Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Combinatievragen

Met combinatievragen kunnen studenten items in een kolom koppelen aan items in een andere kolom. U kunt een verschillend aantal vragen en antwoorden opnemen in een combinatievraag. Een vraag kan bijvoorbeeld een lijst met dieren bevatten en een lijst met voedsel dat zij eten (herbivoor, carnivoor, omnivoor). De studenten moeten elk dier combineren met het bijbehorende voedsel.

Studenten kunnen deelpunten ontvangen voor een combinatievraag als zij een deel van de vraag juist beantwoorden. Als een vraag bijvoorbeeld acht punten waard is en een student de juiste antwoorden geeft voor de helft van de combinaties, krijgt deze vier punten.

Een combinatievraag maken

  1. Open een toets, enquête of pool. Zie Toetsen, enquêtes en pools voor meer informatie.
  2. Wijs op de actiebalk naar Vraag maken en klik op Combineren.
  3. Typ de vraagtekst.
  4. Selecteer de gewenste opties, zoals hoe antwoorden worden genummerd en of deelpunten zijn toegestaan.
  5. Selecteer een waarde in de keuzelijst Aantal vragen. Het standaard aantal vraagitems is 4 en het maximum aantal is 100. Als u minder dan 4 vraagitems wilt, klikt u op Verwijderen.
  6. Typ de vraag-antwoordsets in de vakken Vraag/antwoordpaar.
  7. Selecteer eventueel Onjuiste antwoordkeuzen toevoegen en geef een waarde op om de moeilijkheidsgraad te verhogen.
  8. Sleep bij Volgorde antwoorden antwoorden naar de gewenste posities.
  9. Typ eventueel feedback voor juiste en onjuiste antwoorden en metagegevens voor vragen. Zie Vraagmetagegevens voor meer informatie.
  10. Klik op Verzenden en nog een maken - OF - op Verzenden om de vraag toe te voegen aan de toets.

Deelpunten of minpunten opgeven

U kunt deelpunten of minpunten opgeven voor combinatievragen. Deelpunten kunnen worden toegewezen aan studenten die het materiaal nog niet helemaal onder de knie hebben. Minpunten zijn handig om gokken te ontmoedigen.

U moet de opties voor deelpunten en minpunten inschakelen op de pagina Vraaginstellingen  om ze hier te kunnen gebruiken voor individuele vragen. De optie voor het toestaan van negatieve scores wordt alleen weergegeven als deelpunten zijn toegestaan.

Zie Deelpunten toewijzen en Minpunten gebruiken voor meer informatie.