Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Interactie van Grade Center met andere tools en onderdelen

Het Grade Center is geïntegreerd met verschillende andere tools en onderdelen van Blackboard Learn. Als gebruikers eenmaal een duidelijk beeld hebben van de manier waarop deze interactie plaatsvindt en waar dit gebeurt, weten ze ook hoe Grade Center werkt en beschikken ze over de kennis die nodig is om deze tool optimaal in te zetten.

In de volgende tabel wordt uitgelegd hoe Grade Center samenwerkt met andere tools en onderdelen.

Interactie van het Grade Center met andere tools en onderdelen
Tool/onderdeel Interactie
Cursusinhoud Wanneer u items met cijfertoekenning toevoegt aan een cursus, zoals dagboeken, blogs, wiki's, discussieberichten, toetsen en opdrachten, wordt er automatisch een cijferkolom voor het item toegevoegd aan Grade Center.

Als u bijvoorbeeld een dagboek maakt, kunt u hiervoor cijfertoekenning inschakelen. Er wordt dan automatisch een cijferkolom met de naam van het dagboek toegevoegd aan Grade Center.

Retentie Center Het Retentie biedt een handige manier om te zien welke studenten in uw cursus risico lopen. Op basis van vooraf geconfigureerde regels en regels die u zelf opstelt, worden de betrokkenheid en deelname van studenten op een visuele manier voorgesteld, zodat u snel kunt zien wie extra ondersteuning nodig heeft. Via het Retentie Center kunt u communiceren met studenten die het moeilijk hebben en hen helpen om onmiddellijk actie te ondernemen voor verbetering.

U kunt bijvoorbeeld een regel opstellen om een overzicht te krijgen van de studenten die voor een toets lager hebben gescoord dan 60 procent. Vervolgens kunt u die studenten een e-mail sturen om hulp aan te bieden of een bijeenkomst af te spreken.

Uw instelling bepaalt of deze tool beschikbaar is.

Zie Retention Center voor meer informatie.

Waarnemers Waarnemers kunnen zich aanmelden bij het systeem en de gepubliceerde cijfers bekijken van de studenten waarvoor ze als waarnemer zijn aangewezen. Voorbeelden van waarnemers zijn ouders of verzorgers, mentors, enzovoort.

Uw instelling bepaalt de toegang van waarnemers. Als waarnemers overal toegang hebben, kunt u deze toegang per cursus nader beperken.

Zie Gasten en waarnemers toegang bieden voor meer informatie.

Mijn cijfers Studenten kunnen hun cijfers bekijken op de pagina Mijn cijfers. Cijfers worden standaard beschikbaar gesteld aan studenten, maar u kunt per kolom aangeven of de bijbehorende cijfers moeten worden gepubliceerd.
De module Studierapport Studenten kunnen de module Studierapport toevoegen aan het onderdeel Mijn instituut. In deze module worden voor elke cursus de externe cijfers uit Grade Center weergegeven. Het externe cijfer is het cijfer in een bepaalde cijferkolom (bijvoorbeeld de kolom Totaal) van het Grade Center dat door een cursusleider is gekozen als het eindcijfer. Externe cijfers worden binnen de instelling gepubliceerd als het eindcijfer van een student voor een cursus.

De instelling bepaalt welke modules beschikbaar zijn.

Prestatieoverzicht De tool Prestatieoverzicht biedt een actueel overzicht met belangrijke informatie over alle gebruikers en hun voortgang en activiteit binnen een cursus.

Uw instelling bepaalt of deze tool beschikbaar is.

Zie Het prestatieoverzicht voor meer informatie.

De tool E-mail Met de tool E-mail kunt u vanuit het Grade Center berichten sturen naar studenten en (indien van toepassing) hun waarnemers.
Externe gegevens uit andere systemen voor cijfertoekenning U kunt gegevens van Grade Center importeren en exporteren door bestanden met scheidingstekens te uploaden en te downloaden. Zie Items van Grade Center uploaden of downloaden voor offline werken voor meer informatie.