Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Toetsen en enquêtes verwijderen

U kunt een toets verwijderen voordat u deze hebt geïmplementeerd of daarna. Als u dit wilt doen nadat de toets beschikbaar is gesteld, is het belangrijk om te weten of studenten al pogingen hebben ingeleverd voor de toets.

Een geïmplementeerde toets of enquête verwijderen uit een inhoudsgebied voordat pogingen zijn ingeleverd

Wanneer u een toets of enquête verwijdert uit een inhoudsgebied, wordt de beoordeling zelf niet verwijderd. Deze is nog steeds beschikbaar op de pagina Toetsen of Enquêtes en kan nog gewoon worden gewijzigd, gepubliceerd of verwijderd.

Als studenten nog geen pogingen hebben verstuurd voor de toets of enquête, kan deze zonder gegevensverlies worden verwijderd uit het inhoudsgebied.

Als u een toets of enquête opnieuw implementeert, wordt deze als nieuw beschouwd. Er is geen enkele koppeling tussen de eerste en tweede implementatie. In het Grade Center wordt elke implementatie verwerkt als afzonderlijke Grade Center-items.

Een geïmplementeerde toets of enquête verwijderen uit een inhoudsgebied nadat pogingen zijn ingeleverd

Als studenten een beoordeling al hebben gemaakt, moet u voorzichtig te werk gaan bij het verwijderen van de beoordelingen en rekening houden met de gevolgen.

U kunt een beoordeling ook niet beschikbaar maken in plaats van deze te verwijderen.

Het verwijderen van een beoordeling met bestaande pogingen heeft gevolgen. Er wordt daarom eerst een waarschuwing weergegeven met verschillende opties die u kunt kiezen:

  • Scores in Grade Center behouden voor deze toets, maar alle pogingen voor deze toets verwijderen. Met deze optie wordt de beoordeling verwijderd uit het inhoudsgebied. De cijfers in het Grade Center met betrekking tot deze beoordeling blijven behouden, maar de beoordeling zelf wordt verwijderd. In dit geval blijft het cijfer behouden, maar worden de beoordeling en alle pogingen verwijderd. U kunt geen antwoorden van de studenten op vragen bekijken. Dit kan grote gevolgen hebben. Als er bijvoorbeeld nog een cijfer moet worden gegeven aan een open vraag, is dit na verwijdering van de beoordeling niet meer mogelijk omdat daarmee de gegevens van de poging zijn verwijderd.
  • Dit inhoudsitem, het Grade Center-item voor deze toets, alle cijfers voor deze toets en alle pogingen voor deze toets verwijderen Met deze optie verwijdert u de beoordeling uit het cursusgebied en wist u alle records met betrekking tot de beoordeling uit Grade Center. Hiermee worden alle prestatiegegevens van studenten verwijderd met betrekking tot de beoordeling.

Volg de volgende stappen om een beoordeling te verwijderen uit een inhoudsgebied:

  1. Open het contextmenu van een beoordeling en klik op Verwijderen.
  2. Klik op OK.
  3. Klik op Scores in Grade Center behouden voor deze toets, maar alle pogingen voor deze toets verwijderen -OF- Dit inhoudsitem, het Grade Center-item voor deze toets, alle cijfers voor deze toets en alle pogingen voor deze toets verwijderen. (Zie hierboven voor een uitleg van deze opties.)

Een toets of enquête verwijderen uit de tool

Ga naar de pagina Toetsen of Enquêtes, open het contextmenu van het item en klik op Verwijderen.

Als de optie Verwijderen niet wordt weergegeven in het contextmenu, betekent dit dat de toets of enquête is gepubliceerd in een inhoudsgebied. Volg de instructies voor het verwijderen van een geïmplementeerde toets of enquête voordat u deze gaat verwijderen van de pagina Toetsen of Enquêtes.

Wanneer u een toets of enquête verwijdert, wordt deze verwijderd maar heeft dit verder geen gevolgen voor Grade Center.