Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Opinieschaal- en Likert-vragen

Vragen van het type Opinieschaal/Likert zijn bedoeld om meningen of reacties te meten met behulp van een vergelijkingsschaal. Er worden standaard 5 antwoordmogelijkheden weergegeven, variërend van Volledig mee eens tot Volledig mee oneens, plus de optie Niet van toepassing. U kunt de tekst van de antwoordmogelijkheden wijzigen en het aantal antwoorden (tussen 2 en 100).

Vragen van dit type worden automatisch beoordeeld.

Opinieschaal- en Likert-vragen zijn ideaal voor enquêtes. Als u dit type vraag opneemt in een toets, moet u een juist antwoord selecteren. Als u alleen de mening van studenten wilt, wijzigt u de puntwaarde in nul. De vraag heeft dan geen invloed op de totaalscore voor de toets.

Een opinieschaal/Likert-vraag maken

  1. Open een toets, enquête of pool. Zie Toetsen, enquêtes en pools voor meer informatie.
  2. Wijs op de actiebalk naar Vraag maken en klik op Opinieschaal/Likert.
  3. Typ een vraag of stelling op de pagina Opinieschaal/Likert-vraag maken/bewerken.
  4. Selecteer een waarde in de vervolgkeuzelijsten Antwoordnummering en Antwoordrichting of gebruik de standaardwaarden.
  5. Selecteer een waarde in de keuzelijst Aantal antwoorden of gebruik de standaardwaarde 6. Klik op Verwijderen om een antwoordvak te verwijderen.
  6. Als u de standaardantwoorden wilt wijzigen, of antwoorden wilt toevoegen als u het aantal mogelijke antwoorden hebt verhoogd, typt u een antwoord in elk vak.
  7. Als u deze vraag opneemt in een toets, selecteert u het juiste antwoord.
  8. Typ eventueel feedback voor juiste en onjuiste antwoorden en metagegevens voor vragen. Zie Vraagmetagegevens voor meer informatie.
  9. Klik op Verzenden en nog een maken - OF - op Verzenden om de vraag toe te voegen aan de toets.

Deelpunten

U kunt deelpunten opgeven voor opinieschaal-/Likert-vragen. Deelpunten houdt in dat een gedeeltelijk goed antwoord wordt beloond met een percentage van het mogelijke aantal punten voor de vraag. Zie Deelpunten toewijzen voor meer informatie.

U moet de opties voor deelpunten inschakelen op de pagina Vraaginstellingen om ze hier te kunnen gebruiken voor individuele vragen.