Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

De pagina Cijfer nodig

Als u veel cijfers moet geven, is de pagina Cijfer nodig een handig hulpmiddel om vast te stellen wat de hoogste prioriteit heeft. Vervolgens kunt u vanaf de pagina direct cijfers gaan toekennen. U kunt de pagina Cijfer nodig openen om te zien aan welke pogingen een cijfer kan worden toegekend of welke pogingen kunnen worden beoordeeld.

U kunt afzonderlijke opdrachten, groepsopdrachten en toetspogingen, evenals blog- en dagboekvermeldingen, opgeslagen wikipagina's en discussieberichten, weergeven die gereed zijn voor beoordeling of evaluatie. Als een cursus veel ingeschreven studenten items met cijfertoekenning heeft, kunt u de informatie en functies op de pagina Cijfer nodig gebruiken om een goed beeld te krijgen van de beoordelingen die u nog moet doen en welke items hierbij prioriteit hebben.

Als u voor alle items met cijfertoekenning een bepaalde tijdslimiet hebt ingesteld, kunt u de pagina Cijfer nodig gebruiken om items die nog niet zijn beoordeeld op de gewenste manier weer te geven. U kunt de lijst sorteren en filteren, zodat u snel ziet welke items het eerst moeten worden beoordeeld. U kunt bijvoorbeeld sorteren op einddatum om er zeker van te zijn dat de eindtoetsen op tijd worden beoordeeld.

De pagina Cijfer nodig

Ga naar de pagina Cijfer nodig in het gedeelte Grade Center van het configuratiescherm.

 1. Klik op Alles beoordelen op de actiebalk om het werk direct te gaan beoordelen of doornemen. Met de functie Alles beoordelen worden alle pogingen in een wachtrij geplaatst, zodat u eenvoudig tussen de items kunt schakelen. De volgorde van de items in de wachtrij komt overeen met de volgorde waarin de items op de pagina Cijfer nodig worden weergegeven.

  toetsen met de cijferstatus Poging wordt uitgevoerd, worden niet vermeld op de pagina Cijfer nodig.

 2. Sorteer kolommen om de lijst op de gewenste manier weer te geven. U kunt een kolom sorteren door op de kolomtitel te klikken. De sorteervolgorde blijft van kracht totdat u deze aanpast of u afmeldt. De volgende kolommen worden weergegeven op de pagina Cijfer nodig:
  • Categorie: alle opdrachten of toetsen bij elkaar weergeven.
  • Itemnaam: items sorteren in alfabetische of omgekeerd alfabetische volgorde.
  • Poging van gebruiker: pogingen sorteren op de naam van studenten. Het aantal pogingen voor het item wordt tussen haakjes vermeld. Bijvoorbeeld: "Mary Jansen (Poging 1 van 2)." Klik op de naam van een gebruiker om direct naar de poging te gaan.
  • Verzenddatum: pogingen sorteren op de datum en tijd waarop studenten de poging hebben verzonden. Dit is handig wanneer u een groot aantal pogingen vóór een bepaalde datum moet beoordelen.
  • Einddatum: als u bij het maken van het item een einddatum hebt opgegeven, kunt u pogingen sorteren op einddatum en de items met de vroegste einddatum het eerst beoordelen.
 3. Pas filters toe om de lijst verder te verfijnen: Categorie, Item, Gebruiker en Verzenddatum. Als u een filter toepast, worden alleen de gefilterde items weergegeven in de lijst en in de wachtrij. Kies bijvoorbeeld opties in de lijsten Categorie en Gebruiker om alleen toetsen te zien die door een bepaalde gebruiker zijn ingeleverd. Klik op Start om de gefilterde items weer te geven op de pagina Cijfer nodig. De gefilterde lijst blijft van kracht totdat u andere filters kiest of u afmeldt. Klik op de X om het veld Filter samen te vouwen.
 4. Het totale aantal items dat een cijfer moet krijgen, verschijnt boven de lijst met items. Als u pogingen een cijfer hebt gegeven, staan deze niet meer op de pagina Cijfer nodig en wordt het aantal items bijgewerkt dat nog een cijfer moet hebben. Als u de lijst filtert, geeft het cijfer aan hoeveel items voldoen aan de filterinstellingen. Bijvoorbeeld: "12 van in totaal 17 items voldoen aan het huidige filter."
 5. Open het contextmenu van een item en kies een optie. In het geval van een opdracht kunt u Alle gebruikers beoordelen of Beoordelen met verborgen gebruikersnamen selecteren. Als u een toets hebt geselecteerd, kunt u bovendien Cijfer toekennen per vraag en Pogingen weergeven kiezen. In het geval van interactieve items zoals blogs, dagboeken, wiki's en discussieberichten, waarvoor kan worden ingesteld dat deze na een bepaald aantal activiteiten de status Cijfer nodig krijgen, kunt u ook de optie Alles opnieuw instellen kiezen om de activiteitenteller op nul te zetten en de status Cijfer nodig te verwijderen. Het totale aantal pogingen voor het geselecteerde item staat tussen haakjes. In het geval van interactieve tools zoals blogs, dagboeken, wiki's en discussies, kunt u instellen na hoeveel bijdragen of berichten van een gebruiker een item de status Cijfer nodig krijgt. Voor deze items kunt u de optie Alles opnieuw instellen kiezen om de activiteitenteller op nul te zetten en de status Cijfer nodig te verwijderen. Het totale aantal pogingen voor het geselecteerde item staat tussen haakjes.
 6. Klik op Alles weergeven om maximaal 1.000 items op één pagina weer te geven. Klik op Paginering bewerken om het aantal items op te geven dat per pagina moet worden weergegeven.