Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Problemen van studenten met toetsen oplossen

Een toets verzenden voor een student

Als een student een toets wel heeft afgemaakt maar deze door technische problemen niet kan verzenden, kunt u de toets verzenden zodat deze alsnog kan worden beoordeeld.

 1. Zoek in het Grade Center de cel met de poging (herkenbaar aan het pictogram Wordt uitgevoerd).
 2. Open het contextmenu van de cel en klik op Cijferdetails weergeven.
 3. Klik op de pagina Cijferdetails op Poging weergeven.
 4. Controleer of de antwoorden zijn opgeslagen.

  Als verschillende vragen de status Geen antwoord hebben, kunt u de poging ook wissen. De student moet de toets dan opnieuw maken.

 5. Klik op Toetsinformatie om het gedeelte uit te vouwen.
 6. Als u tevreden bent over de toetspoging van de student, klikt u op Poging verzenden.
 7. Klik op OK om de opdracht te bevestigen.

Een toetspoging wissen

Als er tijdens een toets een technisch probleem optreedt, of als een student om een andere reden een extra poging moet krijgen, kunt u helpen door de toetspoging te wissen. Het cijfer voor de toets wordt dan verwijderd uit Grade Center en de student kan de toets opnieuw maken.

 1. Klik op de pagina Cijferdetails op Poging wissen.
 2. Klik op OK om de bewerking te bevestigen.
 3. Deze actie wordt op het tabblad Cijfergeschiedenis vastgelegd met de toelichting "Cijfer voor poging gewist". In Grade Center wordt er geen cijfer of pictogram meer weergegeven voor de toets.

Logboek toetstoegang

Cursusleiders en andere gebruikers met de benodigde machtiging kunnen het logboek voor bestandstoegang van een poging bekijken om te controleren of de student inderdaad aan de toets heeft gewerkt. Het logboek kan aantonen of een student is begonnen met een toets of tijdens een toets in de problemen is geraakt.

Op dit moment zijn deze logboeken nog niet beschikbaar voor toetsen die studenten inleveren via de app Mobile Learn.

 1. Ga naar het configuratiescherm en klik op Grade Center.
 2. Klik op  Toetsen.
 3. Zoek de cel voor de toets van de student die u wilt onderzoeken.

  Er is alleen een logboek voor bestandstoegang beschikbaar als de cel een cijfer of een uitroepteken (Cijfer nodig) bevat. Als u de toets hebt verzonden voor de student, wordt er geen logboek gemaakt, tenzij de student op Alle antwoorden opslaan heeft geklikt.

 4. Open het contextmenu van de cel en klik op Poging.
 5. Vouw op de pagina Cijfer geven aan toets de sectie Toetsinformatie uit.
 6. Klik op Logboek bestandstoegang.

  Het logboek bevat een gedetailleerde lijst van elke interactie van een student met de toets voor die poging. U ziet het tijdstip waarop de toets is gestart, wanneer een vraag is opgeslagen en wanneer de toets is verzonden.

  Als gedurende langere tijd geen activiteit is geregistreerd, kan dit een verbindingsprobleem aangeven, als dat het probleem is dat de student heeft gemeld. Het systeem kan echter niet aangeven wat hiervan de oorzaak is, alleen dat er sprake is van een periode zonder activiteit.

  Houd er rekening mee dat de tijd die een student heeft besteed aan een vraag, ook de tijd kan omvatten die de student heeft besteed aan het bekijken van andere vragen voordat het antwoord werd opgeslagen.