Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Vragenpools

Pools zijn verzamelingen en groepen vragen die u kunt gebruiken in toetsen en enquêtes. Zo kunt u een set van 10 of 20 gerelateerde vragen maken die u wilt gebruiken in verschillende toetsen of enquêtes, of zelfs in verschillende cursussen. Het voordeel van het werken met een pool is dat u al die vragen niet hoeft te herinneren en ze niet handmatig hoeft toe te voegen aan een toets of enquête.

Het poolbord

De pagina Poolbordvoor een vragenpool bevat een overzicht van alle vragen die u kunt beheren en zoeken. U kunt hier de naam van de pool en de instructies wijzigen, maar ook vragen maken, wijzigen en uploaden. Gebruik de selectievakjes om alle of bepaalde vragen selecteren en deze vervolgens te verwijderen of een ander aantal punten te geven.

Als u poolvragen selecteert voor een toets, worden er koppelingen gemaakt tussen de toets en de vragen. Als u een gekoppelde vraag wijzigt, verschijnt er een waarschuwing dat de wijziging overal wordt doorgevoerd waar de vraag voorkomt.

Als u poolvragen maakt die zijn bedoeld voor gebruik in enquêtes (dus zonder beoordeling), moet u voor de vragen toch de juiste antwoorden opgeven. De vragen kunnen dan namelijk ook worden gebruikt in toetsen. Deze antwoorden worden genegeerd nadat de vraag is toegevoegd aan een enquête.

Een pool maken

 1. Ga naar het configuratiescherm, vouw het onderdeel Cursustoolsuit en klik op Toetsen, enquêtes en pools.
 2. Selecteer Pools op de paginaToetsen, enquêtes en pools.
 3. Klik op de actiebalk van de pagina Tools op Pool bouwen.
 4. Voer gegevens in op de pagina Poolinformatie en klik op Verzenden.
 5. Als u vragen wilt toevoegen, kiest u  Vraag maken of Vragen uploaden. Kies Vragen zoeken om vragen te gebruiken uit andere toetsen, enquêtes en pools.
 6. Klik op OK om terug te keren naar de pagina Pools.

Bestaande pools wijzigen

 1. Open op de pagina Pools het contextmenu van een pool en klik op Bewerken.
 2. Voeg vragen toe, verwijder vragen of wijzig puntwaarden.
 3. Klik op OK om terug te keren naar de pagina Pools.

Vragen in een pool wijzigen

Nadat studenten zijn begonnen met het maken van een toets, mag u geen poolvragen meer wijzigen die zijn opgenomen in de toets. Als u een poolvraag wijzigt nadat studenten een toets hebben verzonden waarin deze vraag is opgenomen, zien de studenten de nieuwe, gewijzigde vraag als ze hun cijfer en feedback bekijken. De oorspronkelijke vraag wordt niet weergegeven.

Gekoppelde vragen herkent u aan een pictogram met een wereldbol. Als u een gekoppelde vraag wijzigt, verschijnt er een waarschuwing dat de wijziging overal wordt doorgevoerd waar de vraag voorkomt.

Als een vraag al is beantwoord en u deze toch wijzigt, moeten alle ingezonden antwoorden op deze vraag opnieuw worden beoordeeld. Dit betekent dat ook het cijfer voor de toets misschien moet worden aangepast. Als dat zo is, worden de desbetreffende cursusleiders en studenten hiervan op de hoogte gebracht.

Ga als volgt te werk om een vraag in een pool te wijzigen:

 1. Open op de pagina Pools het contextmenu van een pool en klik op Bewerken.
 2. Op de pagina Poolbord kunt u de lijst met vragen filteren door een keuze te maken in het paneel Bladercriteria.
 3. Open het contextmenu van een vraag en klik op Bewerken om de wijzigingen door te voeren.
 4. Klik op Verzenden om de wijzigingen door te voeren in alle toetsen waarin de vraag voorkomt. U kunt ook Opslaan als nieuw kiezen om er een nieuwe vraag van te maken. In dat geval hoeven ingestuurde pogingen niet opnieuw te worden beoordeeld.