Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Open vragen

Open vragen moeten studenten beantwoorden door een antwoord in een tekstvak te typen. U kunt rechtstreeks in het tekstvak typen of een vraag plakken uit een ander programma, zoals een eenvoudige teksteditor zoals Kladblok (Windows) of Teksteditor (Mac).

Open vragen moet u handmatig beoordelen.

In open vragen kunt u de wiskundige editor of de editor voor wetenschappelijke vergelijkingen gebruiken. Zie Werken met de wiskundige editor voor meer informatie.

Een open vraag maken

  1. Open een toets, enquête of pool. Zie Toetsen, enquêtes en pools voor meer informatie.
  2. Wijs op de actiebalk naar Vraag maken en klik op Essay.
  3. Typ op de pagina Open vraag maken/bewerken de vraag in het vak Vraagtekst.
  4. Voer eventueel een voorbeeldantwoord in.
  5. Koppel desgewenst een rubriek aan de opdracht door op Rubriek toevoegen te klikken. Zie Rubrieken voor meer informatie.
  6. Klik op Verzenden en nog een maken - OF - op Verzenden om de vraag toe te voegen aan de toets.

Alternatieven voor open vragen

Dit zijn andere vraagtypen waarbij studenten zelf antwoorden moeten invoeren: