Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Toetsen beoordelen

In het Grade Center wordt automatisch een kolom toegevoegd voor elke toets die u maakt of koppelt in de cursus. Een ingezonden toets die nog niet is beoordeeld, wordt aangegeven met een uitroepteken (het pictogram Cijfer nodig). Hoewel in Blackboard Learn veel vraagtypen automatisch kunnen worden beoordeeld, zijn er ook vragen die handmatig moeten worden beoordeeld, zoals open vragen, vragen met een kort antwoord en vragen met een bestandsantwoord.

Toetsen die u zelf moet beoordelen, zijn toegankelijk via de pagina Cijfer nodig of via het Grade Center. Zie De pagina Cijfer nodig voor meer informatie.

U kunt toetsen anoniem beoordelen, alle antwoorden op een specifieke vraag beoordelen of het volle aantal punten geven voor alle antwoorden op een vraag. Daarnaast kunt u vragen verwijderen uit een toets of een toetspoging wissen om een student de toets nog een keer te laten maken.

Ingezonden toetsen weergeven via de pagina Cijfer nodig

Als zich veel studenten hebben ingeschreven voor een cursus en de cursus veel items bevat die moeten worden beoordeeld, kunt u via de pagina Cijfer nodig snel vaststellen welke toetsen het eerst moeten worden beoordeeld. U kunt bijvoorbeeld sorteren op einddatum om er zeker van te zijn dat de eindtoetsen op tijd worden beoordeeld.

Als u voor alle items met cijfertoekenning een bepaalde tijdslimiet hebt ingesteld, kunt u de pagina Cijfer nodig gebruiken om items die nog niet zijn beoordeeld op de gewenste manier weer te geven. U kunt de lijst sorteren en filteren, zodat u snel ziet welke toetsen het eerst moeten worden beoordeeld.

De pagina Cijfer nodig weergeven:

 1. Ga naar het configuratiescherm en klik op Grade Center.
 2. Klik op Cijfer nodig. De pagina Cijfer nodig verschijnt, met het totale aantal items dat moet worden beoordeeld.

Pogingen filteren en sorteren:

 1. Gebruik de vervolgkeuzelijsten Filter om de lijst met items voor cijfertoekenning te filteren op Categorie, Item, Gebruiker en Verzenddatum. Kies bijvoorbeeld opties in de lijsten Categorie en Gebruiker om alleen toetsen te zien die door een bepaalde gebruiker zijn ingeleverd.
 2. Klik op Start. Alleen de gefilterde items worden weergegeven op de pagina Cijfer nodig.
 3. Klik op een kolomkop om de toetsen te sorteren. U kunt de toetsen bijvoorbeeld sorteren op itemnaam.
 4. Klik op de actiebalk op Alles beoordelen om toetspogingen te gaan beoordelen.
 5. Pogingen worden in een wachtrij geplaatst, zodat u eenvoudig tussen items kunt schakelen. Toetspogingen worden weergegeven op de pagina Cijfer geven aan toets in de volgorde waarin u deze hebt gesorteerd en gefilterd op de pagina Cijfer nodig.

Ingezonden toetsen weergeven via Grade Center

Grade Center bevat alle items die nog moeten worden beoordeeld. Het aantal items kan van invloed zijn op de manier waarop u de beschikbare tijd voor cijfertoekenning indeelt. Bovendien kan het handig zijn om bij het toekennen van cijfers te zien hoe een student eerder heeft gepresteerd.

U kunt Grade Center als volgt weergeven:

 1. Ga naar het configuratiescherm en klik op Grade Center.
 2. Selecteer Volledige weergave van Grade Center of de slimme weergave Toetsen om pogingen voor toetsen weer te geven.

Een toets met maar één poging beoordelen:

 1. Zoek de cel voor een toets van een student waarin een uitroepteken staat.
 2. Open het contextmenu van de cel en klik op Poging. De pagina Cijfer geven aan toets wordt weergegeven.

Alle pogingen voor een bepaalde toets beoordelen:

 1. Open het contextmenu van de kolom van de toets.
 2. Klik op Cijfer voor poging toekennen. De pagina Cijfer geven aan toets wordt weergegeven.

De pagina Cijfer geven aan toets

De pagina Cijfer geven aan toets kunt u openen via de pagina Cijfer nodig of het Grade Center. U kunt vervolgens bladeren door gebruikers en pogingen, rubrieken bekijken, anoniem beoordelen en informatie over een toets weergeven.

Via de actiebalk kunt u de volgende bewerkingen uitvoeren:

 • Klik op Verberg gebruikersnamen om pogingen desgewenst anoniem een cijfer te geven. Klik op Gebruikersnamen weergeven om de gegevens van gebruikers weer te geven.
 • Klik op Rubriek weergeven om de rubrieken te zien die u hebt gekoppeld aan de kolom van een toets in het Grade Center. Zie Rubrieken voor meer informatie.
 • Klik op Ga naar en selecteer een andere poging die u wilt bekijken of beoordelen.

Vouw de koppeling Toetsinformatie uit om de volgende gegevens te bekijken:

 • Status: hier ziet u de status van de toets: Cijfer nodig, Wordt uitgevoerd of Voltooid.
 • Score: de score die is toegekend voor de toets. Als de toets nog niet is beoordeeld, wordt hier niets weergegeven.
 • Verstreken tijd: als u de optie Tijdslimiet instellen hebt ingeschakeld, wordt de tijd die is besteed aan de toets bijgehouden en hier weergegeven.
 • Begonnen op datum: de datum waarop de student voor het eerst heeft gewerkt aan de toets.
 • Verzenddatum: de datum waarop de student de toets heeft verzonden voor beoordeling.
 • Instructies: eventuele instructies voor de toets.
 • Poging wissen: hiermee wordt de huidige toetspoging gewist. Kies deze optie als u een student nog een extra kans wilt geven om de toets te maken. Dit kan bijvoorbeeld als tijdens een toets waarvoor de optie Voltooiing afdwingen is ingeschakeld, technische problemen of problemen van andere aard zijn opgetreden waardoor de student de toets niet heeft kunnen afmaken.
 • Poging verzenden: hiermee wordt de status Wordt uitgevoerd van een toetspoging uitgeschakeld en wordt de toets verzonden voor beoordeling.

  Als een toets de status Wordt uitgevoerd heeft, moet de toets door u of de student worden verzonden om deze te kunnen beoordelen.

Werken met de pagina Cijfer geven aan toets

De pagina Cijfer geven aan toets kunt u openen via de pagina Cijfer nodig of het Grade Center.

Als voor een toets meerdere pogingen zijn toegestaan, wordt het cijfer van een student pas vrijgegeven nadat u alle pogingen hebt beoordeeld.

 1. Typ op de pagina Cijfer geven aan toets een score voor elke vraag. Scores voor vragen die automatisch zijn beoordeeld, kunt u desgewenst wijzigen.
 2. Als u een rubriek hebt gekoppeld aan eenopen vraag, een vraag met een kort antwoord of eenvraag met een bestandsantwoord, klikt u op Rubriek weergeven om de vraag te beoordelen aan de hand van de rubriek. Zie Rubrieken voor meer informatie.
 3. Gebruik het vak Feedback voor antwoord om eventueel opmerkingen toe te voegen voor de student. Het vak Feedback voor antwoord wordt alleen weergegeven voor bepaalde vraagtypen, zoals open vragen.
 4. Typ eventueel opmerkingen in het vak Feedback voor gebruiker.
 5. Typ eventueel opmerkingen in het vak Opmerkingen bij cijfer. Deze tekst is niet zichtbaar voor studenten.
 6. Klik op Opslaan en afsluiten om terug te gaan naar Grade Center, de pagina Cijfer nodig of de pagina Cijferdetails, afhankelijk van de locatie waar u bent begonnen met het toekennen van cijfers.

  -OF-

  Klik op Opslaan en volgende om de volgende gebruiker weer te geven, indien beschikbaar.

  -OF-

  Gebruik de pijlen op de actiebalk om de vorige of volgende gebruiker weer te geven.

Toetsen beoordelen met verborgen gebruikersnamen

U kunt ervoor kiezen toetsen te beoordelen met de gebruikersnamen verborgen, zodat het werk van studenten volledig objectief wordt geëvalueerd. Op deze manier wordt alle schijn van subjectiviteit weggenomen en wordt u niet onbewust beïnvloed door het gedrag of eerdere prestaties van een student. Anoniem beoordelen kan bovendien bijdragen aan een goede vertrouwensrelatie tussen studenten en cursusleiders omdat studenten weten dat de beoordeling volledig objectief heeft plaatsgevonden.

Als u kiest voor anonieme beoordeling, worden alle studentengegevens verborgen en worden pogingen voor beoordelingen in willekeurige volgorde aangeboden. Elke student wordt aangeduid met een nummer, bijvoorbeeld Student 8.

Via de pagina Cijfer nodig:

 1. Open het contextmenu van een toetspoging.
 2. Klik op Beoordelen met verborgen gebruikersnamen. De pagina Cijfer geven aan toets wordt weergegeven.

Vanuit het Grade Center:

 1. Open het contextmenu van de kolom van de toets.
 2. Klik op Beoordelen met verborgen gebruikersnamen. De pagina Cijfer geven aan toets wordt weergegeven.

Via de pagina Cijfer geven aan toets:

 1. Klik op de actiebalk op Verberg gebruikersnamen.
 2. Klik op OK. Als u al cijfers hebt toegekend in de huidige sessie, gaan niet-opgeslagen wijzigingen verloren! De inhoud van de pagina Cijfer toekennen aan toets wordt bijgewerkt, er verschijnt een nieuwe poging en er worden geen studentengegevens meer weergegeven.

Cijfers toekennen per vraag

U kunt per toets aangeven of u cijfers per vraag wilt toekennen. U werkt de toetsen dan af door alle antwoorden op een vraag te beoordelen, waarna u verdergaat met de volgende vraag. Als u op deze manier te werk gaat, kunt u tijd besparen omdat u zich alleen hoeft te concentreren op de antwoorden voor een bepaalde vraag. U ziet daarnaast hoe alle studenten de vraag hebben beantwoord en kunt daardoor direct feedback geven over de prestaties van de groep voor die specifieke vraag. Het op deze manier toekennen van cijfers is ook handig wanneer u een vraag opnieuw wilt bekijken omdat het cijfer voor veel of alle studenten moet worden bijgesteld.

Deze manier van cijfertoekenning kan worden gecombineerd met verborgen gebruikersnamen. Alle toetspogingen houden de status Cijfer nodig totdat u alle antwoorden op alle vragen hebt beoordeeld.

 1. Open in het Grade Center het contextmenu van de kolom van een toets en klik op Cijfers toekennen aan vragen.

  –OF-

  Open op de pagina Cijfer nodig het contextmenu van een toets en klik op Cijfer toekennen per vraag.

 2. Op de pagina Cijfers toekennen aan vragen kunt u de vragen filteren op status: Beoordeeld, Cijfer nodig of Wordt uitgevoerd. U kunt desgewenst ook het selectievakje Beoordelen met verborgen gebruikersnamen inschakelen.
 3. Klik voor elke vraag op het nummer in de kolom Antwoorden.
 4. Vouw op de pagina Cijfers toekennen aan antwoorden de koppeling Vraaggegevens uit om de vraag weer te geven. Als u anoniem beoordelen nog niet hebt ingeschakeld, klikt u op de actiebalk op Verberg gebruikersnamen. Klik op OK in het venster dat verschijnt om de bewerking te bevestigen.
 5. Klik op Bewerken naast de score voor een gebruiker.
 6. Typ een cijfer in het vak Score. Gebruik het vak Feedback voor antwoord om eventueel opmerkingen toe te voegen voor de student. Het vak Feedback voor antwoord wordt alleen weergegeven voor bepaalde vraagtypen, zoals open vragen. Klik opVerzenden.
 7. Als u een rubriek hebt gekoppeld aan een open vraag, een vraag met een kort antwoord of een vraag met een bestandsantwoord, klikt u op Rubriek weergeven om de vraag te beoordelen aan de hand van de rubriek. Zie Rubrieken voor meer informatie.
 8. Als u klaar bent, klikt u op Terug naar vragen om terug te gaan naar de pagina Cijfers toekennen aan vragen.

Volle aantal punten toekennen of verwijderen

U kunt het volle aantal punten toekennen aan alle toetsinzendingen voor de vraag die u bekijkt. Volgende inzendingen krijgen dan ook het volle aantal punten. Als u het volle aantal punten hebt toegewezen, kunt u Volle aantal punten verwijderen kiezen om het automatisch toegekende cijfer of een eerder ingevoerd cijfer te herstellen.

 1. Open in het Grade Center het contextmenu van de kolomkop van een toets en klik op Cijfers toekennen aan vragen.

  –OF-

  Open op de pagina Cijfer nodig het contextmenu van een toets en klik op  Cijfer toekennen per vraag.

 2. Op de pagina Cijfers toekennen aan vragen kunt u de vragen filteren op status: Beoordeeld, Cijfer nodig of Wordt uitgevoerd. U kunt desgewenst ook het selectievakje Anoniem cijfers geven aan antwoorden inschakelen.
 3. Klik voor elke vraag op het nummer in de kolom Antwoorden.
 4. Vouw op de pagina Cijfers toekennen aan antwoorden de koppeling Vraaggegevens uit om de vraag weer te geven.
 5. Klik op Volle aantal punten toekennen om het volle aantal punten toe te kennen voor de vraag of klik op Volle aantal punten verwijderen.
 6. Klik op Terug naar vragen om terug te gaan naar de pagina Cijfers toekennen voor vragen.

Vragen verwijderen

U kunt zonder problemen vragen verwijderen als een toets nog niet is geïmplementeerd of als nog geen enkele student de geïmplementeerde toets heeft gemaakt. Als de toets echter al wel is gemaakt door studenten op het moment dat u een vraag verwijdert, wordt deze ook verwijderd uit de beoordeling, samen met eventuele behaalde punten. Toetspogingen worden opnieuw beoordeeld alsof de vraag geen deel heeft uitgemaakt van de toets.

 1. Open in het Grade Center het contextmenu van de kolom van een toets en klik op Toets bewerken.

  -OF-

  Ga naar het configuratiescherm, vouw het onderdeel Cursustools uit en klik op Toetsen, enquêtes en pools. Open het contextmenu van een toets en klik op Bewerken.

 2. Selecteer op het toetsbord een of meer vragen die u wilt verwijderen en klik op Verwijderen en nieuw cijfer toekennen.

  -OF-

  Open het contextmenu van een toetsvraag en klik op Verwijderen en nieuw cijfer toekennen.

 3. Klik op OK om terug te keren naar de vorige pagina.