Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Grade Center aanpassen

U kunt de weergave van het Grade Center op allerlei manieren aanpassen. In de Help wordt Grade Center soms met en soms zonder lidwoord geschreven. De bedoeling is om uiteindelijk overal een lidwoord te gebruiken.

U bent veel tijd kwijt met het plannen en samenstellen van lessen, het afstemmen van lessen op leerdoelen en het beoordelen of aan deze doelen is voldaan. Het evalueren van leerdoelen kan op verschillende manierenworden uitgevoerd, zoals via tentamens, projecten, werkstukken, groepsopdrachten en bijdragen aan een discussieforum. Het toekennen van waarde aan het werk van studenten en het configureren van een cijfertoekenningsschema voor het weergeven van cijfers aan studenten zijn zaken die door elke cursusleider en voor elke cursus anders worden uitgevoerd.

Alle functies van Grade Center worden gestart vanaf de pagina Grade Center. Deze pagina kan worden aangepast, zodat u items op de gewenste manier kunt sorteren en gegevens van studenten zo kunt weergeven dat er nauwelijks hoeft te worden geschoven in de weergave om alles te kunnen zien. U kunt ook regels definiëren om de cellen in het raster van Grade Center een bepaalde kleur te geven, afhankelijk van het cijfer in de cel of de status van de cel. Het toewijzen van kleuren aan cellen in Grade Center zorgt ervoor dat u snel bepaalde informatie kunt vaststellen. Zie Kleurcodes gebruiken in Grade Center voor meer informatie.

U kunt de weergave van het Grade Center aanpassen door cijfertoekenningsperioden en categorieën te gebruiken en hiernaar kolommen te verplaatsen. U kunt ook een cijfertoekenningsschema aanpassen om scores in Grade Center te interpreteren. Zie Cijfertoekenningsperioden, Grade Center-categorieën en Cijfertoekenningsschema's voor meer informatie.

De kolommen met de voor- en achternamen van studenten worden standaard als eerste weergegeven. De pagina bevat ook kolommen met items voor cijfertoekenning en berekeningen van items waaraan een cijfer is toegekend. U bepaalt welke kolommen worden weergegeven en in welke volgorde. Via pictogrammen in de cellen en koppen wordt de beschikbaarheid van studenten aangegeven, evenals de zichtbaarheid van items voor studenten en de status van items voor cijfertoekenning. Zie Grade Center ordenen voor informatie over het weergeven en verbergen van kolommen en rijen.

Studenten die zich inschrijven voor uw cursus worden automatisch toegevoegd aan Grade Center. Zie Gebruikers beheren voor meer informatie.

Grade Center toegankelijk maken

Om Grade Center voor zo veel mogelijk mensen toegankelijk te maken, zijn er twee hoofdweergaven beschikbaar: Interactief en Schermlezer.

  • Interactieve modus: dit is de standaardinstelling voor Grade Center. U kuntkolommen bevriezen en rechtstreeks cijfers typen in de cellen (ook wel inline bewerken genoemd).
  • Schermlezermodus: de gegevens van Grade Center worden weergegeven in een vereenvoudigd raster. De tabel is statisch en u typt cijfers op de pagina Cijferdetails (op te roepen via het contextmenu van de cel). U kunt kolommen niet bevriezen en geen inline wijzigingen doorvoeren. Hierdoor kunnen gebruikers met een visuele beperking eenvoudiger navigeren met toetsaanslagen en kunnen schermlezers beter hun werk doen. Als Grade Center de eerste keer wordt geopend door gebruikers met een schermlezer, kunnen ze direct aangeven of ze deze niet-interactieve weergave willen gebruiken.

In beide weergave zijn de volgende mogelijkheden beschikbaar:

  • De invoegpositie met de Tab-toets verplaatsen tussen kolommen.
  • Door de cellen bladeren met de toetsen omhoog, omlaag, links en rechts op een gewoon toetsenbord.

Ga als volgt te werk om de schermlezermodus te activeren:

  1. Open het contextmenu bij de titel Grade Center.
  2. Klik op  Modus voor schermlezer inschakelen.

Deze instelling wordt niet samen met de sessie opgeslagen. De gekozen modus wordt alleen gebruikt tijdens de huidige sessie. Als u zich afmeldt, wordt de modus weer ingesteld op Interactieve modus.

Offline cijfers toekennen

U kunt gegevens van Grade Center downloaden en vervolgens buiten het systeem bewerken. Vervolgens kunt u de gewijzigde gegevens weer uploaden naar Grade Center. Zie Items van Grade Center uploaden of downloaden voor offline werken voor meer informatie.