugstappen niet toestaan Voorkomen dat studenten terugkeren naar vragen die ze al hebben beantwoord. Als terugstappen niet is toegestaan, worden de vragen één voor één aangeboden en zijn de knoppen <<, < en >> niet beschikbaar voor de gebruikers tijdens het maken van de toets of enquête.
Vragen in willekeurige volgorde aanbieden Gedurende het maken van een beoordeling worden de vragen weergegeven in een willekeurige volgorde. Als in de vraagstelling wordt verwezen naar de nummers van vragen zoals deze worden weergegeven op het toetsbord, moet u deze optie niet inschakelen omdat de nummering van de vragen dan niet meer klopt.