Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Cijferkolommen

Wanneer u items met cijfertoekenning maakt in een cursus, worden er automatisch cijferkolommen voor de items toegevoegd aan Grade Center. U kunt een cijferkolom bewerken om de naam te wijzigen, de kolom te koppelen aan een andere categorie, de kolom toe te wijzen aan een rubriek en cijfertoekenningsperiode, in te stellen of studenten de resultaten kunnen zien in het onderdeel Mijn cijfers en om de kolom op te nemen in berekeningen of juist uit te sluiten.

In Grade Center worden cijfers met twee decimalen weergegeven. Dit gebeurt zelfs als het cijfer geen waarden achter de komma heeft of als u hebt ingesteld dat cijfers met maximaal vier decimalen moeten worden weergegeven. Cijfers met drie of vier decimalen worden naar boven afgerond. Zo wordt 45,4357 afgerond op 45,44. In berekende kolommen kunnen ook maximaal twee decimalen worden weergegeven.

Automatisch gemaakte cijferkolommen

 • Opdrachten: u kunt opdrachten aanbieden aan afzonderlijke studenten of groepen. Als een opdracht gereed is voor beoordeling, wordt het pictogram Cijfer nodig (een uitroepteken) weergegeven in de cel van een student in Grade Center en moet u de poging handmatig beoordelen.
 • Enquêtes: enquêtes worden automatisch beoordeeld door het systeem. Wanneer een student een enquête heeft afgerond, verschijnt er een vinkje ( vinkje ) in de cel van de student in Grade Center. U kunt de resultaten van de enquête bekijken door het contextmenu van de kolom weer te geven en Pogingstatistieken te kiezen. Op de pagina Enquêtestatistieken kunt u het percentage studenten zien dat een bepaald antwoord heeft geselecteerd. U kunt geen afzonderlijke resultaten bekijken omdat antwoorden van studenten anoniem zijn.
 • Toetsen: de meeste toetsvragen worden automatisch beoordeeld door het systeem. Als u een toets maakt die uitsluitend uit vragen bestaat die automatisch worden beoordeeld, verschijnen de cijfers direct in de cellen van studenten in Grade Center. Als u een toets maakt die vragen bevat die handmatig moeten worden beoordeeld, zoals open vragen of vragen met een kort antwoord, wordt in de cellen van studenten het pictogram Cijfer nodig weergegeven voor voltooide toetsen. U moet die vragen dan eerst beoordelen voordat de toetsresultaten verschijnen in de cellen van studenten.
 • Discussieruimte: als u cijfertoekenning voor forums of discussielijnen hebt ingeschakeld, moet u gepubliceerde berichten handmatig beoordelen. Nadat een student het vereiste aantal berichten heeft geplaatst, wordt het pictogram Cijfer nodig weergegeven in de cel van de student in het Grade Center.

  als een groepslid een bericht plaatst in een groepsdiscussieruimte met cijfertoekenning, geldt het toegekende cijfer alleen voor dat groepslid.

 • Blogs, dagboeken en wiki's: als u cijfertoekenning hebt ingeschakeld, moet u ingezonden vermeldingen en bijdragen handmatig beoordelen. Nadat een student werk heeft ingeleverd, wordt het pictogram Cijfer nodig weergegeven in de cel van de student in het Grade Center.

De werking van handmatig gemaakte cijferkolommen

Als een cijferkolom niet automatisch wordt gemaakt, kunt u zelf cijferkolommen maken voor werk van studenten dat u wilt beoordelen. Zo kunt u bijvoorbeeld zelf een cijferkolom maken om de cijfers voor de bijdragen van een student aan een discussieforum vast te leggen.

U hebt de volgende mogelijkheden wanneer u zelf een kolom maakt voor het Grade Center:

 • U kunt bepalen hoe het cijfer wordt weergegeven. U kunt de cijfers op verschillende manieren weergeven in het raster van Grade Center en op de pagina Mijn cijfers van studenten, bijvoorbeeld als een score, een letter, tekst, een percentage of met de aanduiding Voltooid/Niet voltooid.
 • U kunt de kolom koppelen aan een categorie, cijfertoekenningsperiode en rubriek.
 • U kunt de kolom opnemen in potentiële berekeningen van Grade Center of hier juist van uitsluiten, bijvoorbeeld wanneer u zelf een berekende kolom maakt.
 • U kunt instellen of de resultaten van de kolom worden weergegeven op de pagina Mijn cijfers van studenten.

Cijferkolommen maken

 1. Klik op de actiebalk van Grade Center op Kolom maken.
 2. Typ op de pagina Cijferkolom maken een korte, beschrijvende naam voor de kolom. Deze naam wordt gebruikt als de kolomnaam in Grade Center en op de pagina Mijn cijfers van studenten. Als deze naam te lang is om goed te worden weergegeven in Grade Center, kunt u een korte, beschrijvende naam typen in het vak Weergavenaam Grade Center.

  alleen de eerste 14-15 tekens van de ingevoerde naam worden weergegeven in de kolomkop in het raster van Grade Center. Wijs de kolomkop aan om de volledige kolomnaam te zien op de cijferinformatiebalk.

 3. Voer desgewenst een beschrijving in.
 4. Maak een keuze in de vervolgkeuzelijst Primaire weergave. U kiest hier hoe het cijfer wordt weergegeven in Grade Center en op de pagina Mijn cijfers van studenten. Als u aangepaste cijfertoekenningsschema's hebt gemaakt, worden deze ook aangeboden in de lijst. De vervolgkeuzelijst bevat vijf standaardopties:
  • Score: er wordt een numeriek cijfer weergegeven in de kolom. Dit is de standaardinstelling. Als u geen keuze maakt, wordt er dus een score weergegeven in het raster.
  • Letter: het cijfer wordt als een letter weergegeven in de kolom. Het omzetten van cijfers in letters gebeurt aan de hand van het standaardcijfertoekenningsschema. Een score van bijvoorbeeld 21/30 komt overeen met 70% en wordt weergegeven als een C.
  • Tekst: er wordt tekst weergegeven in de kolom als u een aangepast cijfertoekenningsschema met tekstwaarden maakt. Enkele voorbeelden van tekstwaarden: Uitstekend, Zeer goed, Goed, Redelijk en Slecht, of Voldoende en Onvoldoende. Als u geen aangepast cijfertoekenningsschema met tekstwaarden maakt, en toch de optie Tekst selecteert, kunt u zelf tekst typen in de kolomcellen. Als u de kolomresultaten wilt weergeven op de pagina Mijn cijfers van studenten, zien ze de tekstwaarden voor hun cijfers.

   wanneer u een numerieke score omzet in tekst zonder eerst een aangepast cijfertoekenningsschema met tekstwaarden te maken, en u vervolgens weer overstapt op numerieke scores, worden waarden die niet kunnen worden geconverteerd als nul weergegeven na de omzetting. Als u tekst wilt gebruiken voor cijfers, is het daarom raadzaam een aangepast cijfertoekenningsschema met tekstwaarden te maken en dit schema te koppelen aan kolommen.

  • Percentage: er wordt een percentage weergegeven in de kolom. Een score van 21/30 wordt dan bijvoorbeeld weergegeven als 70%.
  • Voltooid/niet voltooid: als een student een item inlevert, verschijnt er een vinkje ( afbeelding van vinkje  ) in de kolom, ongeacht de behaalde score.
 5. Maak desgewenst een keuze in de vervolgkeuzelijst Secundaire weergave. De standaardinstelling is Geen. Deze vervolgkeuzelijst bevat dezelfde opties, uitgezonderd de opties die zijn gekozen bij Primaire weergave en Tekst. De standaardoptie Tekst wordt niet weergegeven omdat het niet mogelijk is een secundaire waarde te wijzigen vanuit een cel in de kolom. Als u een aangepast cijfertoekenningsschema met tekstwaarden hebt gemaakt en dit niet hebt gekozen bij Primaire weergave, staat het schema in de vervolgkeuzelijst. De secundaire waarde wordt tussen aanhalingstekens weergegeven in de Grade Center-kolom. Studenten zien de secundaire waarde niet.

  als u Percentage kiest bij Primaire weergave en de behaalde numerieke score rechtstreeks in het raster van Grade Center invoert, wordt de ingevoerde waarde geïnterpreteerd als een percentage en niet als de score. Als u wilt dat het systeem percentages berekent wanneer u een score invoert, moet u daarom Score selecteren bij Primaire weergave en Percentage selecteren bij Secundaire weergave. Scores die u rechtstreeks invoert in het raster, worden dan uitgebreid met een percentage tussen haakjes.

 6. U kunt de kolom desgewenst koppelen aan een categorie door een optie te kiezen in de vervolgkeuzelijst Categorie. De standaardinstelling is Geen categorie. Met behulp van categorieën kunt u gegevens van Grade Center filteren, slimme weergaven maken om alleen bepaalde inhoud weer te geven in Grade Center en berekende kolommen te maken.
 7. Typ het totale aantal punten in het vak Mogelijk aantal punten. U moet een numerieke waarde invoeren voor dit veld.
 8. Als er cijfertoekenningsperioden zijn gedefinieerd, kunt u de kolom koppelen aan een cijfertoekenningsperiode door een keuze te maken in de vervolgkeuzelijst Cijfertoekenningsperiode. Als er geen cijfertoekenningsperioden zijn gedefinieerd, wordt deze vervolgkeuzelijst niet weergegeven. U kunt cijfertoekenningsperioden gebruiken om gegevens van Grade Center te filteren en berekende kolommen te maken.
 9. Selecteer eventueel de optie naast Einddatum en typ een datum (mm/dd/jjjj) of gebruik de Datumselectiekalender. Kolommen met een einddatum worden automatisch gekoppeld aan een cijfertoekenningsperiode als de einddatum binnen het datumbereik van de periode valt. De optie om kolommen automatisch te koppelen aan een cijfertoekenningsperiode kunt u instellen tijdens het toevoegen of bewerken van de periode. U kunt einddatums gebruiken met het Retentie Center om een waarschuwing te genereren als een toets of opdracht niet op tijd is ingeleverd. Zie Retentie Center voor meer informatie. Ingestelde einddatums worden ook opgenomen in de cursusagenda.
 10. Selecteer de gewenste opties:
  • Deze kolom opnemen in berekeningen voor Grade Center: selecteer Ja als u de kolom wilt kunnen kiezen wanneer u zelf berekende kolommen gaat maken.
  • Deze kolom weergeven aan studenten: selecteer Ja om de kolom weer te geven op de pagina Mijn cijfers van studenten.
  • Statistieken (gemiddelde en mediaan) voor deze kolom weergeven in Mijn cijfers: selecteer Ja om samen met het cijfer statistische gegevens weer te geven aan studenten.

  Wanneer u de Grade Center-kolom voor een toets wijzigt, zijn de opties Deze kolom opnemen in berekeningen voor Grade Center en Statistieken (gemiddelde en mediaan) voor deze kolom weergeven in Mijn cijfers niet beschikbaar als u Verberg de resultaten van deze toets voor de cursusleider en het Grade Center hebt ingeschakeld op de pagina Toetsopties.

 11. Klik opVerzenden.