Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

De interface van het Grade Center

U kunt deze pagina helemaal doornemen of rechtsboven op het pictogram Inhoudsopgavetable_of_contents_icon.png klikken en een bepaald onderwerp kiezen.

De volledige weergave van het Grade Center

 1. Actiebalk: rijen vóór het raster met functies en vervolgkeuzelijsten die specifiek zijn voor de huidige pagina, zoals Kolom maken, Beheren, Filteren, E-mail, Kolommen sorteren op en Volgorde.
 2. Cijferinformatiebalk: informatie over een geselecteerde kolom, zoals het type cijfer en het mogelijke aantal punten. Wijs naar de titel van een kolom in Grade Center om details weer te geven in het gebied vóór het raster en na de actiebalk. In deze rij kunt u ook zien wanneer gegevens het laatst zijn opgeslagen.
 3. Raster/spreadsheet: kolommen, rijen en cellen die samen de huidige weergave van de Grade Center-gegevens bepalen.
 4. Schuifbalken: met de horizontale en verticale schuifbalken kunt u door de kolommen en rijen van het Grade Center navigeren (ook wel scrollen of bladeren genoemd). Wanneer u naar een ander cursusgebied navigeert en vervolgens terugkeert naar Grade Center, ziet u automatisch dezelfde rijen en kolommen. De weergave blijft van kracht totdat u de schuifbalken opnieuw gebruikt of u afmeldt.
 5. Pictogramlegenda: een toelichting van de symbolen die worden gebruikt in de cellen.
 6. Weergegeven rijen bewerken: u kunt het aantal rijen wijzigen dat wordt weergegeven in het raster. Typ in het vak een getal tussen 5 en 50 en klik op Start.

De actiebalk van het Grade Center

U kunt in het Grade Center verschillende bewerkingen uitvoeren met de functies die in twee rijen worden weergegeven op de actiebalk.

De eerste rij van de actiebalk bevat de volgende functies:

 • Kolom maken: klik hierop om een cijferkolom te maken.
 • Berekende kolom maken: klik hierop om een vervolgkeuzelijst weer te geven met opties voor het maken van berekende kolommen.
 • Beheren: klik hierop om een vervolgkeuzelijst weer te geven met opties voor het beheren van het Grade Center:
  • Cijfertoekenningsperioden: een set Grade Center-kolommen die zijn samengevoegd op basis van een gedeelde eigenschap, zoals een tijdsperiode.
  • Cijfertoekenningsschema's: Met behulp van cijfertoekenningsschema's kunt u het werkelijke aantal punten dat is toegekend voor een item vergelijken met het totale aantal mogelijke punten voor dat item om zo een percentage af te leiden. Dit percentage wordt gekoppeld aan een scorebereik om vervolgens een beoordeling weer te geven, zoals een letter (A, B, C) of voldoende/onvoldoende.
  • Kleurcodes voor cijferbereiken: door de gebruiker gedefinieerde regels om de cellen in het raster van Grade Center een bepaalde kleur te geven, afhankelijk van het cijfer in de cel of de status van de cel. Het toewijzen van kleuren aan cellen in Grade Center zorgt ervoor dat u snel bepaalde informatie kunt vaststellen.
  • Categorieën: classificaties van kolommen die vergelijkbare items bevatten, zoals "Toetsen" of "Opdrachten", om de gegevens van het Grade Center te ordenen en weer te geven.
  • Slimme weergaven: aangepaste weergaven van Grade Center-gegevens gemaakt door cursusleiders en opgeslagen voor herhaald gebruik.
  • Kolomordening: een pagina met een tabelweergave van het Grade Center met functies voor het aanpassen van de volgorde en zichtbaarheid van kolommen. Vanaf deze pagina kunt u ook kolommen toewijzen aan cijfertoekenningsperioden en categorieën. Wijzigingen op deze pagina gelden alleen voor uw weergave van het Grade Center en hebben geen gevolgen voor de kolommen die worden weergegeven op de pagina Mijn cijfers van studenten.
  • Zichtbaarheid rij: u kunt rijen van gebruikers verbergen om het aantal rijen in het raster van Grade Center te beperken, zodat u zich beter kunt focussen op specifieke gegevens.
  • E-mail verzenden: hiermee opent u de pagina E-mail verzenden.
 • Rapporten: u kunt rapporten genereren met gegevens uit Grade Center en de cijfergeschiedenis van alle studenten raadplegen. Zie Grade Center-rapporten voor meer informatie.
 • Filter: u kunt alleen bepaalde gegevens weergeven in Grade Center door te klikken op Filter om het veld uit te breiden en een optie te selecteren in de volgende vervolgkeuzelijsten:
  • Huidige weergave: hier kunt u kiezen tussen de weergave Volledige weergave van Grade Center, slimme weergaven en cijfertoekenningsperioden. U kunt een van de weergaven als standaardweergave instellen door te klikken op het pictogramHuidige weergave als standaard instellennaast de vervolgkeuzelijst Huidige weergave. Wanneer u zich afmeldt en later terugkeert naar de cursus en op de pijl-rechts klikt in het gedeelte Grade Center van het configuratiescherm om Grade Center te openen, wordt de geselecteerde weergave automatisch geopend. U kunt op elk moment andere weergaven selecteren in de vervolgkeuzelijst Huidige weergave.
  • Categorie: hier ziet u alle standaardcategorieën en de categorieën die u zelf hebt gemaakt.
  • Status van

  In sommige gevallen kunt u een andere keuze maken in een extra vervolgkeuzelijst om de kolommen en gebruikers in het raster verder te beperken.

De tweede rij van de actiebalk bevat de volgende functies:

 • Bovenaan: schakel het selectievakje van een of meer gebruikers in en klik op Bovenaan om die rijen naar de eerste posities in het raster te verplaatsen.
 • E-mail: schakel het selectievakje van een of meer gebruikers in en klik op E-mail om opties weer te geven voor het versturen van een e-mail naar gebruikers, waarnemers of gebruikers en waarnemers. Als u een optie hebt geselecteerd, verschijnt de pagina E-mail verzenden.
 • Kolommen sorteren op: hiermee geeft u een vervolgkeuzelijst weer met opties voor het sorteren van de items in Grade Center.
 • Volgorde: sorteer de gegevens in oplopende of aflopende volgorde. de weergave blijft van kracht totdat u de kolommen anders sorteert of u afmeldt.

Contextmenu's van het Grade Center weergeven

Als gebruikers binnen Blackboard Learn een bewerking kunnen uitvoeren op een item, is er een contextmenu gekoppeld aan het item. Een contextmenu bevat opties die beschikbaar en specifiek zijn voor dat item.

In het Grade Center hebben alle cellen en kolomkoppen een contextmenu. Zo bevat het contextmenu van een kolom voor een toets opties zoals Kolomstatistieken en Cijfers toekennen aan vragen. In het geval van een kolom zonder cijfers, zoals Voornaam, bevat het menu alleen opties om de kolom te verbergen en de cellen te sorteren. Als een optie niet wordt weergegeven in het contextmenu, kunt u die actie niet uitvoeren voor de kolom, rij of cel.

Opties in contextmenu voor kolommen

Het contextmenu van een kolom bevat enkele algemene opties en opties die specifiek zijn voor dat type kolom. Hieronder vindt u een beschrijving van slechts een aantal opties die in een contextmenu kunnen worden gekozen.

Kolomopties
Optie Beschrijving
Beknopte kolomgegevens Informatie over de kolom weergeven in een apart venster.
Cijfer voor pogingen toekennen Er kan een cijfer worden ingevoerd voor een poging voor dit item. Zie Cijfers invoeren voor meer informatie.
Beoordelen met verborgen gebruikersnamen Cijfers voor dit item anoniem toekennen. Zie Beoordelen met verborgen gebruikersnamen voor meer informatie.
Itemanalyse Itemanalyse biedt statistieken voor de algehele prestaties in toetsen en voor individuele toetsvragen. U kunt zo snel zien welke vragen mogelijk geen goed beeld geven van de prestaties van studenten. Gebruik deze informatie om de vragen voor toekomstige toetsen te verbeteren of om het aantal punten voor bestaande pogingen aan te passen. ZieItemanalyse voor meer informatie.
Pogingstatistieken De pagina Statistieken weergeven voor toetsen en enquêtes. Alle vragen voor een toets of enquête worden weergegeven, samen met de scores voor toetsen of percentages voor enquêtes. Op de pagina Enquêtestatistieken kunt u de resultaten van de enquête bekijken. U ziet voor elk antwoord het percentage studenten dat dit antwoord heeft gekozen. U kunt geen individuele resultaten bekijken voor enquêtes.
Resultaten downloaden Hiermee kunt u Grade Center-gegevens voor deze kolom downloaden als een bestand met scheidingstekens, zodat de gegevens kunnen worden gebruikt in andere programma's, zoals spreadsheets of programma's voor statistische analyse. Zie Items van Grade Center uploaden of downloaden voor offline werken voor meer informatie.
Alle pogingen bekijken Hiermee opent u de pagina Alle pogingen bekijken voor toetsen. Vanaf deze pagina kunt u de pogingen beoordelen. Dit kunt u anoniem doen en/of per vraag.
Cijfers toekennen aan vragen U kunt cijfers invoeren voor alle antwoorden voor een bepaalde vraag.
Opdrachtbestand downloaden Hiermee kunt u bestanden selecteren en downloaden die studenten hebben toegevoegd voor opdrachten.
Opdrachtbestanden opruimen Hiermee kunt u de bestanden die zijn toegevoegd voor een opdracht selecteren en verwijderen.
Kolomgegevens bewerken Hiermee opent u de pagina Kolom bewerken voor deze kolom.
Statistieken per kolom weergeven Hiermee opent u de pagina Kolomstatistieken voor deze kolom. Deze pagina bevat de volgende gegevens: Kolomdetails, Statusverdeling, Cijferverdeling, en verschillende basisstatistieken zoals Bereik, Gemiddelde, Mediaan en Variantie.
Instellen als extern cijfer De resultaten in de kolom Extern cijfer worden binnen de instelling gehanteerd als het eindcijfer van studenten voor de cursus. U bepaalt welke kolom wordt ingesteld als de kolom met het externe cijfer. In nieuwe cursussen is dit standaard de kolom Totaal, en het pictogram Extern cijfer ( cirkel met vinkje  ) wordt dan weergegeven in de kop van die kolom.
Verbergen voor studenten (aan/uit) Deze kolom verbergen voor gebruikers. Als u de kolom verbergt, blijft de kolom aanwezig in het raster van het Grade Center, maar zien studenten de kolom niet op hun pagina Mijn cijfers. In het raster wordt het pictogram Kolom niet zichtbaar voor gebruikers ( cirkel met schuine streep erdoor ) weergegeven in de kop van kolommen die zijn verborgen voor studenten. Klik nogmaals op deze optie om de kolom weer te geven aan gebruikers.
Pogingen wissen voor alle gebruikers Hiermee opent u een afzonderlijk venster voor het wissen van de pogingen voor alle gebruikers. U kunt pogingen wissen op basis van criteria of een datumbereik.
Oplopend sorteren Hiermee worden de items in de kolom in oplopende volgorde gesorteerd.
Aflopend sorteren Hiermee worden de items in de kolom in aflopende volgorde gesorteerd.
Verbergen in weergave voor cursusleiders De kolom niet weergeven in Grade Center. Om de kolom opnieuw weer te geven, wijst u Beheren aan op de actiebalk om de vervolgkeuzelijst weer te geven en kiest u Kolomordening.

Opties in contextmenu voor cellen

Om het contextmenu weer te geven voor een cel in het raster van het Grade Center, beweegt u de muisaanwijzer over de cel. Klik op de dubbele pijl om het contextmenu weer te geven.

Wanneer u het contextmenu voor een cel met de naam van een gebruiker weergeeft, ziet u opties voor het verbergen van de rij, voor het verbergen van andere rijen om u beter te kunnen concentreren op één rij en voor het sturen van een e-mail naar een gebruiker. U kunt zien welke items zichtbaar zijn voor een gebruiker op basis van beschikbaarheid en regels voor adaptieve inhoud of welke items door een gebruiker zijn gemarkeerd als doorgenomen. U kunt ook de pagina Gebruikersstatistieken weergeven, zodat u statistische informatie over de prestaties van een gebruiker kunt raadplegen.