Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Vragen hergebruiken

U kunt vragen hergebruiken uit alle bestaande toetsen, enquêtes en pools in een cursus.

De pagina Vragen zoeken

Als u afzonderlijke vragen of een willekeurig blok wilt toevoegen aan een toets, kunt u de pagina Vragen zoeken gebruiken om vragen te filteren en te selecteren. Zie Willekeurige blokken voor meer informatie.

De pagina Vragen zoeken bestaat uit het actieve filtergebied met alle vragen die voldoen aan uw zoekcriteria. Dit is een dynamische lijst die automatisch wordt aangepast wanneer u criteria toevoegt of verwijdert. Het gebied Geselecteerde vragen bevat de vragen die u al hebt geselecteerd, zodat u niet steeds door lange lijsten met vragen hoeft te bladeren.

Wanneer u een vraag opnieuw gebruikt, worden vragen in toetsen die al ergens anders zijn gekoppeld niet opgenomen in zoekresultaten en kunnen deze niet worden geselecteerd.

U kunt vragen gemakkelijker vinden als u tijdens het opstellen van vragen metagegevens toevoegt. Zie  Vraagmetagegevens voor meer informatie.

Vragen kopiëren en koppelen

U kunt op de pagina Vragen zoeken aangeven dat u een vraag uit een bestaande toets wilt kopiëren naar een nieuwe toets (Vraag kopiëren), maar u kunt ook in de nieuwe toets een koppeling toevoegen naar de oorspronkelijke vraag (Koppeling naar originele vragen). Het verschil tussen koppelen en kopiëren is dat wijzigingen in een gekoppelde vraag worden doorgevoerd in alle toetsen met die vraag. Wanneer u een vraag kopieert, verschijnen de wijzigingen alleen in het nieuwe exemplaar.

Vragen kopiëren en koppelen
  Voordelen Nadelen

Een vraag kopiëren

Wanneer u een vraag kopieert, kunt u het nieuwe exemplaar wijzigen zonder dat dit gevolgen heeft voor andere toetsen. Wijzigingen in de ene versie van de vraag worden niet doorgevoerd in andere exemplaren.

Als u wijzigingen wilt doorvoeren in alle exemplaren van die vraag, moet u elk gekopieerd exemplaar van de vraag zoeken en afzonderlijk wijzigen.

Koppeling naar originele vraag Koppelen zorgt voor uniformiteit. Wijzigingen van een gekoppelde vraag in een toets worden doorgevoerd in alle toetsen waaraan de vraag is gekoppeld.

Gekoppelde vragen worden in een toets aangegeven met een speciaal pictogram. Wanneer u een gekoppelde toetsvraag wijzigt, bevat het statusbericht de andere toetsen waarin de gekoppelde vraag voorkomt.

Wanneer u gekoppelde vragen wijzigt die deel uitmaken van toetsen met voltooide of actieve pogingen, ziet u eerst een waarschuwing dat de wijziging van invloed zal zijn op die pogingen.

Wijzigingen van een gekoppelde vraag worden doorgevoerd in alle toetsen waarin die vraag voorkomt. U kunt niet aangeven in welke toetsen de wijziging moet worden doorgevoerd.

De optie voor het koppelen of kopiëren van een vraag is alleen beschikbaar op de pagina Vragen zoeken. Als u de koppeling van een vraag wilt verwijderen, verwijdert u de gekoppelde vraag uit de toets en voegt u deze weer toe als een kopie. U kunt alleen nieuwe vragen toevoegen aan toetsen die niet zijn geïmplementeerd.

Vragen zoeken

 1. Ga naar het toets-, enquête- of poolbord, wijs de optie Vraag hergebruiken aan en klik op Vragen zoeken.
 2. Kies Geselecteerde vragen kopiëren of Koppeling naar originele vragen in het venster Vraag zoeken.
 3. Vouw bij Bladercriteria de criteriasecties uit en selecteer de gewenste criteria. U kunt zoeken in pools, toetsen, vraagtypen, categorieën, onderwerpen, moeilijkheidsgraden en trefwoorden. U ziet alle vragen die voldoen aan de opgegeven criteria. U kunt ook in het vak Huidige resultaten zoeken een of meer woorden typen om vragen te zoeken waarin deze zoektekst voorkomt.
 4. Schakel de selectievakjes in van de vragen die u aan de beoordeling wilt toevoegen. Deze vragen worden toegevoegd aan het vak Geselecteerde vragen onder aan het scherm. U kunt het vak uitbreiden om de lijst met vragen te bekijken. U kunt vragen verwijderen door op de rode X naast de vraag te klikken. De vraag wordt dan alleen uit de lijst verwijderd. De vraag zelf blijft gewoon beschikbaar.
 5. Klik opVerzenden. De vragen worden toegevoegd aan de toets, enquête of pool.

Het gedeelte Bladercriteria

Terwijl u criteria selecteert in de sectie Bladercriteria, worden de bijbehorende vragen weergegeven in de actieve filterlijst. De geselecteerde criteria worden als referentie boven de lijst weergegeven. Als er geen vragen voldoen aan de criteria, is de lijst leeg. U kunt kiezen uit de volgende criteriacategorieën om te zoeken naar vragen:

 • Pools: dit zijn verzamelingen met vragen die door de cursusleider zijn samengesteld en die meestal aan elkaar zijn gerelateerd. Deze vragen kunt u als groep toevoegen aan een toets, een enquête of een andere, grotere pool.
 • Toetsen: het betreft hier zowel toetsen (met beoordeling) als enquêtes (zonder beoordeling).
 • Vraagtypen: hier kunt u een of meer vraagtypen selecteren als zoekcriteria, waaronder:
 • Categorieën: maak een keuze uit de ingestelde categorieën voor vragen.
 • Onderwerpen: maak een keuze uit de ingestelde onderwerpen voor vragen.
 • Moeilijkheidsgraden: maak een keuze uit de ingestelde moeilijkheidsgraden voor vragen.
 • Trefwoorden: maak een keuze uit de ingestelde trefwoorden voor vragen.

De vragen die u op deze manier selecteert, worden toegevoegd aan de lijst Geselecteerde vragen onder aan de pagina.

het zoekresultaat kan ook worden beïnvloed door de toegangsmachtigingen waarover u beschikt.