Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Vragen met verhaspelde zin

Bij een vraag van het type Verhaspelde zin moeten studenten een zin afmaken door woorden te selecteren in een vervolgkeuzelijst. Voor alle lege posities wordt dezelfde vervolgkeuzelijst weergegeven en deze kan zowel goede als foute antwoorden bevatten. De lijst kan maximaal 100 verschillende woorden bevatten.

Vragen van dit type worden automatisch beoordeeld.

Typ de vraag zoals studenten deze te zien krijgen, maar gebruik voor de ontbrekende gegevens variabelen tussen rechte haken. Bijvoorbeeld: “Bij zeer onedele metalen zoals [a] en [b] verloopt die reactie snel (met vuurverschijnselen), bij minder onedele metalen zoals [c] verloopt de oxidatiereactie veel langzamer en gelijkmatiger.” Variabelen kunnen bestaan uit letters, cijfers (0-9), punten (. ), onderstrepingstekens (_) en afbreekstreepjes (-). De namen van variabelen moeten uniek zijn en kunnen niet opnieuw worden gebruikt.

Een vraag met een verhaspelde zin maken

  1. Open een toets, enquête of pool. Zie Toetsen, enquêtes en pools voor meer informatie.
  2. Wijs op de actiebalk naar Vraag maken en klik op Verhaspelde zin.
  3. Typ de vraag op de pagina Vraag met verhaspelde zin maken/bewerken en plaats de variabelen tussen rechte haken.
  4. Selecteer Deelpunten toestaan om voor elk goed antwoord een percentage van het totale aantal punten toe te kennen.
  5. Selecteer een waarde in de keuzelijst Aantal antwoorden. Klik op Verwijderen om extra antwoorden te verwijderen.
  6. Typ antwoorden in de vakken Antwoord. U kunt alleen juiste antwoorden opnemen in de lijst of juiste antwoorden en foute antwoorden. Op de volgende pagina selecteert u het juiste antwoord voor elke variabele.
  7. Klik op Volgende.
  8. Selecteer op de volgende pagina voor elke variabele het juiste antwoord in de vervolgkeuzelijst.
  9. Typ eventueel feedback voor juiste en onjuiste antwoorden en metagegevens voor vragen. Zie Vraagmetagegevens voor meer informatie.
  10. Klik op Verzenden en nog een maken - OF - op Verzenden om de vraag toe te voegen aan de toets.

Deelpunten

U kunt deelpunten opgeven voor vragen van het type Verhaspelde zin. Deelpunten houdt in dat een gedeeltelijk goed antwoord wordt beloond met een percentage van het mogelijke aantal punten voor de vraag. Zie Deelpunten toewijzen voor meer informatie.

U moet de opties voor deelpunten inschakelen op de pagina Vraaginstellingen om ze hier te kunnen gebruiken voor individuele vragen.