Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Toetsen beperken op locatie

U kunt toetsen aanbieden op een bepaalde fysieke locatie.

Naarmate steeds meer instellingen belangrijke toetsen aanbieden via Blackboard Learn, is er ook een toegenomen wens bij cursusleiders en beheerders om te voorkomen dat studenten frauderen. Belangrijke toetsen worden vaak aangeboden aan studenten in labomgevingen met surveillance om ervoor te zorgen dat studenten kunnen worden geïdentificeerd (bijvoorbeeld via een ID) en gecontroleerd terwijl ze een toets maken. Als de toets echter gedurende de toetsperiode vanaf elke locatie kan worden gemaakt, kunnen studenten afspreken om een toets namens hen vanaf een andere locatie te laten maken. Hierdoor wordt de beveiliging van de toetsomgeving natuurlijk omzeild.

IP-adressen vormen een identificatie van specifieke computers en zijn een goede methode om de hierboven beschreven locatievereisten af te dwingen. De eerste stap is dat de instelling een bereik met IP-adressen definieert dat overeenkomt met een of meer netwerksegmenten die exclusief worden gebruikt in de toetsomgevingen.

Als uw instelling geen bereik met IP-adressen heeft gemaakt voor locatiebeperking, kunt u een toets niet beperken tot een bepaalde locatie. De optie wordt dan niet weergegeven.

Een toets beperken tot een locatie

  1. Open de pagina Toetsopties van een toets.
  2. Selecteer een locatie in de vervolgkeuzelijst Locatie beperken.
  3. Klik opVerzenden.

Uitzonderingen voor toetsbeschikbaarheid

Soms kan het nodig zijn een student of een groep studenten de toets te laten maken vanaf een locatie die niet is opgenomen in het bereik met IP-adressen. In dat geval kunt u de pagina Uitzonderingen toetsbeschikbaarheid gebruiken om bepaalde studenten of groepen studenten uit te sluiten van de locatiebeperking.

De betreffende studenten kunnen de toets dan vanaf iedereen locatie maken, zelfs als dit niet is toegestaan voor andere studenten.

Als er sprake is van een zeer belangrijke toets, kunt u of de surveillant een beperking uitschakelen die is afgedwongen door het systeem. Op de pagina Toets beginnen kunt u de afzonderlijke gevallen zien waarin gebruikers de toegang tot een toets zijn geweigerd, samen met een optie om deze beperking uit te schakelen en de gebruiker toch toegang te bieden tot de toets.

Deze beperkingen worden door het systeem vastgelegd, zodat deze later altijd kunnen worden gecontroleerd.