Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Grade Center-kolommen

U kunt deze pagina helemaal doornemen of rechtsboven op het pictogram Inhoudsopgave File:/Learn/9.1_2014_04/Instructor/120_Grade_Center/010_Customize_Grade_Center/010_Grade_Center_Columns/table_of_contents_icon.png  klikken en een bepaald onderwerp kiezen.

Drie soorten kolommen

In Grade Center worden drie soorten kolommen weergegeven: gebruiker, cijfer en berekend. Elke kolom heeft een contextmenu met verschillende opties. De beschikbare opties verschillen per type kolom. Wanneer u cijferkolommen en berekende kolommen maakt of wijzigt, kunt u de gewenste instellingen selecteren om Grade Center te configureren voor het berekenen en weergeven van de gegevens die voor u het belangrijkst zijn. U hebt ook de mogelijkheid kolommen te verbergen en weer te geven, kolommen te koppelen aan categorieën en cijfertoekenningsperioden, en kolommen in een bepaalde volgorde weer te geven.

De kolommen van Grade Center worden ook gebruikt door cursusfuncties buiten Grade Center. Zie Interactie van Grade Center met andere tools en onderdelen voor meer informatie. Als u bijvoorbeeld regels voor adaptieve inhoud en Retentie Center gaat definiëren, kunt u cijferkolommen en berekende kolommen van Grade Center gebruiken als regelcriteria. Zie Inhoud vrijgeven en Retentie Center voor meer informatie.

Uw instelling bepaalt of deze tool beschikbaar is.

Gebruikerskolommen

In een nieuwe cursus worden standaard zes gebruikerskolommen weergegeven in het raster van Grade Center:

 • Achternaam
 • Voornaam
 • Gebruikersnaam
 • Student-ID
 • laatst geopend
 • Beschikbaarheid

Deze standaardkolommen kunt u niet verwijderen of wijzigen. U kunt de gebruikerskolommen wel verbergen in het raster, behalve de eerste gebruikerskolom. Als u de eerste kolom wilt verbergen, kunt u de volgorde van de gebruikerskolommen wijzigen op de pagina Kolomordening. Er moet wel altijd minimaal één gebruikerskolom zichtbaar zijn. U kunt gebruikerskolommen ook bevriezen, zodat deze zichtbaar blijven terwijl u naar boven of beneden bladert in het raster.

Op de pagina Gebruikers kunt u gebruikers niet beschikbaar maken. In Grade Center wordt het pictogram Gebruiker is niet beschikbaar ( File:/Learn/9.1_2014_04/Instructor/120_Grade_Center/010_Customize_Grade_Center/020_Grade_Center_Columns/icon_user_unavailable.png  ) weergegeven in een kolom van een gebruiker die niet beschikbaar is. Zie Gebruikers beheren voor meer informatie. De rij van de gebruiker is echter gewoon zichtbaar in het raster. Niet-beschikbare gebruikers hebben geen toegang tot de cursus.

U kunt een kolom sorteren door op de kolomkop te klikken. U kunt bijvoorbeeld de kolom Laatste toegang sorteren. Gebruikers die de cursus het meest recent hebben weergegeven, staan dan boven aan de lijst. De sorteervolgorde blijft van kracht totdat u deze aanpast of u afmeldt.

Berekende kolommen

In Grade Center kunt u cijfers berekenen met behulp van berekende kolommen. Berekende kolommen combineren gegevens uit verschillende kolommen om prestatieresultaten te genereren. Deze resultaten kunt u beschikbaar stellen aan de studenten en andere belanghebbenden binnen de instelling.

Berekende kolommen bieden de volgende mogelijkheden:

U kunt een berekende kolom gebruiken in de definitie van een andere berekende kolom. Als u bijvoorbeeld een berekende kolom hebt gemaakt voor de weging van de cijfers voor een vragenlijst, kunt u die kolom gebruiken wanneer u een kolom gaat maken voor het berekenen van het eindcijfer.

Wanneer u een kolomnaam aanwijst, ziet u informatie over die kolom op de cijferinformatiebalk boven aan het raster van Grade Center. U kunt ook naar een kolomkop wijzen om het contextmenu weer te geven en dan klikken op Beknopte kolomgegevens. In het geval van berekende kolommen wordt bij Mogelijk aantal punten de tekst (kan per student verschillen) weergegeven omdat sommige studenten misschien zijn vrijgesteld voor een toets of opdracht of omdat ze niet alle items hebben ingeleverd die zijn meegenomen in de berekening van de kolom.

Een nieuwe cursus bevat standaard twee berekende kolommen: Totaal en Gewogen totaal. U kunt de naam wijzigen van deze standaardkolommen of de kolominstellingen wijzigen. Daarnaast kunt u bepalen welke kolommen worden gekoppeld aan de berekende kolommen en kunt u de kolommen verwijderen.

De kolom Extern cijfer

De resultaten in de kolom Extern cijfer worden binnen de instelling gehanteerd als het eindcijfer van studenten voor de cursus. U bepaalt welke kolom wordt ingesteld als de kolom met het externe cijfer. In nieuwe cursussen is dit standaard de standaardkolom Totaal. De kolom met het externe cijfer herkent u aan een vinkje ( File:/Learn/9.1_2014_04/Instructor/120_Grade_Center/010_Customize_Grade_Center/020_Grade_Center_Columns/icon_external_grade.png  ) in de kolomkop. U moet een andere kolom kiezen voor het externe cijfer voordat u de standaardkolom Totaal kunt verwijderen.

Als u het externe cijfer wilt instellen, opent u het contextmenu van een kolom en klikt u op Instellen als extern cijfer. Er verschijnt een vinkje in de kop van de gekozen kolom en er staat geen vinkje meer in de standaardkolom Totaal.

Als u een cursus kopieert of herstelt, blijft de kolom met het externe cijfer gehandhaafd en wordt deze niet ingesteld op de kolom Totaal.

Opties voor kolommen bewerken, verbergen en selecteren

U kunt vrijwel alle kolommen van het Grade Center bewerken en zaken wijzigen zoals de naam, instellingen, de onderdelen die worden gebruikt voor het berekenen van het resultaat van een berekende kolom en of kolomresultaten worden weergegeven op de pagina Mijn cijfers van studenten door de kolom te verbergen voor gebruikers. Met de opties in het contextmenu van een kolom kunt u verschillende acties uitvoeren, zoals het weergeven van informatie over de kolom, het sorteren van de inhoud of het downloaden van resultaten.

De volgende standaardkolommen met gebruikersgegevens kunt u niet verwijderen of wijzigen:

 • Achternaam
 • Voornaam
 • Gebruikersnaam
 • Student-ID
 • laatst geopend
 • Beschikbaarheid

U kunt de gebruikerskolommen wel verbergen in het raster, behalve de eerste gebruikerskolom. U kunt de volgorde van gebruikerskolommen wijzigen op de pagina Kolomordening, maar er moet altijd minimaal één gebruikerskolom worden weergegeven. Zie Grade Center-gegevens ordenen voor meer informatie.

Opties in contextmenu's

U kunt de opties in het contextmenu van een kolom gebruiken om een kolom te verbergen in het raster (Verbergen in weergave voor cursusleiders) of op de pagina's Mijn cijfers van studenten (Verbergen voor studenten (aan/uit)). Wanneer u een kolom verbergt voor uw studenten, kunt u het nog steeds zien in het raster.

Het contextmenu van een kolom bevat enkele algemene opties en opties die specifiek zijn voor dat type kolom. Zo bevat het contextmenu van een kolom voor een toets opties zoals Kolomstatistieken en Cijfers toekennen aan vragen. In het geval van een standaardkolom met gebruikersgegevens, zoals Voornaam, bevat het menu alleen opties om de kolom te verbergen en de items te sorteren. Als een optie niet wordt weergegeven in het contextmenu, kunt u die actie niet uitvoeren voor de kolom.

Een kolom verbergen voor gebruikers > Kolomresultaten weergeven of verbergen op de pagina Mijn cijfers van studenten

Als u kolomresultaten niet wilt weergeven op de pagina Mijn cijfers van studenten, kiest u Kolomgegevens bewerken in het contextmenu van de kolom. Selecteer vervolgens op de pagina Kolom bewerken de optie Nee voor Deze kolom weergeven aan studenten. U kunt de kolom op ieder moment weer aanpassen om de resultaten wel weer te geven aan uw studenten. Een andere manier is om Verbergen voor studenten (aan/uit) te kiezen in het contextmenu van een kolom. Wanneer u de kolom weer wilt weergeven aan studenten, klikt u nogmaals op Verbergen voor studenten (aan/uit). In het raster van het Grade Center wordt het pictogram Kolom niet zichtbaar voor gebruikers ( File:/Learn/9.1_2014_04/Instructor/120_Grade_Center/010_Customize_Grade_Center/020_Grade_Center_Columns/icon_not_visible.png ) weergegeven in de kop van kolommen die niet worden weergegeven aan studenten. De kolom is nog wel zichtbaar in het raster.

Het cijfertoekenningsschema wijzigen

U kunt voor elke kolom aangeven hoe de bijbehorende cijfers moeten worden weergegeven op de pagina Mijn cijfers van studenten en in het raster van Grade Center. Klik op Kolomgegevens bewerken in het contextmenu van de kolom. Wijzig op de pagina Kolom bewerken de weergave van cijfers via de vervolgkeuzelijsten Primaire weergave en Secundaire weergave. Als u de kolomresultaten wilt delen met studenten, worden hun cijfers weergegeven volgens de optie die u hebt geselecteerd in de vervolgkeuzelijst Primaire weergave, bijvoorbeeld als score, letter of percentage. U kunt ook een optie kiezen voor Secundaire weergave, maar deze cijferweergave wordt alleen gebruikt in Grade Center.

U kunt ook op elk moment een ander cijfertoekenningsschema kiezen om cijfers weer te geven volgens een ander cijfertoekenningsschema dat u hebt gedefinieerd. Stel dat u voor een bepaalde toets een aanpassing wilt doorvoeren omdat er nogal wat lage scores zijn. U kunt dan een aangepast cijfertoekenningsschema koppelen aan de kolom van die toets om een curve in te bouwen die u wilt toepassen op die lagere scores. U kunt zo veel cijfertoekenningsschema's maken als nodig zijn om aan uw wensen te voldoen. Vervolgens koppelt u de schema's aan de gewenste kolommen in Grade Center.

De poging kiezen waarvan de score wordt gebruikt in Grade Center

Als meerdere pogingen zijn toegestaan voor een opdracht of toets, kunt u de kolommen bewerken om de poging te kiezen waarvan de score wordt gebruikt in Grade Center. Als studenten een opdracht bijvoorbeeld meerdere keren mogen inleveren, kunt u Kolomgegevens bewerken kiezen in het contextmenu van de opdrachtkolom. Vervolgens selecteert u op de pagina Kolom bewerken de poging waarvan u de score wilt gebruiken. De standaardinstelling is Laatste beoordeelde poging. Als u de kolom niet bewerkt, gebruikt Grade Center dus automatisch het cijfer voor de laatste poging als meerdere pogingen zijn toegestaan.

U kunt kiezen uit de volgende opties in de vervolgkeuzelijst Score toekennen aan pogingen met op de pagina Kolom bewerken:

 • Laatste beoordeelde poging
 • Hoogste cijfer
 • Laagste cijfer
 • Eerste beoordeelde poging
 • Gemiddelde van beoordeelde pogingen

Kolomnamen wijzigen

In Grade Center is het niet mogelijk om de itemnaam te wijzigen van kolommen die automatisch zijn toegevoegd voor items met cijfertoekenning, zoals toetsen, opdrachten, discussieberichten, dagboek- en blogvermeldingen, en wiki-bijdragen. U kunt de naam van een item met cijfertoekenning wel wijzigen in de cursus, en dan wordt de naam automatisch aangepast in Grade Center. Als u bijvoorbeeld de naam van een opdracht wilt wijzigen, gaat u naar het inhoudsgebied met de opdracht en past u de naam daar aan. De nieuwe naam wordt dan automatisch doorgevoerd in Grade Center.

Op de pagina Kolom bewerken kunt u voor automatische toegevoegde kolommen een andere naam opgeven door een waarde op te geven voor Naam Grade Center. De ingevoerde naam wordt gebruikt op de pagina Mijn cijfers van studenten en in het raster van Grade Center, maar de naam van het item in de cursus blijft ongewijzigd. Dit kan verwarrend zijn voor studenten wanneer de namen die ze zien op hun pagina Mijn cijfers en de namen voor items met cijfertoekenning in de cursus niet overeenkomen.

Grade Center-kolommen bewerken via externe bestanden

Wanneer u kolommen uploadt naar Grade Center vanuit een extern bestand, worden deze weergegeven als tekstkolommen met een mogelijk aantal punten van nul (0). Mogelijk staan er getallen in de cellen, maar dit zijn dan slechts tijdelijke plaatsaanduidingen. U moet deze kolommen bewerken om de scores op te nemen in berekeningen van Grade Center.

 1. Ga naar het Grade Center en geef het contextmenu van een kolom weer. Klik vervolgens op Kolomgegevens bewerken.
 2. Wijzig op de pagina Kolom bewerken de waarde voor Primaire weergave in Score en geef een waarde op voor Mogelijk aantal punten.
 3. Klik opVerzenden. De toegewezen scores verschijnen in de cellen van de kolom.

Zie Items van Grade Center uploaden of downloaden voor offline werken voor meer informatie over externe gegevens.

Grade Center-kolommen verwijderen

Wanneer u items met cijfertoekenning maakt in een cursus, worden automatisch de volgende cijferkolommen toegevoegd aan het Grade Center.

 • Toetsen, enquêtes en zelfbeoordelingen en collegiale beoordelingen
 • Opdrachten
 • Discussieberichten
 • Dagboek- en blogvermeldingen
 • Wiki-bijdragen

De enige manier om deze automatisch toegevoegde cijferkolommen te verwijderen, is door eerst de items met cijfertoekenning in de cursus te verwijderen. Als er voor het item nog geen inzendingen van studenten zijn ontvangen, wordt in bepaalde gevallen de bijbehorende kolom van Grade Center automatisch verwijderd of kunt u aangeven of u de kolom wilt behouden.

Denk goed na over de eventuele gevolgen voordat u inhoud met cijfertoekenning gaat verwijderen uit de cursus. Werk van studenten, zoals ingezonden toetsen en opdrachten, wordt namelijk ook verwijderd wanneer u een inhoudsitem verwijdert uit de cursus. Deze bewerking kan niet ongedaan worden gemaakt. In sommige gevallen kunt u de cijfers opslaan die zijn toegewezen in Grade Center. Maar zelfs als u cijferkolommen behoudt in Grade Center, hebt u geen toegang meer tot de inzendingen van studenten, aangezien deze samen met het item zijn verwijderd uit de cursus. U kunt het item met cijfertoekenning ook instellen als niet beschikbaar in de cursus om de inzendingen en de scores te behouden in het Grade Center.

Het is niet mogelijk de standaardkolommen met gebruikersgegevens en de kolom met het externe cijfer te verwijderen. Als u een cijferkolom of een berekende kolom instelt als de kolom met het externe cijfer, moet u eerst een andere kolom instellen voor het externe cijfer voordat u die kolom kunt verwijderen.