Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Vragen uit vragenpakket

Bij het type vraag Vragenpakket krijgen studenten een antwoord te zien en moeten ze de bijbehorende vraag invoeren. Antwoorden van studenten moeten bestaan uit een vraag die begint met een vraagstellingswoord, zoals wie, wat of waar. Het juiste antwoord voor de stelling "Het is het enige land dat ook een continent is", is bijvoorbeeld de vraag "Wat is Australië?"

Voeg instructies toe aan de stelling om studenten duidelijk te maken dat hun antwoord moet bestaan uit een vraag. Geef ook aan dat ze het antwoord met een vraagteken moeten afsluiten. Een onjuist leesteken aan het einde van het antwoord betekent dat er geen punten worden toegekend.

Vragen van het type Vragenpakket worden automatisch beantwoord.

U moet de volgende gegevens opgeven als u een vraag van dit type gaat maken:

 • De stelling waarop studenten moeten reageren met een vraag.
 • Alle mogelijke vraagstellingswoorden waarmee de vraag mag beginnen, zoals wie, wat, waar en waarom.
 • Alle mogelijke juiste antwoorden, inclusief variaties in spelling, meervoudsvorm en afkortingen.

Er wordt een scores toegekend aan de vraag als het antwoord (de vraag dus) bestaat uit een van de opgegeven vraagstellingswoorden, gevolgd door een van de juiste antwoorden en een vraagteken.

Een vraag uit een vragenpakket maken

 1. Open een toets, enquête of pool. Zie Toetsen, enquêtes en pools voor meer informatie.
 2. Wijs op de actiebalk naar Vraag maken en klik op Vragenpakket.
 3. Typ op de pagina Vraag uit vragenpakket maken/bewerken een stelling waarop studenten moeten reageren met een vraag.
 4. Selecteer een waarde in de keuzelijst Aantal vraagstellingen. U kunt maximaal 103 vraagstellingswoorden of vraagstellingen toevoegen.
 5. Voeg eventueel vraagstellingen toe of pas de tekst van bestaande vraagstellingen aan. U kunt vraagstellingen verwijderen met de functie Verwijderen.
 6. Typ het antwoord. U kunt het aantal antwoorden verhogen als dat nodig is. Het maximum aantal antwoorden is 100.
 7. Typ eventueel feedback voor juiste en onjuiste antwoorden en metagegevens voor vragen. Zie Vraagmetagegevens voor meer informatie.
 8. Klik opVerzenden.

Deelpunten

U kunt deelpunten opgeven voor vragen uit het vragenpakket. Deelpunten houdt in dat een gedeeltelijk goed antwoord wordt beloond met een percentage van het mogelijke aantal punten voor de vraag. Zie Deelpunten toewijzen voor meer informatie.

U moet de opties voor deelpunten inschakelen op de pagina Vraaginstellingen om ze hier te kunnen gebruiken voor individuele vragen.