Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Vragen met een bestandsantwoord

Bij dit type vraag moeten studenten een bestand uploaden vanaf hun computer of vanuit Content Collection als antwoord op de vraag. Dit type vragen moet u handmatig beoordelen. Dit vraagtype maakt het mogelijk dat studenten vooraf kunnen werken aan een toetsvraag en het bestand met het antwoord samen met de toets kunnen verzenden. Dit is vooral handig als het antwoord op een vraag nogal wat tekst vereist.

Als studenten op deze manier antwoorden inleveren, kunt de inzendingen later downloaden, nakijken en beoordeling zonder dat u een actieve internetverbinding nodig hebt. U moet nog wel verbinding maken met Grade Center om een cijfer in te voeren.

U kunt dit type vraag niet toevoegen aan enquêtes.

Een vraag met een bestandsantwoord maken

  1. Open een toets, enquête of pool. Zie  Toetsen, enquêtes en pools voor meer informatie.
  2. Wijs op de actiebalk naar Vraag maken en klik op Bestandsantwoord .
  3. Typ de vraag bij Vraagtekst en geef feedback voor juiste en onjuiste antwoorden.
  4. Koppel desgewenst een rubriek aan de opdracht door op Rubriek toevoegen te klikken. Zie  Rubrieken voor meer informatie.
  5. Klik op Verzenden en nog een maken - OF - op Verzenden om de vraag toe te voegen aan de toets.

Voorbeeld

Maak een diagram van een eenvoudige relationele database. Upload het diagram als JPG/JPEG-bestand.

Alternatieven voor vragen met een bestandsantwoord

U kunt ook open vragen gebruiken. Kies voor het vraagtype Vragen met een kort antwoord als u de lengte van de gegeven antwoorden wilt beperken.

Dit zijn andere vraagtypen waarbij studenten zelf antwoorden moeten invoeren: